Het effect van 'eh' in een (tolk)gesprek

Waarom zeggen we ‘eh’? En wat doe je als tolk met dit soort aarzelingen? In dit webinar wordt het effect van aarzelingsklanken op de luisteraar besproken. Aan het eind van het webinar zul je beter weten wat voor effect het heeft als aarzelingen worden weggelaten of juist toegevoegd aan de vertolking. Het webinar is interessant voor tolken en andere mensen die (beroepsmatig) veel gesprekken voeren en zich afvragen wat het effect is van ‘eh’.

‘Eh’ is het meest voorkomende woord in Nederlandse spontane spraak. Toch staan veel mensen niet stil bij het effect van dit woordje. Wat heeft het voor effect als je de aarzelingsklanken eh en ehm niet mee tolkt? En wat als je zelf aarzelingsklanken toevoegt omdat je moet nadenken over de vertaling? Samen zullen we onderzoeken en ervaren wat het effect van aarzelingsklanken in een gesprek is.

Aarzelingsklanken (eh en ehm) zijn zo normaal in ons dagelijks spraakgebruik, dat we ze meestal niet opmerken. Toch komen ze haast in elk spontaan gesprek voor, vaak meerdere keren per minuut. Het zou zelfs bijzonder opvallend zijn als in een gesprek helemaal niemand ‘eh’ zegt. Dat gesprek zou dan volledig ingestudeerd lijken.

In dit webinar legt Meike de Boer uit waarom we eh zeggen en wat we daarmee kunnen bedoelen. Ook gaat zij in op de positieve en negatieve effecten van eh op de gesprekspartner. Wist je bijvoorbeeld dat sommige mensen eh beschouwen als teken van liegen? Door zich te realiseren wat het effect van eh is, kun je in het vervolg bewuster omgaan met deze klank tijdens het tolken.

In het webinar zal niet alleen worden ingegaan op de meer algemene kenmerken van aarzelingsklanken, maar ook op het taalspecifieke karakter ervan. Hierbij wordt vooral besproken wat we weten over het Nederlands, het Duits en het Engels, maar hier en daar zullen ook andere talen voorbijkomen.

Een ander aspect is dat iedereen op een eigen, unieke manier aarzelt. Dat maakt dat binnen talen nog steeds grote verschillen bestaan in hoe vaak, wanneer en hoe mensen aarzelen. Dat maakt dat er niet echt een doelklank is voor de realisatie van de aarzeling. Toch herkennen we aarzelingen in de meeste gevallen wel als aarzelingen en zullen we er niet snel proberen een lexicale betekenis aan toe te kennen.

Een van de gevolgen van tolken kan zijn dat de aarzelingsklanken van de getolkte persoon niet worden overgenomen. We gaan onderzoeken wat voor effect dat heeft op de boodschap en op de interpretatie van die boodschap. Daarnaast kan een tolk door het ingewikkelde vertaalproces dat zich in het hoofd afspeelt juist eigen aarzelingen gaan invoegen. Wat voor effect heeft dat op de boodschap? Is dit 'eerlijk' ten op zichte van de beide partijen in het gesprek? En is het eigenlijk wel te verhelpen?

Leerdoelen

Na dit webinar is de deelnemer in staat om:

  • in te zien waarom aarzelingsklanken zo vaak voorkomen en wat voor effecten ze kunnen hebben;
  • de verschillende functies van aarzelingsklanken in een gesprek te herkennen;
  • uit te leggen welke effecten het kan hebben als aarzelingsklanken in een tolkgesprek door de tolk worden weggelaten;
  • uit te leggen welke effecten het kan hebben als aarzelingsklanken in een tolkgesprek door de tolk worden toegevoegd; en
  • bewuster met aarzelingsklanken om te gaan.

Leesopdracht

Instructies:

- Doe deze korte quiz over 'eh': https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3WTOoYuXJVJVVLE. De quiz bevraagt je mening over en ervaring met 'eh'. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Zorg ervoor dat je de quiz uiterlijk op 11 december 2022 hebt afgerond. De antwoorden zullen (anoniem) worden besproken tijdens het webinar.

- Lees daarna de inleiding (sectie 1 en 2; pagina 85-90) en conclusie (pagina 109-111) van het artikel "Hesitation markers in English, German, and Dutch" van Esther de Leeuw.

- Lees eventueel nog het artikel uit de Vlaamse krant De Morgen.

De artikelen zijn te vinden in de documentatiemap van de cursus in Mijn KTV.

(tolken NGT en schrijftolken ontvangen geen punten voor de leesopdracht.)

Meike de Boer heeft een achtergrond in de criminologie, rechtspsychologie en forensische linguïstiek. Ze houdt zich bezig met een diversiteit aan onderwerpen op het gebied van taal en recht, maar is vooral geïnteresseerd in onderwerpen die de rechtsgang eerlijker maken. Zo onderzocht ze meerdere strafdossiers van mogelijk onterecht veroordeelden en deed ze onderzoek naar onder meer (on)eerlijke verhoortechnieken, de accuratesse van processen-verbaal, en bias in forensische transcripties. Momenteel werkt ze binnen het veld forensische fonetiek aan kennisvergroting over de taalkundige elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij (eerlijke) forensische sprekervergelijkingen. Meike ziet het als haar persoonlijke missie om haar wetenschappelijke kennis te verspreiden onder het algemene publiek. Ze is dan ook regelmatig te vinden op wetenschapsbeurzen voor kinderen of volwassenen. Meer informatie over haar projecten is te vinden op https://linguaforensica.home.blog

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,25
Totaal
2,25
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33643
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Leerzaam en een mooie presentatie.'

'Fijne spreekster. Leuk dat er opdrachten in verwerkt waren zodat er interactie was.'

'Ik vond alle informatie zinvol en bruikbaar. Het was ook fijn dat informatie soms nog een keer terugkwam.'

'Er zat helemaal geen minder zinvol stuk in! Het was heel verhelderend met ondersteuning van het verhaal door allerhande onderzoek.'

'De trainer was erg deskundig en wist op een makkelijke en duidelijke manier de informatie over te brengen.'

'Een fijne afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden. De spreker is erg fijn om naar te luisteren en weet de inhoud goed te vertellen en over te brengen.'

'Erg leuk dat de spreekster zo gedreven was over dit onderwerp. Veel verschillende invalshoeken maakte het boeiend om naar te luisteren. Logische opbouw van het onderwerp'

'Hele heldere presentatie, goed opgebouwd, goede powerpoint en alles werd rustig en helder uitgelegd. Het niveau was precies goed voor mij persoonlijk. Sluit goed aan bij wat we op de opleiding al wel of niet geleerd hadden.'

Datum: 13 dec. 2022
  • PE 2.25
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online