Ggz-webinar: inleiding in de ggz & ggz-gesprekstechnieken

In dit webinar krijg je een overzicht van de werkvelden van de ggz, de principes die ten grondslag liggen aan de zorg die door de ggz wordt geboden, het verschil tussen gedwongen en vrijwillige opnames en de rol van de PVP,  de belangrijkste ziektebeelden, en de DSM-5. In het tweede deel van het webinar worden de algemene achtergronden van de gespreksvoering in de ggz behandeld. Hulpverleners voeren hun gesprekken vanuit een bepaald theoretisch raamwerk. Zonder kennis van die achtergrond is het soms moeilijk te begrijpen waarom een hulpverlener zegt wat hij zegt. Om goed te kunnen tolken is kennis van die achtergrond daarom noodzakelijk.  

Dit is het 1e webinar van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de ggz, dat op 26 september start/is gestart.

Het webinar duurt 2 uur met een korte pauze halverwege. Inhoud van het webinar:

 1. Organisatie van de ggz (taken; indeling; beroepen); het BIG-register
 2. Stepped en matched care; ambulantisering; zorgprogrammering/ zorgpaden
 3. Verplichte vs vrijwillige opnamen; de Wet vggz en de Patiënt Vertrouwenspersoon (PVP)
 4. De DSM
 5. Belangrijkste ziektebeelden en mate van voorkomen in de bevolking
 6. Overzicht van de belangrijkste principes en modellen van psychologische gespreksvoering: algemene modellen zoals patiëntgericht communiceren en motiverende gespreksvoering en meer specifieke zoals EMDR, GT en CGT; NET en BEPP.

Telkens wordt de inhoud verbonden met de taak van de tolk en wordt ingegaan op typische houdings- of vertaalproblemen die hiermee samenhangen. Wanneer de tolk begrijpt in welk kader de gesprekken die hij/zij tolkt zich afspelen, zal de tolk beter in staat zijn een equivalente vertolking te maken; specifieke termen worden uitgelegd zodat deelnemende tolken een goede vertaling kunnen maken.

Dit webinar is onderdeel van de ggz-webinarserie (welke onderdeel is van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz).

Leerdoelen

Aan het eind van het webinar is de deelnemer op de hoogte van:

- de organisatie van de ggz (taken; indeling; beroepen) en wat dit betekent voor hun taak in de verschillende onderdelen van de ggz;
- het BIG-register en wat dit betekent voor de bevoegdheden van hulpverleners;
- het principe van stepped en matched care en wat dit betekent voor de zorg aan patiënten;
- zorgprogrammering en zorgpaden en wat dit betekent voor de indeling van de zorg en voor de directe patiëntenzorg;
- wat ‘ambulantisering’ inhoudt en hoe dit de zorg beïnvloedt;
- de Wet vggz en hoe de houding van de tolk in deze gesprekken afwijkt van die in andere ggz gesprekken;
- de rol en taak van de Patiënt Vertrouwenspersoon (PVP);
- de belangrijkste ziektebeelden en mate van voorkomen in de bevolking;
- het diagnostische classificatiesysteem dat in de ggz wordt gebruikt, de DSM-5.

Daarnaast heeft de deelnemer zicht op de algemene principes van psychologische gespreksvoering en op de opzet van protocollen; de deelnemer heeft een eerste indruk gekregen van de specifieke houdingsaspecten die in de ggz belangrijk zijn.

Leesopdracht

De leesopdracht bevindt zich in Mijn KTV>[Cursusnaam]>Documentatie

 • Hoofdstuk 1: Psychiatrie en maatschappij (uit het boek Psychiatrie; van diagnose tot behandeling; Van Deth)

Voor deze voorbereidingsopdracht kun je pe-punten registreren. Meer hierover lees je onder het tabje ‘Punten’.

Dr. Ir. Hanneke Bot is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidzorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek.

Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen.

Zij is sinds februari 2017 lid van het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,75
Totaal
2,75

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op!

RTGS-accreditatie: alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket. 

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het webinarplatform zodat je het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Certificaat van deelname
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je:

1) het webinar volledig live bijwoont of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Inhoudelijk sterk en direct toepasbaar in de praktijk."

"Een goed webinar met bruikbare informatie voor tolken en vertalers."

"Hanneke Bot kan goed aangeven wat haar werkwijze is. Fijn, als iemand zich daar zo bewust van is. Ze neemt cursisten mee in haar verhaal, wist mij te boeien gedurende het gehele webinar."

"Hanneke Bot: zeer deskundig en veel ervaring met gesproken taal tolken. Hierdoor kan ze goede uitleg geven van de invloed van een tolk op een situatie."

"Hanneke Bot vind ik een geweldige docent. Ze heeft overduidelijk enorm verstand van de GGZ in het algemeen en de inzet van tolken in het bijzonder. Ook vind ik haar kijk op zaken en reacties op vragen professioneel, to-the-point en nuchter en fris."

GGZ-webinar: Inleiding in de GGZ
Datum: 26 sep. 2023
 • PE 2.75
 • van 20:00 tot 22:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online