Ggz-webinar: verslavingsproblematiek en -behandeling

In dit webinar worden de stoornissen in het gebruik van middelen, ook wel bekend als verslaving, besproken.

Het gebruik van middelen, variërend van het af en toe gebruik van alcohol of sigaretten tot het gebruik van GHB of heroïne, is zeer veel voorkomend. Veel mensen in Nederland gebruiken middelen maar doen dit op een relatief verantwoorde manier en komen er niet door in de problemen. In sommige gevallen heeft een gebruik van middelen zo’n invloed op het dagelijks leven dat het een medische kwestie wordt, die mensen zoeken dan behandeling binnen de verslavingszorg en/of de ggz.

Dit is het 3e webinar van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz, dat op 6 december start/is gestart.

Het webinar duurt 2 uur met een korte pauze halverwege.

Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands therapeutisch vakjargon
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk t.b.v. patiënten met verslavingsproblematiek.

Inhoud:
1) Wat zijn veel voorkomende middelen die gebruikt worden in Nederland;
2) Wat zijn stoornissen in het gebruik van middelen;
3) Diagnostiek volgens de DSM-5;
4) Behandeling van deze stoornissen;
5) Presentatie van acute intoxicaties met middelen;
6) Specifieke houdingsaspecten van de tolk.

Dit webinar is onderdeel van de ggz-webinarserie (welke onderdeel is van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz).

Leerdoelen

De tolk weet wat voor een middelen er zoal gebruikt worden in Nederland, wat stoornissen in het gebruik van middelen  zijn en welke symptomen horen bij een verslaving of bij een acute intoxicatie.
De tolk is bekend met enkelen therapeutische principes van deze stoornissen zowel medicamenteus als bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering.
Er is ook aandacht voor houdingsaspecten die van specifiek belang zijn in gesprekken met patiënten met een intoxicatie of stoornis in het gebruik van middelen.

Leesopdracht

De leesopdracht bevindt zich in Mijn KTV>[Cursusnaam]>Documentatie

  • Hoofdstuk 18 Stoornissen in het gebruik van alcohol en drugs - Van Deth

Voor deze voorbereidingsopdracht kun je pe-punten registreren. Meer hierover lees je onder het tabje ‘Punten’.

Je kunt eveneens veel informatie vinden op de website van Jellinek.

Myra van Heeringen (1985) is werkzaam als verslavingsarts KNMG bij Jellinek, dit valt onder Arkin. Haar werkplekken zijn zowel Amsterdam als Gooi- en Vechtstreek, waar zij op beide locaties werkt bij een ambulant (FACT) team waar outreachende zorg wordt geboden aan mensen die naast problematiek op gebied van middelengebruik ook te maken hebben met problemen op andere leefgebieden, bijvoorbeeld huisvesting, dagbesteding of psychiatrische problematiek. Een deel van de patiënten vallen ook in de categorie ‘zorgmijdend’. Met het multidisciplinaire team wordt bekeken op welke leefgebieden winst te behalen valt en wordt dit stap voor stap aangepakt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,00
Totaal
3,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op:

RTGS-accreditatie: alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het webinarplatform zodat je het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Certificaat van deelname
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je:

1) het webinar volledig live bijwoont of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'De ggz-webinars zijn als achtergrondinformatie zeker verrijkend.'

'De inhoud van webinar was uitstekend, het was heel duidelijk, met goede volgorde, informatie over verslavingsmiddelen, over problematiek, diagnostiek, behandelplan, behandeldoelen, de soorten van behandelingen, DSM-5, het was een totaal pakket van informatie.'

'De spreker komt kundig over, ze gaf aan (al) 5 jaar te werken in de verslavingszorg. Kon goed laagdrempelig voor leken haar verhaal doen.'

'Prima inhoud. Duidelijk verteld wat er allemaal voor soorten drugs zijn en wat het gemiddelde gebruik is. Dit geeft mij weer een beter beeld van wat ik tegen kan komen in het werkveld en hoe dit te herkennen.'

'Enthousiasme vrouw, kennis van zaken. Heel interessant met casussen. Stukje nadenken wat er dan ook in zit. Eigen beeldvorming wat het levendiger maakt.'

'Myra van Heeringen: leuk om tijdens deze webinar te leren van een jong iemand. Ze kwam professioneel over en kon goed uitleg geven over de verschillende gebieden rondom het thema verslaving.'

Verslaving
Datum: 20 dec. 2022
  • PE 3
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online