Interculturele competenties voor vreemdelingenadvocaten

In deze training verdiept u uw kennis en inzicht in cultuur, cultuurverschillen en -overeenkomsten en vergroot u uw interculturele competenties met als doel effectiever om te gaan met de diversiteit aan asielzoekers.

U werkt als vreemdelingenadvocaat, dus intercultureel werken is als het ware een tweede natuur voor u geworden. Maar ook u komt nog steeds misverstanden tegen die u niet goed kunt duiden of hanteren. Of u merkt dat de communicatie met de asielzoeker omslachtig verloopt, u steeds in dezelfde groef vastloopt en dat u net niet de vinger achter het vluchtverhaal krijgt. Hoe kunt u uw interculturele communicatie optimaliseren zodat u snel en doeltreffend resultaten behaalt?

De eendaagse training ‘Interculturele Competenties’ is een persoonlijke en doelgerichte training voor vreemdelingenadvocaten. Het doel van de training is inzicht te krijgen in de effecten van cultuurverschillen en beeldvorming in communicatie en de puntjes op de i te zetten wat betreft uw persoonlijke interculturele effectiviteit met asielzoekers.

Dit gebeurt onder andere door het werken met de Intercultural Readiness Check©, een model om persoonlijke interculturele competenties te meten en te verbeteren. De training is interactief en biedt ruimte voor ieders eigen leerpunten en cases en voor uitwisseling en dialoog. Het werken in de training gebeurt niet alleen plenair, maar ook in subgroepen en individueel.

 

Programma

Ochtend – Cultuur, cultuurverschillen en cultuurschok (9.15-12.30)

  • Wat betekent cultuur nu echt? Waarom vinden we vanzelfsprekend wat we vanzelfsprekend vinden?
  • De logica achter cultuurverschillen en hoe dat in de vreemdelingenadvocatuur doorwerkt
  • Eigen interculturele casuïstiek
  • Cultuurschok en communicatie

 

Middag – interculturele competenties (13.30-16.45)

  • Interactieve presentatie: de vier interculturele competenties en de IRC
  • IRC-uitwisseling in subgroepen aan de hand van reflectievragen
  • Bamga: een prikkelende interculturele game
  • Oefenscenario’s rondom communicatiestijlen
  • Tot slot: persoonlijk actieplan
  • Afronding en evaluatie

 

Bij  de training wordt een uitgebreide reader verstrekt.

Trainer

De training wordt gegeven door Yvonne van der Pol van Luz azul trainingen, advies & coaching. Zij is gespecialiseerd in interculturele communicatie, interculturele competenties en diversiteit. Zij werkt zowel in Nederland als internationaal. Van jongs af aan is Yvonne van der Pol geboeid door andere culturen. Zij studeerde Sociologie van de Niet-Westerse Samenlevingen en werkte lange tijd binnen internationale samenwerking en bij diverse Nederlandse maatschappelijke organisaties. Dit heeft eraan bijgedragen dat zij een brede visie heeft op interculturele competenties. Sinds 2003 geeft zij trainingen vanuit haar eigen bureau.

U kunt deze zelf aanvragen bij de Orde van Advocaten

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training maken de deelnemers online de Intercultural Readiness Check en een intake per e-mail (investering 30 minuten). De trainer maakt op basis van deze informatie de training op maat.

De Intercultural Readiness Check (IRC)©

De IRC legt de vier competenties vast die van invloed zijn op hoe effectief mensen met culturele diversiteit omgaan: interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie, bevorderen van betrokkenheid en omgaan met onzekerheid. De IRC is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die u voorafgaand aan de training online (in circa 20 minuten) invult. Op of voorafgaand aan de training ontvangt u per e-mail uw persoonlijke IRC-profiel. Het profiel geeft op de vier interculturele competenties aan hoe u scoort en het geeft uitgebreide feedback (circa 8 pagina’s) op de scores. U leert per competentie uw sterke punten kennen, welke gebieden verdere ontwikkeling behoeven en u krijgt ideeën aangereikt over hoe u deze competenties verder kunt ontwikkelen.

Doelgroep
Vreemdelingenadvocaten

 

 

 

 

Interculturele competenties voor vreemdelingenadvocaten
Datum: 22 jul. 2013