Intonatie en zinsaccent als tolktechniek

Gespreksvoerders waarvoor u tolkt, verstaan elkaar niet en zijn volledig op uw vertolking aangewezen. Een veel gehoorde klacht van tolkgebruikers is: ik zeg drie dingen en ik hoor de tolk er maar één zeggen. Natuurlijk weet hij niet precies wat u tolkte, maar hij voelt het wel. Intonatie heeft hier een zeer groot aandeel in: uw vertolking moet klinken als de bronboodschap. Tijdens deze training verbetert u uw intonatie en leert u de boodschap zo te tolken dat iedereen vertrouwt dat u precies tolkt wat er gezegd is.

Programma

Een goede intonatie is van essentieel belang!

Het gevoel dat u alles tolkt zoals de gespreksvoerder het zei, is essentieel om het vertrouwen van uw klanten te winnen en het tolkgesprek soepel te laten verlopen. En dit proces stopt hier niet: doordat het vertrouwen van de gespreksvoerders toeneemt, ontstaat er een betere gespreksdynamiek en verloopt het tempo van het gesprek op meer natuurlijke wijze. Een ander bijkomend voordeel van een goede intonatie is dat wanneer u als tolk moet interveniëren of om opheldering of herhaling wilt vragen, u dit met een andere toon en spreekstijl kunt doen. Hierdoor is het direct duidelijk dat het een interventie van uw zijde betreft en geen vertolking. 

Het is een kwestie van finesse. Het kunnen schakelen in spreekstijl en het kunnen spelen met toon, tempo en volume bieden een echte meerwaarde aan tolkstijl. Het maakt dat je als tolk meer onzichtbaar wordt doordat je opgaat in de gesprekssfeer. Denken dat 'neutraal zijn' iets te maken heeft met neutraal spreken is een verkeerde veronderstelling. Want juist een monotone spraak bij het tolken, maakt dat je meer op de voorgrond treedt en meer présence krijgt in het tolkgesprek.

 

Opbouw van de training

De rode draad van de trainingsdag is het horen van spreekklanken en het reproduceren ervan. We beginnen met korte zinnen en bouwen de boodschap dan steeds verder uit naar langere stukken en tenslotte naar hele gesprekken. 

 • Intonatie en emotie oefenen
  • Horen 
  • Produceren
 • Intentie oefenen
  • Horen
  • Reproduceren
 • Schakelen in spreekstijl
  • Tolken / interveniëren
  • Gespreksvoerder A / Gespreksvoerder B

Tijdens de middag worden gesprekssituaties in scène gezet met een trainingsacteur. Ook de deelnemers spelen hierbij een rol, als tolk en als gespreksvoerder. In de rol van gespreksvoerder komt u tot inzicht welk vertrouwen er ontstaat naarmate uw intonatie goed wordt overgenomen en leert u zich te verplaatsen in de rol van de afnemer van uw tolkdiensten.

Door middel van gestructureerde feedbackoefeningen zullen de rollenspelen worden nabesproken. De tolken worden niet beoordeeld; wel wordt de spreekstijl en intonatie zij aandachtig waargenomen en krijgen zij terugkoppeling over het effect dat hun toon, tempo en volume veroorzaakt. Ook zal er tijdens de oefeningen aandacht zijn voor assertiviteit en de toon die daarbij past. 

Deze interactieve werkmethodes leveren groot inzicht in de mogelijkheden en flexibiliteit waarover een tolk beschikt tijdens zijn werkzaamheden als gesprekstolk. Rondom de feedbackrondes en de overige oefeningen is er voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Leesopdracht

Opdracht:

 1. Zoek één of meerdere opnames of dialogen in uw vreemde taal.
 2. Selecteer drie passages van verschillende lengte: 30 seconde, 1 minuut en 2 minuten.
 3. Plak de linkjes van de opnames of filmpjes in een Word-document en noteer daarbij de minuten en secondes van de passages die u geselecteerd heeft.
 4. Upload het Word-document uiterlijk drie dagen voor de training in uw KTV-account.

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Schrijfopdracht
0,50
Totaal
6,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Locatie

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Praktische informatie
 • Kleine groep van maximaal 10 deelnemers.
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur
 • Op de coronanieuwspagina leest u de laatste update van de toepassing van de coronamaatregelen bij KTV.
 • KTV print eventuele digitaal aangeleverde bestanden (zie Mijn KTV) niet voor u uit. 


Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. U kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden leest u in artikel 4. 

Intonatie
Datum: 21 mei 2021
 • PE 6.5
 • van 09:30 tot 17:00
 • 230,- (excl. BTW)
 • Nijkerk