Nederlands naar perfectie

Beheerst u het Nederlands al goed, maar moet u nog de puntjes op de i zetten? Dat kan in deze intensieve en interactieve cursus. Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’, van niveau B2 naar C1. 

In de cursus is er veel aandacht voor spreken, uitspraak en grammatica. Ook breidt u uw woordenschat flink uit en leert u veel nieuwe uitdrukkingen. Op naar perfectie dus!

Programma

Het doel van de cursus is om uw Nederlandse taalvaardigheid van niveau B2 naar C1 te brengen. Of dat lukt, is uiteraard afhankelijk van uw eigen inzet en leervermogen! De cursus is interactief, wat betekent dat er een grote betrokkenheid van u wordt verwacht. De werkvormen in de les zijn afwisselend en nodigen uit tot actie. Er is veel mogelijkheid tot spreken, zodat u de verworven kennis in praktijk kunt brengen. Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende aandacht voor alle deelnemers.

Inhoud van het programma
Alle taalvaardigheden komen in de cursus aan bod. Dat betekent dat er iedere week vocabulaire-, luister-, uitspraak-, schrijf-, spreek en grammatica-oefeningen worden gedaan. 

Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’. In deze lesmethode wordt de woordenschat uitgebreid en de taaltraining aangereikt aan de hand van acht grote onderwerpen. Elk hoofdstuk wordt in twee lesdagen behandeld. De onderwerpen zijn:

 1. Taal en cultuur
 2. Onderwijs
 3. Economie en bedrijfsleven
 4. Gezondheid en voeding
 5. Filosofie en ethiek
 6. Psychologie
 7. Rechten
 8. Mens en techniek

Dit zijn brede onderwerpen waarbinnen zeer relevante actuele onderwerpen besproken kunnen worden die ook voor de tolkpraktijk relevant zijn. Maar de onderwerpen zijn vooral een kapstok om uw taalvaardigheid op een hoger peil te brengen! Het belangrijkste is dat u na afloop van de cursus de volgende lastige taalkwesties goed aandacht heeft gegeven en adequaat kan toepassen:

 • gebruik van structuurwoorden;
 • werkwoorden imperatief en passief gebruiken;
 • synoniemen en antoniemen paraat hebben;
 • registerniveau kunnen onderscheiden;
 • uitdrukkingen begrijpen en herformuleren;
 • gebeurtenissen beschrijven;
 • werkwoorden kunnen separeren; 
 • parafraseren (heel handig voor à vue tolken!)
 • creatief kunnen schrijven;
 • correct verwijzen naar mensen, gebeurtenissen en dingen; 
 • 'er' en preposities goed toepassen;
 •  'zullen' en 'zouden' goed toepassen;
 • etc.

Andere taalvaardigheden waar aandacht aan wordt besteed zijn:

 • het houden van een monoloog (extreem handig voor consecutief tolken!);
 • mening geven met 'er' en 'daar';
 • samenvatten;
 • presenteren;
 • feedback geven;
 • evalueren;
 • schrijfopdrachten;
 • vragen stellen, controleren en doorvragen; en 
 • gepast reageren

Onder het kopje ‘Voorbereiding’ en 'Overige informatie' vindt u meer informatie over het boek en de terminologiemodule voor integrale tolktoetsen die bij de prijs is inbegrepen, de aanmelding en startniveau en de dagindeling.  

Leerdoelen
Na afloop van de cursus is uw taalbeheersingsniveau in ieder geval verbeterd! Om daadwerkelijk C1-niveau te bereiken, is veel nodig: een goed uitgangspunt (uw leervermogen is goed, u kunt vastgeroeste fouten inzien en veranderen, u zet zich tussen de lessen door actief in om uw taal te verbeteren, etc.) Een minimale voorwaarde is dat u alle lessen bijwoont en de huiswerkopdrachten naar behoren maakt.

Diploma en erkenning door Bureau Wbtv
Wilt u de cursus afronden met een Rbtv-taaltoets op C1- of B2-niveau? Dan kunt u zich hiervoor inschrijven via de 'Optie Taaltoets' in uw winkelmandje. Deze toetsen vinden plaats in juli 2022. De taaltoetsen worden afgenomen door een door het Bureau Wbtv aangewezen deskundige. U kunt de taaltoets afleggen op B2- of C1-niveau. Deze taaltoets beoordeelt uw luister-, spreek- en leesvaardigheid. Uw schrijfvaardigheid wordt niet getoetst. Meer informatie leest u hier. 

