Mediadiscours van Arabische radicale groeperingen

Tijdens dit webinar leert u meer over de redevoering van radicale groeperingen en de rol van online propaganda bij het aanzetten tot sektarische conflicten. Hoe draagt het extremistische discours van lokale digitale media bij aan de escalatie van sektarische conflicten in Syrië en Irak? Dr. Adib Abdulmajid heeft in zijn onderzoek antwoord proberen te geven op deze onderzoeksvraag en vertelt u hier graag meer over.

Programma

Dit webinar duikt in de diverse aspecten en dimensies van het discours van extremistische organisaties in het Midden-Oosten. Het is gebaseerd op de bevindingen van een in-diepte onderzoek naar de discursieve praktijken en strategieën die worden gebruikt door mediakanalen die geassocieerd zijn met radicale islamitische groeperingen. De deelnemers krijgen de gelegenheid om kennis te vergaren over de boodschappen, taalgebruik en contextuele activiteiten die door extremistische mediakanalen worden ingezet. Twee hoofdmethodieken van discoursanalyse krijgen aandacht tijdens dit webinar, met name ideologisering en manipulatie.

Leerdoelen

Het identificeren van ideologische en manipulatieve technieken en strategieën in het mediadiscours.

Vergelijkingen trekken en contrasten zien tussen extremistisch soennisme en extremistisch sjiiesme in termen van discursieve praktijken.

Het begrijpen van de manier waarop radicale groeperingen schisma in de samenleving aanwakkeren door middel van gereligioniseerde en gepolitiseerde boodschappen, taalgebruik en contextuele activiteiten. 

 

Relevantie

Na afloop van dit webinar beschikt de deelnemer over kennis van specifieke theologische termen en begrippen die de betrokkene kan helpen bij het tolken en vertalen van gesprekken/teksten met theologische inhoud. De deelnemer beschikt daarnaast ook over basiskennis met betrekking tot belangrijke maatschappelijke kwesties zoals "mediadiscours" en "radicalisering".

Dr. Adib Abdulmajid is onderzoeker aan de KU Leuven, gespecialiseerd in discoursanalyse en Midden-Oosterse studies. Hij is gepromoveerd in Midden-Oostenstudies. Zijn onderzoek richt zich op culturele diversiteit, mediadiscours, islamisme en extremisme.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Culturele competentie
Contacturen
1,00
Voorbereiding
 
Totaal
1,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

 

 

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 14 juni 2021 van 20:00 tot 21:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 14 jun. 2021
  • PE 1
  • van 20:00 tot 21:00
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online