Ggz-webinar: psychotische stoornissen

Wat is een psychose eigenlijk, wanneer wordt het ook een psychotische stoornis en hoe worden deze behandeld? Deze stoornissen leveren voor tolken zeer specifieke moeilijkheden op als patiënten dingen zeggen die moeilijk te begrijpen zijn en soms ook erg moeilijk te vertalen. Hoe moet u daar als tolk mee omgaan? Wat wil de hulpverlener dan graag van u weten? Daarover gaat dit webinar.

Dit is het 6e en laatste webinar van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz, dat op 6 december start/is gestart.

Het webinar duurt 2 uur met halverwege een korte pauze.

Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands vakjargon aangaande psychotische stoornissen en bijbehorende stoornissen in het taalgebruik (1 uur)
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk bij psychotische patiënten (1 uur).

Inhoud:
1) Wat zijn psychotische symptomen en welke psychotische stoornissen worden onderscheiden;
2) Behandeling van psychotische stoornissen;
3) De specifieke taalproblemen bij psychotische stoornissen en hoe daar als tolk mee om te gaan.

Dit webinar is onderdeel van de ggz-webinarserie (welke onderdeel is van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz).

Leerdoelen

De tolk weet:

a) wat zijn psychotische symptomen;
b) welke psychotische stoornissen worden onderscheiden;
c) wat zijn specifieke taalproblemen bij psychotische stoornissen; en
d) wat is de rol van de tolk hierbij.

Leesopdracht

De volgende leesopdracht bevindt zich in Mijn KTV>[Cursusnaam]>Documentatie:

  • Hoofdstuk 7 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen - Van Deth

Voor deze voorbereidingsopdracht kunt u pe-punten registreren. Meer hierover leest u onder het tabje ‘Punten’.

Dr. Ir. Hanneke Bot is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidzorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek. Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij nog door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen.

Sinds februari 2017 is zij lid van het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,75
Totaal
2,75

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op!

RTGS-accreditatie: alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het webinarplatform zodat u het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Certificaat van deelname
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat:

1) het webinar volledig live bijwoont of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"De ggz-webinars zijn als achtergrondinformatie zeker verrijkend."

"Zeer zinvol en goed toegespitst op tolken."

"Erg goed en leerzaam."

"Prima cursus!"

"De presentatie was prima. Prettige manier van spreken, goed te volgen en komt deskundig over."

"Hanneke legt helder uit en neemt tijd voor alle vragen."

GGZ-webinar: psychotische stoornissen
Datum: 7 feb. 2023
  • PE 2.75
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online