 

Twijfelt u nog? Bekijk hier een interview tussen de docent en een oud-cursist

Leesopdracht

LESMATERIAAL

Boek

Alle cursisten ontvangen op de eerste cursusdag het boek ‘Nederlands naar perfectie’. Elk hoofdstuk wordt verspreid over twee lessen behandeld.

De teksten in het boek zijn populairwetenschappelijk van aard en bieden de mogelijkheid uw woordenschat te vergroten op een academisch niveau. Daarnaast bevat het boek interessante luisterfragmenten. In de spreek- en schrijfopdrachten wordt u uitgedaagd uw beste beentje voor te zetten. 

Bovendien wordt er in het boek aandacht besteed aan belangrijke studievaardigheden. Zo oefent u met het schrijven van een samenvatting en een verslag, maar ook onderwerpen als presenteren en onderhandelen komen aan bod. De nadruk ligt hierbij op de talige kant, dus niet zozeer op het aanleren van de vaardigheid op zich.

Bij het boek horen een uitgebreide website met de audiobestanden van de leesteksten, oefeningen voor het trainen van de uitspraak, extra oefeningen met het vocabulaire en de uitdrukkingen en woordgroepen uit de teksten, grammatica- en prepositie-oefeningen, liedjes en sketches en links naar leerzame sites over academische vaardigheden.

Voorbereidende opdrachten

Vóór iedere bijeenkomst dient u een tekst uit het boek te lezen en de bijbehorende vocabulaire-opdrachten te maken. Ook maakt u een schrijfopdracht.


Terminologiemodule

Deelnemers worden bij aanvang van de opleiding gekoppeld aan de Terminologiemodule voor integrale tolktoetsen (zelfstudie). Met deze zelfstudiemodule kunt u zich verdiepen in de verschillende onderwerpen van de integrale tolktoetsen. Bij elk onderwerp ontvangt u een online hoorcollege, een leesmap en een woordenlijst met Nederlandse begrippen. De 15 woordenlijsten kunt u vertalen naar uw vreemde taal, dit is de beste voorbereiding die u kunt treffen!

Emily Palmer

De  cursus wordt gegeven door Emily Palmer, de vrouw achter Taalzeker. Zij geeft al sinds 2001 met veel enthousiasme NT2-les aan hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze schrijfvaardigheidstrainingen en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze is auteur van de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’ (niveau B2 naar C1) en van het boek ‘77 puntjes op de i. Perfect Nederlands voor anderstaligen’.

Emily is doctorandus in de Franse taal en cultuur en heeft daarnaast een vertaalopleiding en een specialisatie juridisch vertalen gevolgd (ITV en SIGV). Ze was bevoegd om beëdigde vertalingen te verzorgen, maar tegenwoordig richt ze zich helemaal op taaltrainingen en andere werkzaamheden op het gebied van educatie.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
82,50
Voorbereiding
 
Totaal
82,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Lesdag 1 29 sep. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 2 6 okt. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 3 13 okt. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 4 20 okt. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 5 3 nov. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 6 10 nov. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 7 17 nov. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 8 24 nov. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 9 1 dec. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 10 8 dec. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 11 15 dec. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 12 22 dec. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 13 12 jan. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 14 19 jan. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 15 26 jan. 2023 09:30u. - 16:15u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Taalniveau bij aanvang:
  • Indien u geen intake Nederlands bij KTV heeft afgelegd, neemt u dan eerst telefonisch contact op. Op die manier kunnen wij beoordelen of uw taalbeheersingsniveau voldoende is om bij de groep aan te sluiten. 

   Het is belangrijk dat uw taalbeheersingsniveau zich bij aanvang daadwerkelijk op B2-niveau bevindt. Slagen voor een Staatsexamen II is daarvoor niet altijd een realistische aanwijzing. Indien u een intake Nederlands hebt afgelegd bij KTV dan is een score tussen de 2,4 en 2,9 een goede indicatie om goed aan te kunnen sluiten bij de groep van Nederlands naar perfectie.

