Herkansing eindprestatie spreekvaardigheid [Nederlands naar perfectie_2020]

Het is mogelijk om eenmalig de eindprestatietoets van Nederlands naar perfectie te herkansen. Via deze pagina kunnen deelnemers zich aanmelden voor de spreektoets. 

Spreektoets 

U ontvangt een tekst over een bepaald onderwerp. U heeft 20 minuten de tijd om dit te lezen en te bedenken wat uw eigen mening is over dit onderwerp. U mag aantekeningen maken op uw blocnote. U mag de tekst zelf niet mee de zaal in nemen en u mag ook niet letterlijk passages uit de tekst overschrijven en oplezen. Wanneer uw voorbereidingstijd is verstreken, gaat u naar uw klaslokaal. Daar staat opnameapparatuur gereed en is een beoordelaar aanwezig.

U vertelt dan in 3 à 5 minuten:

 • Waarover de tekst gaat
 • Wat de stelling voor ogen heeft (wat wordt hiermee bereikt?)
  • Welke voordelen dit heeft
  • Welke nadelen dit heeft
 • Wat uw mening is over dit standpunt

Beoordeling
De beoordeling van uw betoog is absoluut niet gericht op de inhoud van uw mening. Uw speech wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

 • Opbouw (inleiding, kern, slot en gebruik van structuurwoorden)
 • Grammatica
 • Woordkeus
 • Uitspraak, tempo en vloeiendheid
 • Communicatieve vaardigheden (hoe komt de spreker over?)

 

Voor de spreektoets (monoloog)  gelden de volgende beoordelingsparameters en voorwaarden:

SPC1-3a. Kan een heldere, goed gestructureerde presentatie geven over een complex onderwerp en daarbij gezichtspunten gedetailleerd uitwerken en onderbouwen met overwegingen en relevante voorbeelden en kan overweg met tussendoor geplaatste opmerkingen en deze spontaan en vrijwel moeiteloos beantwoorden.

Preconditie:

De kandidaat dient aan de voorwaarden van de opdracht te voldoen. Indien dit niet het geval is, dan wordt de toets verder niet beoordeeld en heeft de kandidaat een onvoldoende.

De voorwaarden zijn:

 • De kandidaat heeft samengevat waarover de tekst gaat;
 • De kandidaat heeft argumenten vóór de stelling benoemd;
 • De kandidaat heeft argumenten tegen de stelling benoemd; en
 • De kandidaat heeft zijn eigen mening verwoord.

 

Tijdstip wordt nader bekend gemaakt.

Datum: 1 sep. 2020
 • 150,- (excl. BTW)