Medische terminologie zoeken en beheren

In dit webinar verdiep je je in het zoeken en beheren van medische terminologie. Aan de orde komen o.a. verschillende zoekstrategieën, belangrijke naslagwerken en de betrouwbaarheid van online zoeken. Ook de organisatorische aspecten van terminologiebeheer komen aan bod. Na afloop van dit webinar ben je in terminologisch opzicht weer heel wat wijzer!

Programma

In dit webinar leren medisch vertalers belangrijke methoden voor het zoeken en beheren van medische terminologie. Behandeld worden o.a. verschillende zoekstrategieën, belangrijke naslagwerken en de betrouwbaarheid van online zoeken. Ook komen de organisatorische aspecten van terminologiebeheer aan de orde.

Middels twee huiswerkopdrachten worden deelnemers vooraf gestimuleerd over terminologiebeheer en zoekmethoden na te denken (zie tab Voorbereiding).

Dit webinar is onderdeel van een webinarserie van zes webinars. Je kunt de serie hier boeken.

Leerdoelen

Na afloop van dit webinar kunnen de deelnemers sneller en beter medische terminologie zoeken en beheren.

Relevantie

Vertalers (en ook tolken!) die werkzaam zijn in het medisch domein dienen op de hoogte te zijn van allerhande medische termen en de medische mechanismen te kunnen begrijpen. Dit webinar zorgt voor de kennisoverdracht van beide aspecten.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Beginnende (medisch) vertalers en alle andere geïnteresseerden. 

Schrijfopdracht

Huiswerkopdracht 1
2 weken voor het webinar ontvang je een medische tekst van 250 woorden (zo mogelijk in jouw eigen brontaal) waaruit je een terminologielijst moet samenstellen. Tijdens het webinar wordt besproken welke terminologie uit deze tekst relevant is voor een terminologielijst en waarom.

Huiswerkopdracht 2
Wat is jouw talencombinatie?
Kun je drie verklarende (online) woordenboeken noemen die belangrijk zijn voor jouw doeltaal?
Kun je drie verklarende (online) woordenboeken noemen die belangrijk zijn voor jouw brontaal?
Zijn er andere naslagwerken/bronnen die je graag gebruikt?
Welk programma gebruik je om jouw terminologie op te slaan?

Je dient huiswerkopdracht 2 uiterlijk 4 dagen voor het webinar aan te leveren. Huiswerkopdracht 1 hoef je niet in te leveren.

Joosje van Loen
Joosje van Loen is al ruim twintig jaar beëdigd vertaalster Duits-Nederlands voor geneeskunde, tandheelkunde en technologie. Zij is bestuurslid van de medische sectie van het NGTV en lid van de beroepenveldcommissie van de LOI. In deze commissie adviseert zij over de aansluiting van de vertaalopleidingen op de beroepspraktijk. Ze is tevens senior translator en eindverantwoordelijk voor terminologie en eindredactie bij een aantal grote (medische) e-commerceprojecten. Joosje is afgestudeerd als docent volwasseneneducatie Duits en werkt vanuit haar eigen praktijk als coach voor vertalers.

Haar vertaaldiploma Duits en Russisch behaalde zij aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen. Zij was een jaar lang uitwisselingsstudent in Leipzig en Moskou. Haar opleiding tot docent volwasseneneducatie Duits heeft zij gevolgd in Berlijn, waar zij ook een aantal jaren heeft gewoond en gewerkt.

Joosje is gespecialiseerd in het vertalen van wetenschappelijke vakliteratuur en nascholingscursussen voor tandartsen, marketingmateriaal voor de dentale industrie en patiëntendossiers.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

 

 

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het webinarplatform zodat je het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm.
Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 8 nov. 2022
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • online