Mensenhandel & mensensmokkel

Tolken worden bij onderzoeken naar mensenhandel/mensensmokkel op verschillende momenten in het opsporingsonderzoek ingezet. Om de klant optimaal van dienst te kunnen zijn is het van belang dat men de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert. 

Mensenhandelaren gaan vaak geraffineerd te werk, toch zijn er dikwijls signalen/indicatoren te onderkennen die wijzen op een situatie van uitbuiting. Het onderkennen, begrijpen en vertalen van deze signalen zijn van groot belang voor de opsporing.

1e uur: definitie mensenhandel / mensensmokkel en de verschillen tussen de twee onderwerpen, welke opsporingsdiensten onderzoeken welke vorm van mensenhandel en behandeling wetsartikelen.
2e uur: vervolg behandeling wetsartikelen, aanpak mensenhandel en signalen mensenhandel / mensensmokkel.


Relevantie van het programma voor de doelgroep:

Het juist interpreteren van signalen mensenhandel/mensensmokkel tijdens het vertalen en tolken.


Leerdoelen: 
- definitie mensenhandel / mensensmokkel
- verschil mensenhandel / mensensmokkel
- welke opsporingsdienst behandeld: mensenhandel / mensensmokkel
- behandeling wetsartikelen mensenhandel / mensensmokkel
- signalen mensenhandel / mensensmokkel

 

Dit webinar maakt deel uit van de elfdelige webinarserie 'Werken voor politiediensten: terminologie en wetgeving' (start/gestart op 29 januari 2020).

Gert Buist is inmiddels 36 jaar werkzaam bij de politie waarvan de laatste 17 jaar werkzaam op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel in diverse recherche- en informatiefuncties.
Sinds 1,5 jaar is hij beleidsadviseur mensenhandel/mensensmokkel bij de nationale politie.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken en vertalen in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 25 maart 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u:
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier op uitgebreide wijze invult zodat daaruit blijkt dat u de opname daadwerkelijk integraal beluisterd heeft.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 25 mrt. 2020
  • PE 2
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online