Grammaticale valkuilen

Nederlands is geen gemakkelijke taal en voor buitenlanders vaak lastig om te leren. Maar ook Nederlanders hebben zelf nog wel eens moeite met de taal. In dit webinar krijgt u een overzicht van de meest voorkomende taalfouten bij de Nederlandse taal. Hierna vergeet u de regels nooit meer!
Dit webinar is onderdeel van de serie 'Optimaliseer je Nederlands' (start/gestart op 3 juni 2021). 

Programma

Tijdens dit webinar worden enkele veelvoorkomende grammaticale fouten uitgelegd en geoefend:

Hun of hen
Hun wordt natuurlijk gebruikt als bezittelijk voornaamwoord, en daarbij is hen niet te gebruiken. Daarnaast wordt hun ook gebruikt ter vervanging van een voorzetsel (bijvoorbeeld: aan hen, voor hen, op hen, aan hen) + hen. Dus als je iets aan hen geeft, kun je ook het hun geven. Echter, als je het voorzetsel wel gebruikt, gebruik je dus hen. Hen gebruik je ook als lijdend voorwerp.

Beide of beiden
Wanneer gebruik je beide en wanneer gebruik je beiden? Dat hangt ervan af of je in de zin een zelfstandig naamwoord gebruikt of niet. Als beide wordt gevolgd door een zelfstandig naamwoord, gebruik je dus geen -n, maar als er geen zelfstandig naamwoord wordt gebruikt, wordt wel een -n gebruikt. Als het zelfstandig naamwoord waarnaar beide verwijst ervoor in de zin staat, wordt geen -n toegevoegd, behalve wanneer het om een persoon gaat.

Als of dan
Hoe het moet kan worden onthouden door onderscheid te maken tussen of iets verschilt of dat het gelijk is. Wanneer er sprake is van een verschil, gebruik je dan. Wanneer er sprake is van gelijkenis, gebruik je als.

Engelse werkwoorden vervoegen
Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels.
Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd, -de(n) of -te(n) in de verleden tijd en -d of -t in het voltooid deelwoord. Soms staat er een e voor de uitgang omdat dat nodig is voor de uitspraak. Dat levert soms lelijke woordbeelden op, maar er bestaan geen betere schrijfwijzen die toch consequent zijn in vergelijking met andere vormen.

Voltooid deelwoord van werkwoorden
Voltooide deelwoorden kun je ook gebruiken als bijvoeglijk naamwoord. Ze dan iets over het zelfstandig naamwoord dat erachter komt. Voorbeeld: “Jeroen vergrootte de vergrote foto nog een keer.” Typisch iets wat door haast of onoplettendheid vaak fout gaat bij de spelling.

Dilemma’s voor de schrijftolk
De vraag die rijst bij dit onderwerp is wat je als schrijftolk of vertaler doet met sprekers die dit soort fouten maken.  Een opzettelijk gebruik van iemand die voor de grap ‘hunnie of hullie’ gebruikt moet je uiteraard handhaven in je vertolking. Maar wat doe je met de rest? Kies je voor het belang van de communicatie en de meest vloeiende overdracht van de boodschap en dus voor een correctie van grammaticale fout in jouw doeltekst? Of laat je de fout zoals die door de zender is uitgesproken met het risico dat de ontvanger de boodschap niet goed begrijpt, verkeerd interpreteert of de spreker minder serieus neemt?

Werkvorm
Dit webinar kent een prettige, interactieve sfeer die tot stand komt door de combinatie van korte blokken theorie gevolgd door praktische oefeningen, waarna u de antwoorden en uitleg van de spreker krijgt.  U heeft bovendien ieder webinar de gelegenheid zelf vraagstukken in te brengen.

Leerdoelen
Deelnemers zijn goed wakker geschud voor wat betreft veelvoorkomende grammaticale fouten en weten deze te herkennen en desgewenst te corrigeren. Schrijftolken kunnen door middel deze kennis en herkenning een afgewogen keuze maken voor de wijze van overdracht van de boodschap.

Relevantie van het programma voor de doelgroep
Voor de meeste HBO-professionals is het van belang foutloos Nederlands te schrijven. En voor taalprofessionals als vertalers en schrijftolken des te meer. Foutloos schrijven is je visitekaartje vanaf het eerste klantencontact dat je hebt. Grammaticale fouten worden zowel in gesproken als geschreven taal gemaakt. Schrijftolken dienen zich hiervan bewust te zijn en een adequate reactie te kunnen geven ten behoeve van een zo vloeiend mogelijke vertolking van de boodschap.

Overige webinars in deze serie:

Webinar 1: Nieuwe spelling 
Webinar 3: Interpunctie, opsommingen en bijzinnen 
Webinar 4: Stijlfouten

Of klik hier voor de hele webinarserie 'Optimaliseer je Nederlands' (start/gestart op 3 juni 2021).

Marja Talens (1969) studeerde Communicatiekunde in Groningen. Tijdens haar studie heeft zij als intercedente in de uitzendbranche gewerkt. Daarna werkte zij als teamleider in een callcenter en als marketing manager. Sinds 1998 is zij met enorm veel plezier aan het werk als trainer en coach. In 2007 volgde zij de opleiding tot PMA-coach en trainer bij het PMA Institute in Orlando, Florida. Marja is bovendien de eigenaar van Extra Trainers.

Door haar werkervaring in verschillende branches is Marja uitstekend in staat om haar training praktijkgericht neer te zetten. Zij voelt zich als een vis in het water in commerciële bedrijven en springt vervolgens net zo graag in het diepe bij non-profitorganisaties. Haar trainingen en coachsessies zijn volgens cursisten altijd levendig, helder en to-the-point. Haar betrokkenheid is voelbaar en zij staat voor wat ze zegt.

Marja vindt het belangrijk dat cursisten zich veilig voelen. Ze creëert daarvoor een omgeving waarin mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren, aldus Marja. Verder wil Marja dat cursisten de trainingsdag ook leuk vinden, dus een portie humor en gezelligheid is zeker ook te vinden in haar trainingen. Trefwoorden: vrolijk, enthousiast, betrokken en praktijkgericht.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Schrijftolken
Nummer activiteit
in aanvraag
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 9 juni 2021 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).


Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Wederom nuttig en helder uitgelegd, over het algemeen goede voorbeelden en oefeningen. Geen technische problemen."

"Ik ben onder de indruk van de professionaliteit, kennis en vakmanschap. Tot de volgende keer!"

"Voor mij persoonlijk zaten er vooral een paar heel interessante onderwerpen in, die ik ook echt nodig had."

Volledig vertrouwen
Datum: 9 jun. 2021
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 60,- (excl. BTW)
  • Online