Forensische linguïstiek: de mens als zwakste schakel

Deskundigen mogen dan wel deskundig zijn, ze blijven ook mensen en dat maakt dat ze fouten kunnen maken. Dit webinar bespreekt welke risico’s er spelen bij forensisch taalkundig onderzoek, wat voor gevolgen fouten kunnen hebben en welke maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt.

Dit webinar is het vierde deel van de webinarserie Forensische linguïstiek.

Programma

Als taal als bewijs wordt gebruikt in een rechtszaak, is het uiteraard belangrijk dat de rechter op de analyse kan vertrouwen. Het is niet de bedoeling dat de bevindingen op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden, of dat de conclusies afhankelijk zijn van welke taalkundige ernaar heeft gekeken (of welke tolk er getolkt heeft!). Dit webinar bespreekt de rol van ‘bias’ in het menselijk beslissingsproces en hoe daarmee binnen de forensische linguïstiek wordt omgegaan.

Bias is niet altijd verkeerd. In simpele, dagelijkse beslissingen bespaart het ons zelfs veel tijd, bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een nieuwe tube tandpasta. Het wordt pas problematisch als we beslissingen nemen waar veel vanaf hangt, zoals in de rechtbank. Daarnaast is het de bedoeling dat bewijs in strafzaken zo objectief mogelijk wordt onderzocht en dat op basis van een gedegen analyse maar één conclusie mogelijk is, ongeacht wie die conclusie trekt. Daarom is het van belang bij forensisch onderzoek bias zoveel mogelijk uit te schakelen.

In het eerste deel van dit webinar laat de spreekster aan de hand van voorbeelden zien hoe het mis kan gaan bij het beoordelen van (taalkundig) bewijs. Zo zien we dat deskundigen soms hetzelfde bewijs op een andere manier beoordelen, alleen maar omdat de achtergrondinformatie die ze krijgen anders is. Ook zien we dat bias ertoe kan leiden dat verschillende mensen iets anders kunnen verstaan. In het bijzonder zullen we bespreken hoe ‘confirmation bias’ ertoe leidt dat mensen eerder ja dan nee zullen zeggen.

Binnen het tweede deel van het webinar zullen we kijken naar maatregelen die getroffen worden om bias zoveel mogelijk te voorkomen. We zoomen daarbij in op een specifiek onderdeel binnen de forensische linguïstiek: forensische fonetiek.

Voor tolken/vertalers is dit soort kennis belangrijk omdat ook zij mogelijk benaderd kunnen worden door politie of justitie met de vraag of ze hun visie op taalkundig bewijs willen geven. Door kennis te nemen van wat er daarbij mis kan gaan en welke maatregelen binnen de forensische linguïstiek worden getroffen, wordt bewustzijn gecreëerd voor de noodzaak om taalkundig bewijs in een forensische context te onderzoeken, onder supervisie van een forensisch specialist.

Dit webinar is het vierde deel van de webinarserie Forensische linguïstiek.

Leerdoelen

- De tolk weet welke aspecten meespelen bij het beoordelen van (taalkundig) bewijs.
- De tolk kent de maatregelen die getroffen worden om bias zoveel mogelijk te voorkomen.

Leesopdracht

Leesopdracht:

In uw KTV-account treft u het volgende artikel aan:

  • De blinde onderzoeker (van Ton Broeders)

Overige opdracht:

U vindt tevens in uw KTV-account een geluidsbestand met een bijbehorende opdracht.

Voor deze opdrachten kunt u 0,50 pe-punt bij Bureau Wbtv registreren (Leesopdracht: 0,25 | Maakopdracht: 0,25). Om voor punten in aanmerking te komen, uploadt u uw schrijf- en/of vertaalopdracht uiterlijk twee dagen voor aanvang van het webinar via Mijn KTV > Cursussen.
NB: Deelnemers die hun nascholingspunten registreren bij de stichting RTGS ontvangen alleen punten voor de contacturen.

Meike de Boer heeft een achtergrond in de criminologie, rechtspsychologie en forensische linguïstiek. Ze houdt zich bezig met een diversiteit aan onderwerpen op het gebied van taal en recht, maar is vooral geïnteresseerd in onderwerpen die de rechtsgang eerlijker maken. Zo onderzocht ze meerdere strafdossiers van mogelijk onterecht veroordeelden en deed ze onderzoek naar onder meer (on)eerlijke verhoortechnieken, de accuratesse van processen-verbaal, en bias in forensische transcripties. Momenteel werkt ze binnen het veld forensische fonetiek aan kennisvergroting over de taalkundige elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij (eerlijke) forensische sprekervergelijkingen. Meike ziet het als haar persoonlijke missie om haar wetenschappelijke kennis te verspreiden onder het algemene publiek. Ze is dan ook regelmatig te vinden op wetenschapsbeurzen voor kinderen of volwassenen. Meer informatie over haar projecten is te vinden op https://linguaforensica.home.blog

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,25
Schrijfopdracht
0,25
Totaal
2,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
26853
Categorie
 
Attitude
0,200
Totaal
0,20

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 24 november 2021 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 24 nov. 2021
  • PE 2.5
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online