Jeugd- en zedenpolitie

Prostitutie is in Nederland legaal zolang het gaat om vrijwillige seks tussen volwassen; gedwongen prostitutie is echter strafbaar. De politie richt zich op de opsporing en bestrijding van misstanden als seksueel geweld en verkrachting. Jeugdigen kunnen ook het criminele pad op gaan: dit kan zich beperkten tot overlast maar ook criminelere vormen als inbraken, overvallen of geweldsdelicten komen voor.

Na dit webinar weten de deelnemers hoe de politie zich specialiseert in jeugdzaken en zedenzaken. Ze leren hoe er omgegaan wordt met verdachten en slachtoffers van dit soort zaken. Verder een korte introductie van alle partners die met dergelijke zaken te maken krijgen. Er wordt ingegaan op de TBS-maatregel en de gevolgen van een dergelijk delict voor dader, slachtoffer en de omgeving.

 Er wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

  • Strafvordering
  • Partners
  • TBS
  • Prostitutie
  • Jeugddetentie en op te leggen maatregelen voor jeugdige daders
  • Praktijkvoorbeelden


Dit webinar maakt deel uit van de elfdelige webinarserie 'Werken voor politiediensten: terminologie en wetgeving' (start/gestart op 29 januari 2020).

Wouter den Brave werkt sinds 1998 bij de politie in Amsterdam als projectleider/hulpofficier van justitie. Sinds 2012 werkt hij als officier van dienst in Amsterdam-West. In die rol heeft hij diverse grote incidenten in het gouden uur mogen meemaken. Als projectleider heeft hij voornamelijk drugsonderzoeken gedraaid in Amsterdam en omgeving. Hij vervult de rol van hulpofficier van justitie, waarin voornamelijk wordt getoetst of de juiste juridische procedures zijn gevolgd bij aangehouden verdachten.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken en vertalen in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 8 april 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u:
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier op uitgebreide wijze invult zodat daaruit blijkt dat u de opname daadwerkelijk integraal beluisterd heeft.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 8 apr. 2020
  • PE 2
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online