Herkansing eindprestatie schrijfvaardigheid [Nederlands naar perfectie_2020]

Het is mogelijk om eenmalig de eindprestatietoets schrijfvaardigheid van Nederlands naar perfectie te herkansen. Via deze pagina kunnen deelnemers zich aanmelden voor de schrijftoets. 

Schrijftoets 

 • U moet een tekst schrijven van 275-325 woorden. U kunt kiezen uit twee titels die worden toegelicht. U mag een woordenboek gebruiken. 
 • Kies één van de thema’s. Beantwoord minstens twee van de drie gestelde vragen. Gebruik in de tekst eigen formuleringen en zinswendingen. Woorden uit de tekst kunt u uiteraard gebruiken. Zinnen die letterlijk zijn overgenomen uit de opdracht, worden echter niet meegeteld in de beoordeling. 
 • U dient er minimaal 3 op logische wijze in uw tekst te verwerken. 

 

Voor de schrijftoets (monoloog)  gelden de volgende beoordelingsparameters en voorwaarden:

 • SCHC1-3a. Kan heldere, goed gestructureerde uiteenzettingen schrijven over complexe onderwerpen, waarin de relevante belangrijke thema's worden benadrukt.
 • SCHC1-3b. Kan standpunten uitvoerig uitwerken en onderbouwen met argumenten.

De beoordeling van de schrijftoets wordt gegeven aan de hand van de C1-schrijfvaardigheidskenmerken:

Bereik van de woordenschat:
Heeft een goede beheersing van een breed repertoire aan woorden, waardoor hiaten in de woordenschat gemakkelijk kunnen worden gedicht met omschrijvingen; er is in geringe mate sprake van zichtbaar zoeken naar uitdrukkingen. Heeft een goede beheersing van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen uit de spreektaal.

Beheersing van de woordenschat:
Maakt nog wel incidenteel kleine vergissingen, maar geen echte fouten in woordkeuze.

Grammaticale correctheid:
Handhaaft consequent een hoge mate van grammaticale correctheid; fouten zijn zeldzaam en moeilijk aan te wijzen, en als die er zijn worden ze over het algemeen door de persoon zelf verbeterd.

Spelling, interpunctie en lay-out:
Lay-out, alinea-indeling en leestekengebruik zijn consistent en bevorderen de leesbaarheid. De spelling is correct, afgezien van een enkele verschrijving.

Samenhang:
Kan duidelijke, vloeiende, goed gestructureerde gesproken taal voortbrengen, die getuigt van een goede beheersing van ordeningspatronen, verbindingswoorden en cohesie bevorderende elementen.

Afstemming taalgebruik op doel en publiek:
Kan taal flexibel en doeltreffend gebruiken voor sociale doeleinden met inbegrip van emotioneel, dubbelzinnig en humoristisch taalgebruik.

 

Voorwaarden om te slagen:

 • Je moet minimaal voor iedere parameter een 1 scoren.
 • De kandidaat dient aan de instructies van de opdracht te voldoen. Indien dit niet het geval is, dan wordt de toets verder niet beoordeeld en heeft de kandidaat een onvoldoende.
 • De kandidaat heeft zich d.m.v. een duidelijke, goed gestructureerde tekst uitgedrukt;
 • De kandidaat heeft redelijk uitgebreid standpunten uiteengezet;
 • De kandidaat heeft een verslag geschreven over een complex onderwerp en daarbij de punten benadrukt die voor hem/haar belangrijk zijn;

Datum en tijdstip worden nader bekend gemaakt.

In overleg
 • 150,- (excl. BTW)