 • Dagindeling
  • U bent alle lesdagen vanaf 9:00 uur welkom bij KTV. Het programma start om 9:30 uur en eindigt om 16:15 uur.
  • In de ochtend bespreken we de schrijfopdracht die u als huiswerk hebt gemaakt. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het vocabulaire, waaronder veelgebruikte uitdrukkingen, en besteden we veel aandacht aan grammatica. In de middag staan spreken en uitspraak centraal. De lessen vinden wekelijks plaats (met uitzondering van schoolvakanties midden Nederland), van 9.30-16.15 uur. Er is een lunchpauze van drie kwartier.
 • Huiswerk
 • Betaling
  • U kunt de opleiding in maximaal zes termijnen betalen. Indien u voor deze optie kiest, neemt u eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering en boek bij de prijs inbegrepen
 • In uw KTV-account vindt u 'Instructies voor lesdagen met coronaklachten of quarantaine'
 • Neemt u hier alvast onze coronamaatregelen door. Blijf altijd thuis als u coronaklachten heeft. Twijfelt u of u naar uw afspraak kunt komen? Bekijk hier de beslisboom

TOETSDAGEN
U kunt zich voor een taaltoets inschrijven via de 'Optie Taaltoets' in uw winkelmandje. Voor deelnemers van Nederlands naar perfectie geldt een korting van €225,-.
Let op: deze korting is alleen van toepassing op het moment van inschrijving voor deze cursus. Achteraf kunt u niet voor deze korting in aanmerking komen. Wanneer u deze taaltoets via de optie boekt, kan deze niet geannuleerd worden. De toetsdatum zal nader bekend gemaakt worden maar in ieder geval in februari 2023 plaatsvinden.

''Als beëdigd juridisch vertaler Engels moet ik mij regelmatig laten bijscholen. Als alle bijscholingscursussen zo leuk, interactief, doeltreffend en nuttig waren als die van Emily Palmer van Taalzeker, zou ik veel vaker met een lach op mijn gezicht naar bijscholing gaan. Bedankt voor de leerzame dagen, Emily!''

"KTV is niet alleen maar voor tolken zoals heel veel mensen denken. Je kunt hier ook Nederlands leren spreken, schrijven en luisteren. Toen ik u voor de eerste keer belde, vroeg ik u als ik deze cursus zou kunnen doen. Ik herinnerde me nog wat u mij antwoordde. Ik citeer u: “Als ik uw Nederlands hoor, denk ik dat u het best aankunt." Daarom durfde ik deze cursus te volgen. Deze cursus is de beste cursus die ik ooit heb gehad. Onze goeroe Emily is de beste Nederlandse docent die ik heb gekend. Bij haar is iedereen gelijk en we kregen dezelfde kansen. Ik vraag me echt af waar ze de energie vandaan haalt. Ze was heel duidelijk met ons, heeft een goede sfeer gecreëerd vanaf het begin al: we moeten naar elkaar luisteren, respecteren en vooral elkaar uit laten praten. Kort samengevat: ik heb mijn collega's verteld dat niemand te oud of dom is om te leren. Je moet gewoon durven, proberen en tenslotte doen."

"Ik heb veel geleerd van deze cursus, zoals grammatica, een monoloog houden, nieuwe woorden, en ik heb ook meer zelfvertrouwen gekregen."

"De manier waarop Emily Palmer les geeft is makkelijk te volgen en te begrijpen."

"Door deze cursus heb ik geleerd om te durven praten. Mijn spreekvaardigheid is hierdoor sterk verbeterd."


Interview tussen Emily Palmer (docent) en Zaneta Mentel (oud-cursist):
 

Startdatum: 29 sep. 2022
 • PE 82.5
 • van 09:30 tot 16:15
 • 2.475,- (excl. BTW)
 • Nijkerk

Opties bij deze cursus

 • Taaltoets: + € 300,00

  Nederlands | Lees-, spreek- en luistervaardigheid op C1-niveau (reguliere prijs taaltoets inclusief registratie toetstraject € 525,00)

 • Ik betaal nu in één keer: - € 25,00