Tolken in de jeugdzorg: formele werksituaties

Voor tolken die tolkdiensten binnen rechtbankzittingen van jeugdzorg verrichten is het goed om te weten welke verschillende rechtbankzittingen er zijn en hoe deze procedureel verlopen. Doel van deze training is dat tolken beter weten wat ze kunnen verwachten op de rechtbank. Zo biedt deze training bewustwording, inzicht en houvast voor formele tolksituaties binnen de jeugdzorg.
NB: Deze cursusdag kan enkel gevolgd worden als onderdeel van de specialisatie 'Tolken in de jeugdzorg'

Programma

Deze trainingsdag koppelt de theorie uit - met name de eerste twee - webinars van de specialisatie aan de praktijk van de tolk. Dilemma's uit het werkveld worden besproken. Hoe beïnvloeden tolk- en hulpverleningsprocessen elkaar? Deelnemende tolken kunnen hun vragen stellen aan een raadsonderzoeker: want wat maakt het in aanraking komen met de jeugdzorg juist extra zwaar voor iemand die de Nederlandse spreektaal niet beheerst? Wat is typerende problematiek? Welke specifieke vaardigheden vraagt dit van de tolk?

Lesschema

Tijdens deze 6 uur durende trainingsdag zullen de deelnemende tolken specifieke tolkvaardigheden, reflectie-attitude rondom de jeugdzorg in het algemeen en rondom het tolken voor mensen met een licht verstandelijke beperking verwerven. De training heeft een interactief karakter en is gevuld met zeer uiteenlopende werkvormen zoals videofragmenten, groepsopdrachten en puzzels om, al doende, ervaring gestuurd te leren. 

09:30 – 09.45 Introductie

09:45 – 10:15 Vertaalslag theorie webinars ‘Jurische kaders, besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg’ en ‘Tolken voor ouders en/of kinderen met een licht verstandelijke beperking’ naar de praktijk

10:15 – 11:00 Reflectie op eigen identiteit, invloed eigen opvoeding, socialisatie en cultuur. De schoonheid van het verschil!

11:00 – 11:20 Pauze

11:20 – 12:50 Veelvoorkomende problematiek bij mensen met een andere culturele achtergrond (inclusief dovenwereld) 

12:50 – 13:45 Lunchpauze

13:45 – 14:30 Interactieve vraaggestuurde middag onder begeleiding van raadsonderzoeker bij Raad voor de Kinderbescherming

15:30 – 16:30 Spelenderwijs toepassing en inclusie van het geleerde. Wat en hoe neem je het geleerde mee naar jouw tolkpraktijk? 

16:45 – 17.00 Afronding en evaluatie

Leerdoelen

  • De tolk weet hoe eigen normen en waarden van invloed zijn op het observeren en interpreteren.
  • De tolk leert wat theorie betekent in de praktijk, voor hem als dienstverlener, tolk en als persoon.
  • De tolk leert wat diens aanwezigheid betekent voor het communicatie-, tolk en hulpverleningsproces binnen formele jeugdzorgsituaties.
  • De tolk weet hoe signalen objectief besproken worden en wat dit betekent voor het tolken.
  • De tolk weet wat de gevolgen van cultuurkloof, traumatisering of victimisatie kunnen zijn, en in hoeverre deze van invloed kunnen zijn op het tolk-werk.

Relevantie

De deelnemers hebben kennis verkregen op het gebied van gesprekstechnieken en wet- en regelgeving binnen de jeugdzorg. Zij zijn bekend geraakt met bijhorende (juridische) termen, alsmede voorbereid op zaken waar zij tijdens een tolkopdracht op bedacht moeten zijn.

De tolken hebben onderzocht op welke manier zij de klant(en) willen bijstaan. Puur als tolk? Of meer betrokken? Tevens hebben zij geleerd hoe ze professionaliteit in deze kunnen blijven waarborgen.

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Neem voor deze eerste trainingsdag de 'Kijk op de Kinderbescherming 2020' door. Deze is te vinden via de link: https://www.kinderbescherming.nl/over-ons/kijk-op-kinderbescherming/kijk-op-kinderbescherming-2020

Schrijfopdracht

Beschrijf voor een bedachte of meegemaakte situatie waarin je tolkte binnen een jeugdhulpverleningssetting gerelateerd aan de onderwerpen van de webinars. Beschrijf daarbij de gezinssamenstelling, leeftijden, welke taal? Benoem het doel van het gesprek voor de klant, voor de hulpverlener en ook jouw doel als tolk. Beschrijf een beperkt aantal dilemma’s waar je tegenaan bent gelopen, of zou kunnen lopen. Echter: schrijf deze dilemma’s op in een vraagvorm!

Maximaal 1 A4 per casus. Uiterlijk 5 dagen voor elke trainingsdag uploaden via Mijn KTV.

Sebastiaan Boogaard is onder meer tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Werkervaring deed hij binnen de hulpverlening op bij Buro Slachtofferhulp, De Waag, Jeugdzorg, Jeugdbescherming (Gezinsvoogdij) en een instelling voor psychosociale thuiszorg. Tevens heeft hij een praktijk waarin hij therapie geeft, met name gericht op ouder-kind en gezinsrelaties als gevolg van trauma of andere schokkende gebeurtenissen.

NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien".

Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

 

Dirk-Jan Vonk (trainingsdag 1)
Raadsonderzoeker bij Raad voor de Kinderbescherming

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 

Deze cursusdag kan enkel gevolgd worden als onderdeel van de specialisatie 'Tolken in de jeugdzorg'

Datum: 12 feb. 2022
  • van 09:30 tot 17:00
  • 0,- (excl. BTW)
  • Nijkerk