De geboorte van een dorpsgebarentaal op Bali

Bent ook u afgelopen jaar bekend geraakt met het gebaar voor HAMSTEREN? En bent ook u nu meer geïnteresseerd geraakt in gebarentaal? In dit webinar gaat de docente allereerst in op de taalkundige kenmerken van gebarentalen en de dove en horende mensen die ze gebruiken. Ook gaat zij specifiek in op het unieke geval van Kata Kolok, een gebarentaal die in een klein dorp op Bali door zowel dove als horende dorpelingen wordt gebruikt. Hoe ziet zo'n jeugdige taal er eigenlijk uit en wat zegt dit over ons menselijk taalvermogen? En waarom kunnen Nederlanders eigenlijk niet allemaal gebarentaal? En hoe kan jij als tolk jouw communicatie afstemmen op dove of slechthorende cliënten?
Tip: Aansluitend op 23 november geeft Connie de Vos een verdiepingswebinar over Kata Kolok, speciaal voor tolken NGT!

Programma

Eén op tien Nederlanders is doof of slechthorend. Dit houdt in dat iedere tolk te maken kan krijgen met dove of slechthorende cliënten in zijn/haar werkzaamheden. Slechts een fractie van deze doelgroep gebruikt gebarentaal en een groter deel geeft de voorkeur aan andere communicatie strategiën.

Tijdens dit webinar legt Connie de Vos het verschil uit tussen gebarentaal en non-verbale communicatie aan de hand van Kata Kolok, een taal die door de dove en horende gemeenschapsleden van een dorp op Bali wordt gebruikt.

Aan het eind van het webinar wordt er op de effectiviteit van verschillende communicatiestrategiën gereflecteerd zodat u als tolk ook concrete handvatten heeft voor werken met dove en slechthorende cliënten. 

Lesschema

Dit webinar bestaat uit twee lesblokken (online hoorcolleges) van een uur, inclusief een korte reflectie-oefening.

Leerdoelen

  • De tolk begrijpt het verschil tussen gebarentaal en non-verbale communicatie.
  • De tolk kan reflecteren op eigen strategiën in de communicatie met dove en slechthorende cliënten.
  • De tolk heeft kennis over de ontwikkeling van de gebarentaal Kata Kolok.
  • De tolk heft inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van een gebarentaal die niet aan een gesproken taal verbonden is.

Relevantie

De gebarentaal Kata Kolok (letterlijk "doventaal") is een dorpsgebarentaal die inheems is in twee naburige dorpen in het noorden van Bali, Indonesië. Het belangrijkste dorp, Bengkala, kent al meer dan zeven generaties een hoge incidentie van doofheid. Ondanks de biologische tijdsdiepte van de recessieve mutatie die doofheid veroorzaakt, is de eerste substantiële cohort dove gebaarders pas vijf generaties geleden ontstaan, en deze gebeurtenis markeert het ontstaan van Kata Kolok. De gebarentaal is verworven door ten minste vijf generaties dove, inheemse gebarentolken en komt voor in alle aspecten van het dorpsleven, met inbegrip van politieke, professionele, educatieve en religieuze omgevingen.

Kata Kolok is taalkundig niet verwant aan het gesproken Balinees of andere gebarentalen. Deelnemers zien door middel van dit webinar in hoe een gebarentaal kan ontwikkelen, zonder verbonden te zijn aan een gesproken taal. Zo mist het Kata Kolok bijvoorbeeld bepaalde contactgebaren die vaak ontstaan wanneer een gebarentaal en een mondelinge taal nauw met elkaar in contact staan, zoals vingerspellen en mompelen. De gebarentaal verschilt in een aantal opzichten van andere bekende gebarentalen: gebarentolken maken uitgebreid gebruik van kardinale richtingen en locaties in de werkelijkheid om de gebarentaal te organiseren, en ze gebruiken geen metaforische "tijdslijn" voor tijdsverwijzing. Bovendien is Kata Kolok de enige bekende gebarentaal die overwegend gebruik maakt van een absoluut referentiekader in plaats van een intrinsiek of relatief kader.

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek (MPI) en het Internationaal Instituut voor Gebarentalen en Dovenstudies hebben meer dan 100 uur Kata Kolok videodata gearchiveerd. De metadata van dit corpus zijn online toegankelijk (zie https://archive.mpi.nl)

Tijdens dit webinar nemen tolken NGT kennis van deze bijzondere gebarentaal en de onderzoeken die hiernaar gedaan zijn. Deze kennis geeft hun inzicht in gebarentaal een verdere verdieping en biedt een andere kijk op de ontwikkeling van gebaren. 

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Er wordt geen voorkennis over gebarentaal verondersteld; dit webinar is met name interessant voor hen die nog geen kennis van gebarentaal hebben.

Connie de Vos is universitair hoofddocent (associate professor) bij de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen van Tilburg University en doceert daar over non-verbale communicatie. Ze promoveerde in 2012 op een proefschrift over Kata Kolok, eeen gebarentaal die in een klein dorp op Bali is ontstaan. Ook heeft ze gepubliceerd over diverse andere gebarentaaltypes, waaronder de Nederlandse Gebarentaal, homesign en International Sign. Haar missie is een bredere maatschappelijke bewustwording over en toepassing van gebarentaal te bevorderen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het webinarplatform, zodat u het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Kata Kolok
Datum: 26 okt. 2021
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online