Grammatica NGT voor tolken

In maart 2021 is het proefschrift van Ulrika Klomp verschenen: een uitgebreide beschrijving van de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal. In haar boek heeft ze eerder onderzoek samengevat en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit het Corpus Nederlandse Gebarentaal, een bron van natuurlijke taaldata. Daarnaast heeft ze origineel onderzoek gedaan. In deze nascholing vertelt ze over haar onderzoek, licht zij bepaalde grammaticale aspecten van NGT toe, en geeft ze handvatten hoe dit boek als naslagwerk gebruikt zou kunnen worden.

Programma

In deze nascholing staat het onderzoek naar de grammatica van NGT centraal. Zowel methodologieën als onderzoeksresultaten komen aan bod.

Opbouw:

1. Introductie
Inleiding waarin het project, waar dit boek onderdeel van was, wordt toegelicht en wordt ingegaan op de gevolgde werkwijze.

2. Voorbeelden van onderzoek en taaldata uit alle lagen van de grammatica (fonologie, morfologie, syntax)
In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de verschillende methodologieën die gebruikt kunnen worden, en hoe resultaten van oud en nieuw onderzoek elkaar kunnen tegenspreken. Ook worden verschillende grammaticale onderdelen uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het Corpus Nederlandse Gebarentaal.

3. Toelichting methode en resultaten van corpusonderzoek naar voorwaardelijke bijzinnen
Om dieper op de materie in te kunnen gaan wordt één deelonderzoek (onderzoek naar voorwaardelijke bijzinnen) uitgebreid besproken. Hierbij komt ook ter sprake wat variatie in de grammatica betekent.

4. Structuur van het boek en wat je er wel en niet mee kan
Praktische afsluiting waarbij wordt uitgelegd hoe het boek eventueel als naslagwerk gebruikt kan worden. 

Leerdoelen

- Kennis van de opbouw en totstandkoming van deze descriptieve grammatica

- Weten hoe dit boek eventueel als naslagwerk gebruikt kan worden

- Begrijpen dat verschillende onderzoeksmethodologieën tot verschillende resulaten kunnen leiden

- Kennis van de variatie in de grammatica van NGT in het algemeen, en van voorwaardelijke bijzinnen specifiek

Relevantie

Tijdens de opleiding tolk/leraar Nederlandse Gebarentaal hebben studenten NGT zich de belangrijkste aspecten van het lexicon en de grammatica van NGT eigen gemaakt. Maar in de tolkpraktijk komen ze waarschijnlijk regelmatig met klanten in aanraking die net wat anders gebaren dan ze gewend zijn. Door het volgen van dit webinar vergroten tolken NGT hun kennis over de grammatica van NGT.

Leesopdracht

Het is erg nuttig om alvast de samenvatting van het proefschrift te lezen. Het gehele proefschrift is gratis  hier te downloaden.

Dr. Ulrika Klomp is in maart 2021 gepromoveerd op de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal. Zij werkt momenteel als Senior Onderzoeker bij Koninklijke Kentalis bij de doelgroepen Communicatief Meervoudig Beperkt en Doofblind. Daarnaast is zij één dag in de week werkzaam bij haar eigen bedrijf als docent gebarentaal.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
33488
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten/nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 17 mrt. 2022
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online