Vertalen tot in de puntjes: over leestekens in vertalingen

Tijdens het vertalen gaat alle aandacht naar de terminologie, grammatica, de toon en stijl van de tekst. De kleinste bouwsteentjes van teksten, de leestekens, glippen al eens door de mazen van het net. Maar zij kunnen een tekst helemaal af maken, of net rommelig laten lijken. Een goede kennis van de regels en conventies rond leestekens in het Nederlands én de brontaal is dus onontbeerlijk.
In dit webinar nemen we de lastigste leestekens onder de loep, te beginnen bij de komma. We bekijken niet alleen de regels die in het Nederlands gelden, maar halen er ook het Engels, Frans en Duits bij en gaan na wanneer en hoe de leestekens bij een vertaling naar het Nederlands ook 'vertaald' moeten worden.

Programma

Dit webinar draait om de interpunctie in het Nederlands. We frissen om te beginnen enkele regels en conventies op waar veel mensen het lastig mee hebben. Daarnaast bekijken we op welke punten het Engels, Frans en Duits afwijkt van het Nederlands en wanneer we interpunctie dus moeten ‘vertalen’.

Interpunctie is een aspect van taal waar in opleidingen doorgaans weinig aandacht voor is. Toch spelen ze een belangrijke rol in de structuur van teksten en zinnen. Daarom is het belangrijk dat ook vertalers de interpunctieregels grondig onder de knie hebben. In dit webinar hebben we vooral aandacht voor de leestekens waar redacteuren en correctoren het meeste werk aan hebben, zoals de komma en de aanhalingstekens.

Maar we besteden ook aandacht aan de interpunctieregels in het Engels, Frans en Duits, met name wanneer die anders zijn dan in het Nederlands. Als een vertaler hier geen rekening mee houdt en de interpunctie uit de doeltaal blindelings overneemt, kan het resultaat er toch nog ‘vertaald’ uitzien, ook als de terminologie en de grammatica kloppen. Een professioneel vertaalde tekst is letterlijk tot in de puntjes vertaald.

Eerst krijgen de deelnemers een algemene inleiding over wat de officiële spellingregels zeggen over leestekens en wat de betekenis is van conventies in schrijfwijzers en huisstijlen. Daarna leren ze aan de hand van de duidelijke en sprekende voorbeeldzinnen die ze te zien krijgen de Nederlandse interpunctieregels correct toe te passen en het afwijkende leestekengebruik in het Engels, Duits en Frans correct te vertalen in het Nederlands. 

Leerdoelen

Na afloop van dit webinar kan de deelnemer:

- de interpunctieregels in het Nederlands correct toepassen;
- weten waar de interpunctieregels in het Engels, Frans en Duits anders zijn dan in het Nederlands;
- de correcte Nederlandse versie als de interpunctie in Engelse, Franse of Duitse bronteksten anders is.

Relevantie

Met een goede kennis van de interpunctieregels in het Nederlands kunnen vertalers hun teksten tot in de puntjes afwerken. 

Met een goede kennis van de interpunctieregels in de brontalen Engels, Frans en Duits kunnen vertalers extra aandacht aan de interpunctie in hun vertaling besteden, met name wanneer die regels in de brontaal anders zijn dan in het Nederlands.

Voertaal

Nederlands

Miet Ooms is vertaler Engels/Duits naar het (Belgisch-)Nederlands en expert in taalvariatie. Ze onderzoekt de verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland, brengt die in kaart en beschrijft ze. Daarnaast ontwikkelt ze strategieën om in de dagelijkse schrijf- en vertaalpraktijk met die verschillen om te gaan. Hierover heeft ze het boek ‘Buurtaal. Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland’ geschreven, dat in 2020 is verschenen. In 2022 verscheen haar boek 'Tot in de puntjes ... Praktische leestekengids.' Daarin doet ze op een laagdrempelige manier de interpunctieregels in het Nederlands uit de doeken en brengt ze de verschillen met het Engels, Frans en Duits onder de aandacht.

Op haar website taalverhalen.be publiceert ze geregeld nieuwe taalkaarten en beschrijvingen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
1,00
Voorbereiding
 
Totaal
1,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Leestekens
Datum: 11 okt. 2022
  • PE 1
  • van 20:00 tot 21:00
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online