Ggz-webinarserie najaar 2023

Deze webinarserie biedt je in zes avonden een overzicht van waar de ggz voor staat, welke ziektebeelden worden behandeld en hoe dat gebeurt. Na een inleidend webinar, worden de belangrijkste ziektebeelden elk in een webinar besproken, evenals de meest gangbare behandelmethoden. Daarbij komen steeds de specifieke aandachtspunten voor het tolken aan bod. Elk webinar wordt op een eigen webpagina meer uitgebreid beschreven. Deze webinarserie maakt deel uit van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz, samen met drie trainingsdagen.

Zie de beschrijvingen bij de afzonderlijke webinars.

Leesopdracht

Bij de ggz-specialisatie behoort een uitgebreid handboek. Per webinar staat aangegeven welke pagina's je ter voorbereiding moet lezen. Indien je voor een los webinar inschrijft of voor de webinarserie, krijg je de betreffende artikelen digitaal aangeleverd via Mijn KTV.

Je dient de volgende stukken te lezen voor:

Ggz-webinar: inleiding in de Ggz & ggz-gesprekstechnieken

 • Hoofdstuk 1 Psychiatrie en maatschappij - Van Deth

Ggz-webinar: stemmingsstoornissen & suïcidaliteit

 • Hoofdstuk 8 Depressieve- en bipolaire- stemmingsstoornissen - Van Deth
 • Hoofdstuk 18 De suïcidale patient - Van Staveren

Ggz-webinar: verslavingsproblematiek en -behandeling

 • Hoofdstuk 18 Stoornissen in het gebruik van alcohol en drugs - Van Deth

Ggz-webinar: angststoornissen

 • Hoofdstuk 9 Angststoornissen - Van Deth

Ggz-webinar: persoonlijkheidsstoornissen

 • Hoofdstuk 20 Persoonlijkheidsstoornissen - Van Deth

Ggz-webinar: psychotische stoornissen

 • Hoofdstuk 7 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen - Van Deth

Dr. Ir. Hanneke Bot is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidzorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek.

Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen.

Zij is sinds februari 2017 lid van het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

Drs. Rembrant Aarts (1975) is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij het opleiden van verschillende disciplines.

Zijn aandachtsgebieden qua expertise en publicaties zijn: transculturele psychiatrie, Global Mental Health, opleiding en onderwijs, forensische asielrechterlijke rapportages, EPA doelgroep, complex psychotrauma en herstelgericht werken.

Hij is geregistreerd volwassenenpsychiater (NvVP), psychotraumatherapeut (NtVP) en arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (KNMG). Rembrant Aarts is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP), Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), European Society of Traumatic Stress en de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.

Yll Nushi (1993) is werkzaam als verslavingsarts KNMG bij Jellinek (Arkin). Hij is werkzaam bij zowel de High Care Detox (HCD) alsook het Verslavings Intensief Team (VIT). Op deze werkplekken in regio Amsterdam ziet hij patiënten met veel psychiatrische of somatische aandoeningen, naast het ernstige middelenmisbruik. Hij ziet deze populatie in klinische en ambulante setting. Dat betekent dat hij ze op de afdeling ziet maar ook thuis opzoekt. Werken op deze afdelingen betekent vaak flexibel en snel reageren, meedenken over problemen op andere leefgebieden en samenwerken met andere disciplines. Oorspronkelijk komt hij uit Kosovo; hij woont al sinds 1995 in Nederland. Hij woont in Amsterdam en zijn hobby's zijn lekker koken en voetballen.

Dr. Erwin van Meekeren (GGZ-webinar: persoonlijkheidsstoornissen)
Psychiater/psychotherapeut. Werkzaam via eigen bedrijf (ZZP). En: spreker, schrijver van boeken, coaching, deskundigheidsbevordering, teambuilding, expertises, second opinions (www.Meek-it.com)

Betrokkenheid bij kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (www.kenniscentrumPS.nl):

 1. Voorzitter podium naastbetrokkenen, Triade, E health, werk & PS
 2. Deelnemer podium EPA-PS, Richtlijnbehandeling
 3. Deskundige (te raadplegen)

Overige: 
-Redacteur rubriek persoonlijkheidsstoornissen van www.psychiatrienet.nl
-Medeorganisator sinds 2002 van het curriculum Persoonlijkheidsstoornissen (www.benecke.nl), acht landelijke congressen per jaar en een buitenlandse week nascholing.

Specialismen:
Persoonlijkheidsstoornissen (ihb Borderline PS)
Contextuele psychiatrie (naastbetrokkenen, cultuur, werk ea omgevingsfactoren)

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
12,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
6,50
Totaal
18,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
deze serie is niet los geaccrediteerd, alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket
Categorie
 
Totaal
0,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op:

RTGS-accreditatie: alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket.

Ggz-webinar: Inleiding in de GGZ & ggz-gesprekstechnieken 26 sep. 2023 20:00u. - 22:00u.
Ggz-webinar: stemmingsstoornissen & suïcidaliteit 2 okt. 2023 20:00u. - 22:00u.
Ggz-webinar: verslavingsproblematiek en -behandeling 9 okt. 2023 20:00u. - 22:00u.
Ggz-webinar: angststoornissen 30 okt. 2023 20:00u. - 22:00u.
Ggz-webinar: persoonlijkheidsstoornissen 13 nov. 2023 20:00u. - 22:00u.
Ggz-webinar: psychotische stoornissen 20 nov. 2023 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvang je een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het webinarplatform zodat je de webinars kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
Je behoudt jouw recht op pe-punten mits je de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinarserie > Evaluatie invullen.
NB: Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en tussentijds opslaan. Na afloop van het laatste webinar stuur je het formulier definitief in.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Opbouw (afwisseling studiedagen en webinars) prima!"

"Webinars als achtergrondinformatie zijn zeker verrijkend."

"Duidelijk, kritisch, goede voorbeelden en duidelijk veel zorg voor de presentatie. Geldt voor alle docenten van de webinars. Gaan goed om met de vragen en hebben de tijd genomen om met een bevredigend antwoord te komen."

"Wat ik waardevol vind, is om professionals aan het woord te horen en dan vooral om praktijk voorbeelden van hen te horen. Het is lastig voor te stellen wat iemand allemaal meemaakt in een instelling, of de gevangenis. ... Ik vind daardoor alle lessen zinvol en interessant. Om je als tolk te kunnen inleven in hoe een gesprek of behandeling kan verlopen, heb je informatie nodig van de professionals."

GGZ-webinarserie 2022
Startdatum: 26 sep. 2023
 • PE 18.5
 • van 20:00 tot 22:00
 • 390,- (excl. BTW)
 • Online