Serie online meetings 'Met andere woorden: registerverschillen, intenties en interpretaties'

Als tolk heb je de prachtige taak om de intenties van de zender zo goed mogelijk te interpreteren en over te brengen naar de ontvanger en andersom. Dat vraagt om keuzes maken, sensitiviteit en durf. Hoe verwoord je precies dat wat iemand wil overbrengen? In deze serie van onlinesessies ga je aan de slag met synoniemen, verschillende registers en mogelijke interpretaties. Zo vergroot je je vocabulaire, je sensitiviteit om te interpreteren en je moed om keuzes te maken.

De driedelige online cursus is gericht op het zo zuiver mogelijk tolken van een boodschap. Je gaat actief aan de slag met vocabulaire, verschillen in registers en synoniemen. Je wordt je bewust van de invloed van je eigen perceptie en interpretaties van de woorden die je moet vertalen, leert andere keuzes maken en weet voortaan foutieve interpretaties te voorkomen.

Leerdoelen

  • Weten: uitbreiding woordenschat en kennis aan uitdrukkingen
  • Inzicht: besef van eigen perceptie en interpretatie en het effect daarvan op de vertaling
  • Toepassen: betere verwoording van de bedoeling van woorden

Meerwaarde

Veel tolken laten opdrachten voor tolken naar het Nederlands aan zich voorbij gaan. Dat doen ze uit onzekerheid over hun eigen kunnen. Na deze training hebben ze meer kennis en meer zelfvertrouwen om deze - en andere - opdrachten prima uit te voeren. Ook wanneer je echt denkt niet te kunnen tolken naar het Nederlands, is deze training iets voor jou. Kom de drempel over en ga lekker oefenen! Deze training geeft iedereen meer inzicht in de interpretatie die aan de boodschap gegeven wordt. 

Programma

Onlinesessie 1 | 15 maart 2021:
- Kennismaken met elkaar
- Perceptie en interpretatieverschillen: bewustwording
- Communicatiemiddelen (lijf, stem, inhoud): theorie en ervaren
- Verschillende registers: formeel en informeel
- Inventariseren eigen cases en vraagstukken

Onlinesessie 2 | 22 maart 2021:
- Ervaringen uitwisselen uit de praktijk naar aanleiding van de vorige meeting
- Emoties: woorden en uitdrukkingen delen
- Intervisie: aan de slag met eigen cases en vraagstukken

Onlinesessie 3 | 29 maart 2021:
- Ervaringen uitwisselen uit de praktijk naar aanleiding van de vorige meeting
- Twijfel en beledigingen: kennisdeling van woorden en uitdrukkingen
- Intervisie: aan de slag met eigen cases en vraagstukken

Marja Talens studeerde Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. U kunt een leuke en leerzame serie online meetings verwachten met veel voorbeelden, oefeningen en interactie. Marja verzorgt ook andere trainingen en webinars voor KTV, zoals schrijf- en geheugentrainingen, een webinar Optimaliseer uw Nederlands en assertiviteitstrainingen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Data: 15, 22 en 29 maart 2021     |    Tijdstip: 20.00-22.00 uur

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van deze online cursus ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het platform waar u de livesessies kunt bijwonen. De sessies bestaan uit interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een sessie kunt u mondeling uw vragen stellen aan de spreker en uw webcam delen. U ziet ook de spreker en de andere deelnemers.

Opnames
U wordt geacht deel te nemen aan alle livesessies; tijdens deze sessies worden uw ervaringen uit de praktijk (anoniem) besproken. Indien u verhinderd bent, kunt u achteraf de opname bekijken. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker, wij bevelen daarom aan de sessies live te volgen.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat u

1) de livesessies volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt;
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

met andere woorden
Datum: 15 mrt. 2021
  • PE 6
  • 20:00
  • 235,- (excl. BTW)
  • Online