Internationale samenwerking in ontnemingszaken

Het afpakken van crimineel geld is een speerpunt geworden in Nederlandse strafzaken. Hiertoe wordt dagelijks wereldwijd om rechtshulp gevraagd. Voor het bereiken van de gewenste internationale samenwerking is het essentieel dat vragen en antwoorden ontvangen worden zoals ze bedoeld zijn. Juridische kennis over de (inter)nationale ontnemingspraktijk is dan ook onontbeerlijk voor iedere tolk/ vertaler die zijn werk serieus wil nemen.

Je kunt deze cursus ook als tweedaagse training boeken met 'Verdieping: ketenpartners bij internationaal confisqueren'. Je bent goedkoper uit als je de twee trainingen als tweedaagse boekt.

Begrip over het hoe en waarom van specifieke verzoeken om internationale rechtshulp is essentieel om de meest effectieve woordkeuzes te kunnen maken. Om de gewenste kennis te verkrijgen, wordt de nationale ontnemingspraktijk binnen de context van internationale samenwerking onder de aandacht gebracht.

Tijdens het eerste dagdeel wordt aandacht besteed de actuele Nederlandse ontnemingspraktijk. Hiertoe wordt kort de achtergrond van de huidige praktijk geschetst. Daarnaast worden de belangrijkste begrippen op coherente wijze geïntroduceerd en zal het juridisch kader worden toegelicht. 

Het tweede dagdeel wordt gebruikt om de praktijk van internationale samenwerking toe te lichten. De belangrijkste beginselen alsook de meest voorkomende begrippen worden behandeld. Daarnaast 

wordt ingegaan op de juridische grondslagen voor en de organisatie van Europese en internationale samenwerking. 

De beschikbare instrumenten voor Europese en internationale samenwerking komen in het derde dagdeel aan de orde. Doel van het betreffende instrument en de belangrijkste kenmerken worden onder de aandacht gebracht. Aan de hand van een rechtshulpverzoek zullen de onderwerpen die tijdens de eerdere dagdelen behandeld zijn nog eens concreet de revue passeren. Daarbij wordt aandacht besteed aan tips en vaardigheden die relevant zijn voor de tolken-/ vertalerspraktijk op het gebied van ontneming. 

Je kunt deze dag ook als tweedaagse boeken met aansluitend een verdiepingsdag! Klik hier voor meer informatie.

Lesschema

De cursusdag heeft als doel om tolken/vertalers inzicht te geven in de manier waarop zij het verschil kunnen maken in de internationale ontnemingspraktijk.

Gedurende de dag worden meerdere oefeningen uitgedeeld om de overgedragen informatie direct in de praktijk te brengen.

Leerdoelen

Na afloop weten de deelnemers meer over: 
- hoe de internationale ontnemingspraktijk werkt;
- wat een rechtshulpverzoek is en hoe je de vertaling ervan aanpakt;
- de noodzaak van internationale samenwerking bij ontnemingszaken;
- de (juridische) contexten, nationaal en internationaal.

Relevantie

Voor een optimale internationale samenwerking voor buitgerichte opsporing is de rol van tolk/vertalers essentieel. Het volgen van deze cursus is van grote meerwaarde voor tolken/vertalers omdat ze dan een inkijk krijgen in de documentatie en raamwerken van het werkveld 'internationale ontnemingen'.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Geen voorkennis vereist.

Leesopdracht

Als voorbereiding op deze studiedag ontvang je een reader en een drietal documenten afkomstig uit aFPakken, het juridische vakblad van het Functioneel Parket. Je dient alle documentatie (waaronder de drie documenten uit aFPakken) vermeld onder punt 1 in de reader (ca. 30 bladzijdes in totaal) door te lezen en mag hiervoor 1,5 pe-punt registreren.

Tevens wordt in de reader naar relevante links en toepasselijke verdragen verwezen (punt 2 en 3); dit kun je als naslagwerk gebruiken.

Schrijfopdracht

Je ontvangt vooraf in jouw KTV-account een vragenlijst. Wij verzoeken je deze vragenlijst uiterlijk één week voor aanvang van de training in jouw KTV-account te uploaden, zodat de docent de tijd heeft een en ander nog te verwerken in haar presentatie.

De studiedag wordt gegeven door een van de internationaal strafrechtelijk juridisch adviseurs criminele geldstromen bij het Openbaar Ministerie. De internationaal adviseurs zorgen voor (advisering inzake) de internationale samenwerking in ontnemingszaken. Hiertoe werkt zij samen met specialisten binnen het OM en met vele anderen die bij de internationale ontnemingspraktijk betrokken zijn op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,50
Totaal
7,50

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
7,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 15 deelnemers.
  • Catering bij de prijs inbegrepen.
  • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.
  • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

"Uitstekende presentatie!"

"Leuk om met professionele collega's deze inhoud te bespreken."

"Interessant! Graag een vervolgdag."

Internationale samenwerking in ontnemingszaken
Datum: 7 mrt. 2024
  • PE 7.5
  • van 09:30 tot 17:00
  • 175,- (excl. BTW)
  • Nijkerk