Ggz-webinar: stemmingsstoornissen & suïcidaliteit

In dit webinar worden de stemmingsstoornissen besproken: de depressie, de manische episode, de persisterende depressieve stoornis en de bipolaire stoornis. Depressie wordt ook wel een volksziekte genoemd omdat het zo vaak voorkomt. Ongeveer 1 op 5 Nederlanders krijgt ook een depressie in de volwassen leeftijd. Suïcidaliteit komt voor bij verschillende psychiatrische stoornissen, maar bij depressie neemt het een prominente plaats in. Het bespreekbaar maken en mede daardoor voorkomen van suïcide is een speerpunt in de GGZ. Er zijn specifieke gesprekstechnieken voor ontwikkeld. Het is belangrijk dat tolken daar weet van hebben zodat ze deze gesprekken goed kunnen tolken.

Dit is het 2e webinar van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de ggz, dat op 26 september start/is gestart.

Het webinar duurt 2 uur met een korte pauze halverwege.

Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands vakjargon aangaande stemmingsstoornissen (1 uur)
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk t.b.v. van patiënten met stemmingsstoornissen (1 uur).

Inhoud:
1) Wat zijn stemmingsstoornissen;
2) Diagnostiek volgens de DSM-5;
3) Behandeling van stemmingsstoornissen;
4) Suïcidaliteit;
5) Specifieke houdingsaspecten van de tolk.

Dit webinar is onderdeel van de ggz-webinarserie (welke onderdeel is van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de ggz).

 

Leerdoelen

De tolk weet wat stemmingsstoornissen zijn, welke symptomen erbij horen; wat de oorzaken zijn; welke verschillende stemmingsstoornissen worden onderscheiden; hoe de behandeling en hulp voor patiënten met een stemmingsstoornis is georganiseerd; wat suïcidaliteit is en hoe hier zoal over gesproken wordt binnen de GGZ en welke houdingsaspecten van specifiek belang zijn in gesprekken met patiënten met een stemmingsstoornis.

Leesopdracht

De leesopdrachten staan - na inschrijving - in Mijn KTV.

  • Hoofdstuk 8 Depressieve- en bipolaire- stemmingsstoornissen - Van Deth
  • Hoofdstuk 18 De suïcidale patient - Van Staveren

Voor deze voorbereidingsopdracht kun je pe-punten registreren. Meer hierover lees je onder het tabje ‘Punten’.

Drs. Rembrant Aarts (1975) is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij het opleiden van verschillende disciplines.

Zijn aandachtsgebieden qua expertise en publicaties zijn: transculturele psychiatrie, Global Mental Health, opleiding en onderwijs, forensische asielrechterlijke rapportages, EPA doelgroep, complex psychotrauma en herstelgericht werken.

Hij is geregistreerd volwassenenpsychiater (NvVP), psychotraumatherapeut (NtVP) en arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (KNMG). Rembrant Aarts is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP), Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), European Society of Traumatic Stress en de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
2,00
Totaal
4,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op:

RTGS-accreditatie: alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het webinarplatform zodat je het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Certificaat van deelname
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je:

1) het webinar volledig live bijwoont of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"De ggz-webinars zijn als achtergrondinformatie zeker verrijkend."

"Een deskundige man, die op een prettige manier kon vertellen. Veel informatie gekregen op een fijne manier."

"Rembrant Aarts is zeer deskundig. Geeft ook goed aan waar de aandachtspunten voor de tolk liggen!"

"Rembrant Aarts: Fijne stem om naar te luisteren. Vriendelijke en zeer kundig in zijn vakgebied."

"Rembrant heeft een duidelijke lijn en structuur in zijn webinar, dat vond ik fijn. Er is veel uitgelegd, en ik was geboeid tot het eind."

Stemmingsstoornissen
Datum: 2 okt. 2023
  • PE 4
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online