Hoe versta je iemand in een lastige luistersituatie?

In ons dagelijks leven bevinden we ons constant in lastige luistersituaties die kunnen ontstaan door externe factoren, zoals lawaai, of interne factoren, zoals tinnitus, of wanneer je niet een moedertaalspreker bent van een taal. Tijdens dit webinar bespreken we recente wetenschappelijke onderzoeken over externe ruis en interne ruis, zowel in een auditieve als audiovisuele context.

Programma

Hoe verstaan we elkaar in lastige luistersituaties? Tijdens dit webinar zullen wij met de deelnemers recente wetenschappelijke onderzoeken bespreken die deze vraag vanuit verschillende vakgebieden (linguïstiek, psychologie, bewegingswetenschappen en neurowetenschappen) proberen te beantwoorden.

Het eerste deel van dit webinar zal gaan over externe ruis, zoals ruis die veroorzaakt kan worden door lawaai uit de omgeving. Deze ruis kan auditief of visueel zijn. We zullen bespreken wat voor effect deze ruis heeft op het verwerken van spraak, maar ook wat voor effect externe ruis heeft op de bewegingen die mensen maken als ze zich verstaanbaar moeten maken in een lastige luisteromgeving.

In het tweede deel van dit webinar zullen we het hebben over interne ruis. Interne ruis kan veroorzaakt worden door veel factoren, zoals een gehoorprobleem, maar ook wanneer je niet een moedertaalspreker bent van een taal. We zullen in dit gedeelte in gaan op recente wetenschappelijke onderzoeken die ingaan op de vraag hoe we taal verwerken in dit soort lastige luistersituaties.

Aan het einde van het college gaan we kort in op de verschillen tussen het verwerken van taal in interne en externe ruis, en bespreken we hoe handbewegingen ervoor kunnen zorgen dat taal beter te begrijpen is wanneer er ruis aanwezig is. 

Dit webinar is met name interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn in recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van taalverwerking in ruis, en het verwerken van taal door niet-moedertaalsprekers, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe de visuele modaliteit (zoals handbewegingen) de auditieve modaliteit (zoals spraak) begrijpelijker kan maken. Omdat gesprekstolken taal vaak in lastige luistersituaties moeten verwerken en ook omdat gebarentolken en schrijftolken veel werken met slechthorende mensen die te maken hebben met het verwerken van taal in interne en externe ruis, is de inhoud van dit webinar bijzonder geschikt voor gebarentolken én gesproken taaltolken. 

Leerdoelen en relevantie:

  • De cursist is in staat om de overeenkomsten en verschillen tussen interne en externe ruis te benoemen;
  • De cursist leert over de meest recente wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van het verwerken van taal in ruis;
  • De cursist leert over de verschillen en overeenkomsten tussen het verwerken van auditieve en visuele ruis;
  • De cursist leert hoe handbewegingen bij kunnen dragen aan taalbegrip in lastige luistersituaties.
  • De cursist weet de kennis van recente wetenschappelijke literatuur toe te passen in zijn werk.

Linda Drijvers en James Trujillo zijn post-doctorale onderzoekers aan het Donders Instituut (Radboud University in Nijmegen. Zij doen onderzoek naar wat handgebaren bijdragen aan taalbegrip, en wat handbewegingen communicatief maakt. Beiden hebben ervaring in het verzorgen van lezingen en colleges over visuele/multimodale communicatie, psychologie en neurolinguïstiek. James heeft in het verleden een bachelor gevolgd in Psychologie aan de Northeastern State University, gevolgd door een research master Neurosciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en een PhD aan het Donders Instituut. Linda heeft een bachelor Nederlandse Taal en Cultuur voltooid, gevolgd door een research master Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universiteit, en een PhD aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
26856
Categorie
 
Attitude
0,200
Totaal
0,20

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 15 november 2021 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Listening
Datum: 15 nov. 2021
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online