Drugs & (internationale) drugshandel

Dit webinar geeft een inkijkje bij de politie: wat houdt de politie bezig in de strijd tegen drugsoverlast. Welke spelers domineren de markt? Hoe werkt het gedoogbeleid nu precies? Verder krijgt u inzicht in de middelen, lees strafvordering, waarmee de drugsoverlast wordt aangepakt. Daarnaast wordt in internationaal perspectief gekeken naar drugshandel.

Drugshandel en drugscriminaliteit zijn vaak grensoverschrijdend. Nederland werkt samen met andere landen om internationale drugshandel en georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Tijdens dit webinar wordt o.a. uitgelegd hoe Nederland samen met de buurlanden drugscriminaliteit opspoort.

Er wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

  • Geschiedenis van de opiumwet
  • Soorten drugs
  • Modus operandi en netwerken
  • Internationale smokkelmethoden
  • Internationale rechtshulpverzoeken inzake drugshandel
  • 100%-regeling

Dit webinar maakt deel uit van de elfdelige webinarserie 'Werken voor politiediensten: terminologie en wetgeving' (start/gestart op 29 januari 2020).

Wouter den Brave werkt sinds 1998 bij de politie in Amsterdam als projectleider/hulpofficier van justitie. Sinds 2012 werkt hij als officier van dienst in Amsterdam-West. In die rol heeft hij diverse grote incidenten in het gouden uur mogen meemaken. Als projectleider heeft hij voornamelijk drugsonderzoeken gedraaid in Amsterdam en omgeving. Hij vervult de rol van hulpofficier van justitie, waarin voornamelijk wordt getoetst of de juiste juridische procedures zijn gevolgd bij aangehouden verdachten.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken en vertalen in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 11 maart 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u:
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier op uitgebreide wijze invult zodat daaruit blijkt dat u de opname daadwerkelijk integraal beluisterd heeft.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Met deze kennis van zaken wordt mijn rol als tolk-vertaler voor mij makkelijker uit te oefenen. Wat ik in ieder geval relevant vond om als tok-vertaler te weten is de hoofdstukken over de werkwijze van drugscriminelen betreffende productie, distributie en afzet, inzet van drugssmokkelaars, drugsterminologie en -namen maar ook de wet- en regelgeving rond drugsdelicten. Deze kennis zorgt voor betere 'flow' van je functioneren en je meedraaien. Tijdens het tolken en vertalen is het zeker handig op de hoogte te zijn van de straattaal rond drugs,  zoals bijvoorbeeld termen 'boven' en 'beneden'. De aangereikte bronnen daarvoor lijken mij heel relevant."

"Doordat ik veel vertalingen strafrecht doe en vooral over handelen in drugs, heb ik hier veel aan. Ik heb weer een completer beeld gekregen van de bijzonderheden, zoals manieren van drugsgebruik (o.a. basepijpje voor het basen c.q. roken van cocaïne), hoe het gedoogbeleid precies werkt, hoe de wereldwijde verdeling ongeveer is tussen de landen waar de drugs vandaan komen, hoe de smokkelaars te werk en de manieren van smokkelen, de smokkelroutes en om welke soorten drugs het gaat. Nuttig ook de websites voor begrippen en bijv. straattaal."

"Voor mijn werk heb ik door dit webinar een goede kennis/basis opgebouwd. Hoewel ik niet meteen de vertaling van sommige termen in het Chinees kon weten maar deze zal ik achteraf wel opzoeken, zodat mijn terminologie over drugshandel verder uitgebreid wordt. Behalve dit heeft het webinar inzicht geboden in bepaalde onderwerpen, zoals internationale smokkelmethoden. Ik weet nu enigszins hoe het werkt in de drugswereld."

 

Datum: 11 mrt. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online