Sociaal zekerheidsrecht voor tolken en vertalers

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste Nederlandse uitkeringen besproken in internationaal perspectief. Wat gebeurt er met Nederlandse uitkeringen bij emigratie? Welke uitkeringsrechten hebben immigranten in Nederland? Wat is het gevolg van arbeid, inkomen, vermogen, arbeidsongeschiktheid of overlijden in het buitenland? 

De webinarserie is speciaal ontwikkeld voor tolken en vertalers en richt zich op het internationaal sociaal zekerheidsrecht (in de volksmond: uitkeringsrecht).

De internationale uitkeringspraktijk wordt steeds groter en complexer met steeds meer nieuwe wetgeving. Dat betekent dat er steeds meer zaken zijn op dit gebied en dus ook steeds meer zittingen waar getolkt moet worden én steeds meer documenten die in dit kader vertaald moeten worden.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is het aantal migranten explosief gegroeid de afgelopen decennia als gevolg van globalisering. Voor Nederland heeft dit ook gevolgen voor het uitgebreide sociaal zekerheidsstelsel. Deze regelgeving is namelijk complexer en internationaler geworden. Kennis van het internationaal uitkeringsrecht is dan ook onontbeerlijk wanneer u te maken krijgt met uitkeringskwesties. In deze praktisch opgezette webinarserie worden de meest voorkomende internationale uitkeringskwesties behandeld. Kan een uitkering worden behouden bij vakantie of (r)emigratie en onder welke voorwaarden? Wat is de invloed van vermogen in het buitenland? Wanneer mag een geëxporteerde uitkering worden gekort? Welke uitkeringen worden op welke wijze beïnvloed door migratie?

Het is belangrijk voor tolken en vertalers om niet alleen te weten hoe alle verschillende uitkeringen onderscheiden dienen te worden in zijn algemeenheid maar ook hoe ze uitwerken in de internationale uitkeringspraktijk waarin tolken en vertalers opereren. Op dit gebied bestaan er vrij weinig compacte cursussen die alle belangrijke uitkeringen bij elkaar behandelen specifiek gericht op de internationale praktijk waarbij Nederlanders een Nederlandse uitkeringen ontvangen of willen ontvangen in het buitenland of vreemdelingen een Nederlandse uitkering in Nederland ontvangen of willen ontvangen en alles wat daar bij kan komen kijken.

Reader bestuderen (10 blz.) - de reader bevat literatuur en jurisprudentie over internationaal uitkeringsrechtelijke kwesties. De reader ontvangt u ontvangt u uiterlijk 1 week voor het eerste webinar via Mijn KTV.

 

Dhr. mr. drs. Jamal el Hannouche

Studie
Jamal el Hannouche heeft de rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarvoor heeft hij de master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid. Al tijdens zijn studie heeft Jamal de nodige ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij onder meer de Wetwinkel Amsterdam en de Rechtswinkel Migranten. Ook heeft hij tijdens zijn studie een eigen juridisch adviesbureau opgericht.

Werkervaring
Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op met name het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor intensief beziggehouden met het familierecht, letselschaderecht en strafrecht. Daarna heeft Jamal besloten om een eigen advocatenpraktijk op te zetten onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche.

Marokkaanse advocaat
Vanwege zijn Marokkaanse/Berberse achtergrond, taalkundige opleidingen en ervaring als tolk en vertaler, kan Jamal zijn cliënten in verschillende talen bedienen. Uiteraard spreekt en schrijft hij naast Nederlands ook Engels. Daarnaast spreekt hij Berbers en (Marokkaans) Arabisch. Bovendien wordt de kennis van de Arabische taal en cultuur, het islamitisch recht en het Marokkaanse recht waar nodig op zorgvuldige wijze betrokken in de belangenbehartiging.

Nevenactiviteiten
Jamal is docent Marokkaans/Nederlands echtscheidingsrecht en Marokkaans/islamitisch familierecht. Deze cursussen worden in het bijzonder gegeven aan advocaten, notarissen, mediators, tolken en vertalers die te maken hebben met echtscheidingen waarbij het Marokkaanse en/of islamitische (familie)recht is betrokken. Daarnaast wordt Jamal als Marokkaanse advocaat regelmatig gevraagd om overheidsinstanties te adviseren op het gebied van huwelijken en echtscheidingen met Marokkaanse/islamitische aspecten.

Publicaties
Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Contacturen

6

Competentie

Vertaalcompetentie/tolkcompetentie
Linguïstische competentie
Culturele competentie 

Voorbereiding

0,5 (lezen documentatie)

Totaal 

6,5

 

 

Specialisatiepunten voor tolken en vertalers in strafzaken        

Nee

   

Meer informatie over nascholingspunten vindt u hier

Data: 26 juni, 3 en 10 juli 2019     |     Tijdstip webinars: 20.00-22.00 uur

Webinars
Webinars zijn interactieve presentaties (live), die meestal ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvangt u een e-mailbericht waarin de registratielinks voor de webinars van de serie worden vermeld. U ontvangt dus per webinar een afzonderlijke inloglink.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen vanuit Mijn KTV > Cursussen.
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie en certificering
Voor de verstrekking van een certificaat c.q. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt óf achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. 

Tussentijds opslaan van uw evaluatie
U kunt het evaluatieformulier na ieder onderdeel van de serie bijwerken en tussentijds opslaan. Na het laatste webinar vinkt u onderin het formulier aan dat u klaar bent en het formulier wilt verzenden.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

NIEUW!

Eerdere evaluaties van docent:

"Ik vond het een uitstekende webinarserie. Heel professioneel, duidelijk en terzake. De heer el Hannouche is héél duidelijk in zijn uitleg, gaat heel goed in op vragen, en maakt gebruik van voorbeelden uit zijn eigen praktijk om e.e.a. nog duidelijker te maken. Heel goed."

"Uitgebreide en duidelijke uitleg; concrete voorbeelden; juiste antwoorden."

"De enorme kennis van zaken van de spreker als het aankomt op het onderwerp. Dat de spreker zelf kennis heeft van het Arabisch en dus beter met vertaalvragen kan omgaan."

 

 

 

215,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
26-06-2019
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond