Nederlands over de top (van C1 naar C2)

C1 is knap, maar C2 is nog veel knapper! Wie een taal beheerst op C2-niveau maakt echt indruk. Je kunt immers bijna niet meer horen dat het niet iemands moedertaal is. Bovendien zijn de woordenschat, spreekstijl en complexiteit van het taalgebruik echt van hoog niveau.

Tijdens deze 10-daagse training wordt de focus gelegd op de lees-, spreek- en luistervaardigheid. Uiteraard zullen er geschreven opdrachten uitgevoerd worden, maar als jouw schrijfvaardigheid nog niet op C1-niveau zit, hoeft dat geen drempel te zijn om deel te nemen.

In de ochtend zal gewerkt worden met achtergrondartikelen en fragmenten uit de actualiteit, waarbij we ingaan op lastige grammaticale structuren, het vocabulaire, vaste combinaties en uitdrukkingen. We oefenen hier in de les zowel mondeling als schriftelijk mee. De deelnemers lezen de tekst of bekijken het fragment als huiswerk en maken een (mondelinge of schriftelijke) samenvatting of een andere spreek- of schrijfopdracht. Deze wordt voorzien van feedback. 

Type teksten waarmee gewerkt wordt:

 • Medische rapportage
 • Jurisprudentie en vonnissen
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Notariële akte
 • Technische instructie
 • Achtergrondartikelen uit tijdschriften, kranten of online journalistiek platform
 • Academische complexe teksten

In de middag staat de spreekvaardigheid centraal, waarbij het geleerde in de praktijk wordt gebracht. Elke les zullen een aantal cursisten ook een presentatie geven die zij thuis hebben voorbereid. De lessen zijn intensief en interactief.

Leerdoelen

Het doel is om grammaticaregels op te frissen en foutloos te gebruiken, bewustzijn te verkrijgen over ingesleten foutjes en deze te verbeteren. Ook wordt het gebruik van wetenschappelijk en specialistisch vocabulaire en idioom gestimuleerd, zodat de deelnemers hun woordenschat verder vergroten. 

Iemand die een vreemde taal op C2-niveau beheerst, kan:

 • moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten, zoals handleidingen, specialistische artikelen en literaire werken;
 • moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt als hij/zij tenminste enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het accent;
 • zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of welke discussie dan ook en is zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal;
 • zichzelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenisnuances precies weergeven;
 • een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een doeltreffende logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden;
 • een duidelijke en vloeiend lopende tekst in een gepaste stijl schrijven. Hij/Zij kan complexe brieven, verslagen of artikelen schrijven waarin hij/zij een zaak weergeeft in een doeltreffende, logische structuur, zodat de lezer de belangrijke punten kan opmerken en onthouden.

Dit zijn de leerdoelen die worden nagestreefd!

Relevantie

Binnen veel sectoren in de arbeidsmarkt is woordenschat een schat van onschatbare waarde! Bovendien is het zo dat wanneer je een taal vlekkeloos beheerst, je veel beter inzetbaar bent en in staat bent om te spelen met taal, te variëren, aan te sluiten op de spreek- of schrijfstijl en het taalregister van de mensen waarmee je werkt, ongeacht het werkgebied.

Voertaal

Nederlands 

Instapniveau

Deze 10-daagse training is o.a. bedoeld voor tolken die op C1-niveau ingeschreven staan in het Rbtv en andere mensen wier Nederlandse taalbeheersing op C1-niveau is vastgesteld. Deelnemers die weinig moeite hebben met het verstaan van de Nederlandse taal en zich makkelijk uiten, maar toch nog tegen bepaalde zaken aanlopen. Dat kunnen de lidwoorden zijn, de lastige woordjes ‘er’ en ‘het’, verwijswoorden of het maken van complexe zinnen, maar ook het gebruik van uitdrukkingen of idiomatische verbindingen en uitspraak. 

Leesopdracht

In de cursus wordt gewerkt met allerlei soorten teksten op academisch niveau en met interessante audio- of videofragmenten. Op basis hiervan worden oefeningen gemaakt om het vocabulaire en de uitdrukkingen in te slijpen.

