GGZ-webinarserie 2019

Deze webinarserie biedt u in 6 avonden een overzicht van waar de ggz voor staat, welke ziektebeelden worden behandeld en hoe dat gebeurt. Na een inleidend webinar, worden de belangrijkste ziektebeelden elk in een webinar besproken, evenals de meest gangbare behandelmethoden. Daarbij komen steeds de specifieke aandachtspunten voor het tolken aan bod. Elk webinar wordt op deze site meer uitgebreid beschreven. Deze webinarserie maakt deel uit van de ggz-specialisatie, samen met vier cursusdagen.

Zie de beschrijvingen bij de afzonderlijke webinars.

Planning:

Dinsdag 1 oktober Webinar 1: Inleiding in de ggz
Dinsdag 15 oktober Webinar 2: Psychologische behandelmethoden 
Dinsdag 12 november  Webinar 3: Angststoornissen
Dinsdag 19 november Webinar 4: Stemmingsstoornissen en suïcidaliteit
Dinsdag 26 november Webinar 5: Persoonlijkheidsstoornissen
Dinsdag 3 december Webinar 6: Psychotische stoornissen 

 

Deze ggz-webinarserie is onderdeel van de ggz-specialisatie

Bij de ggz-specialisatie behoort een uitgebreide syllabus. Hierin staat per webinar aangegeven welke artikelen u ter voorbereiding moet lezen. Indien u voor een los webinar inschrijft of voor de webinarserie, krijgt u de betreffende artikelen digitaal aangeleverd via Mijn KTV.

De ggz-specialisatie staat onder leiding van dr. Hanneke Bot. Zij verzorgt 5 van de 6 webinars, webinar 4 (persoonlijkheidsstoornissen) wordt door Dr. Erwin van Meekeren gegeven.

Dr. Ir. Hanneke Bot (hoofdtrainer)
Is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek. Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij nog door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen. In februari 2017 treedt zij toe tot het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

Dr. Erwin van Meekeren (webinar 5: persoonlijkheidsstoornissen)
Psychiater/psychotherapeut. Werkzaam via eigen bedrijf (ZZP). En: spreker, schrijver van boeken, coaching, deskundigheidsbevordering, teambuilding, expertises, second opinions (www.Meek-it.com)

Betrokkenheid bij kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (www.kenniscentrumPS.nl):

  1. Voorzitter podium naastbetrokkenen, Triade, E health, werk & PS
  2. Deelnemer podium EPA-PS, Richtlijnbehandeling
  3. Deskundige (te raadplegen)

Overige: 
-Redacteur rubriek persoonlijkheidsstoornissen van www.psychiatrienet.nl
-Medeorganisator sinds 2002 van het curriculum Persoonlijkheidsstoornissen (www.benecke.nl), acht landelijke congressen per jaar en een buitenlandse week nascholing.

Specialismen:
Persoonlijkheidsstoornissen (ihb Borderline PS)
Contextuele psychiatrie (naastbetrokkenen, cultuur, werk ea omgevingsfactoren)

 

 

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
12,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
5,75
Totaal
17,75
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
20241
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
0,200
Totaal
0,20

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op:

RTGS-accreditatie: alleen als onderdeel van het GGZ-totaalpakket.

Data: 1 en 15 oktober, 12, 19 en 26 november en 3 december     |     Tijdstip: 20.00-22.00 uur   (time converter)

Webinar
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinarserie > Evaluatie invullen. Deze vult u ná het laatste webinar in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Opbouw (afwisseling studiedagen en webinars) prima!"

"Webinars als achtergrondinformatie zijn zeker verrijkend."

GGZ-webinarserie 2018
Datum: 1 okt. 2019
  • PE 17.75
  • 20:00
  • 390,- (excl. BTW)
  • Online