Vóór iedere bijeenkomst dien je een tekst te lezen en/of een audio/videofragment te beluisteren en de bijbehorende opdrachten te maken. Ook maak je regelmatig een schrijfopdracht.

Emily Palmer

De  cursus wordt gegeven door Emily Palmer, de vrouw achter Taalzeker. Zij geeft al sinds 2001 met veel enthousiasme NT2-les aan hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze schrijfvaardigheidstrainingen en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze is auteur van de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’ (niveau B2 naar C1), van het boek ‘77 puntjes op de i. 'Perfect Nederlands voor anderstaligen’ en van 'Spreken met beeld. Spraakmakende plaatjes voor anderstaligen'.

Emily is doctorandus in de Franse taal en cultuur en heeft daarnaast een vertaalopleiding en een specialisatie juridisch vertalen gevolgd (ITV en SIGV). Ze was bevoegd om beëdigde vertalingen te verzorgen, maar tegenwoordig richt ze zich helemaal op taaltrainingen en andere werkzaamheden op het gebied van educatie.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
55,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,50
Schrijfopdracht
3,75
Totaal
60,25

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Het is mogelijk dat er nog extra punten toegewezen worden voor de lees/ en schrijfopdrachten. Een en ander is afhankelijk van de huiswerkopgaves.

20 bladzijdes lezen/ 4 bladzijdes schrijven staat voor 1 pe-punt.

Lesdag 1 7 mrt. 2025 00:30u. - 16:15u.
Lesdag 2 14 mrt. 2025 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 3 21 mrt. 2025 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 4 28 mrt. 2025 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 5 4 apr. 2025 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 6 11 apr. 2025 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 7 18 apr. 2025 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 8 9 mei 2025 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 9 16 mei 2025 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 10 23 mei 2025 09:30u. - 16:15u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Voorwaarden taalniveau bij aanvang:
  1. Je hebt een intake Nederlands bij KTV Toetsing afgelegd en daar een resultaat van 3.0 of hoger voor heeft gehaald; of
  2. Je staat geregistreerd in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers op C1-niveau.

   Het is belangrijk dat jouw taalbeheersingsniveau zich bij aanvang daadwerkelijk op C1-niveau bevindt.

 • Dagindeling
  • Je bent alle lesdagen vanaf 9:00 uur welkom bij KTV. Het programma start om 9:30 uur en eindigt om 16:15 uur.
  • De lessen vinden wekelijks plaats (met uitzondering van schoolvakanties midden Nederland), van 9.30-16.15 uur. Er is een lunchpauze van drie kwartier.
 • Huiswerk
  • Je moet rekenen op ongeveer zes uur zelfstudie per week.

 • Betaling
  • Je kunt de opleiding in maximaal zes termijnen betalen. Indien je voor deze optie kiest, neem dan eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering en lesmaterialen bij de prijs inbegrepen.

"Mijn beheersing van de Nederlandse taal wat betreft grammaticale structuren en uitdrukkingen is verbeterd."

"Emily Palmer is een meesterlijke docent en taaltrainer. Altijd met een glimlach op haar gezicht en een tovertasje met ontelbare ideeën voor taalspelletjes waarmee ze alle fouten onvermoeid blijft corrigeren. Jammer dat de tien vrijdagen al voorbij zijn..."

"Ik dacht dat ik gevorderd was in de Nederlandse taal, maar ik heb heel veel geleerd."

"In eerste instantie over de fantastische docent die de lessen gaf! Altijd goed gemutst en duidelijk in haar intenties over haar op- en aanmerkingen. De sfeer in de groep was ook echt heel fijn. Het niveau van alle deelnemers was goed op elkaar afgestemd. Het was zo mooi om te zien hoe diverse talenten steeds zichtbaarder werden; mooi en inspirerend!"

Startdatum: 7 mrt. 2025
 • PE 60.25
 • van 09:30 tot 16:15
 • 1.850,- (excl. BTW)
 • Nijkerk

Opties bij deze cursus

 • Ik betaal nu in één keer: - € 25,00