Nederlands naar perfectie

Beheers je het Nederlands al goed, maar moet je nog de puntjes op de i zetten? Dat kan in deze intensieve en interactieve cursus. Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’, van niveau B2 naar C1. 

In de cursus is er veel aandacht voor spreken, uitspraak en grammatica. Ook wordt jouw woordenschat flink uitgebreid en leer je veel nieuwe uitdrukkingen. Op naar perfectie dus!

Het doel van de cursus is om jouw Nederlandse taalvaardigheid van niveau B2 naar C1 te brengen. Of dat lukt, is uiteraard afhankelijk van jouw eigen inzet en leervermogen! De cursus is interactief, wat betekent dat er een grote betrokkenheid van je wordt verwacht. De werkvormen in de les zijn afwisselend en nodigen uit tot actie. Er is veel mogelijkheid tot spreken, zodat je de verworven kennis in praktijk kunt brengen. Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende aandacht voor alle deelnemers.

Inhoud van het programma
Alle taalvaardigheden komen in de cursus aan bod. Dat betekent dat er iedere week vocabulaire-, luister-, uitspraak-, schrijf-, spreek en grammatica-oefeningen worden gedaan. 

Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’. In deze lesmethode wordt de woordenschat uitgebreid en de taaltraining aangereikt aan de hand van acht grote onderwerpen. Elk hoofdstuk wordt in twee lesdagen behandeld. De onderwerpen zijn:

 1. Taal en cultuur
 2. Onderwijs
 3. Economie en bedrijfsleven
 4. Gezondheid en voeding
 5. Filosofie en ethiek
 6. Psychologie
 7. Rechten
 8. Mens en techniek

Dit zijn brede onderwerpen waarbinnen zeer relevante actuele onderwerpen besproken kunnen worden die ook voor de tolkpraktijk relevant zijn. Maar de onderwerpen zijn vooral een kapstok om jouw taalvaardigheid op een hoger peil te brengen! Het belangrijkste is dat je na afloop van de cursus de volgende lastige taalkwesties goed aandacht hebt gegeven en adequaat kan toepassen:

 • gebruik van structuurwoorden;
 • werkwoorden imperatief en passief gebruiken;
 • synoniemen en antoniemen paraat hebben;
 • registerniveau kunnen onderscheiden;
 • uitdrukkingen begrijpen en herformuleren;
 • gebeurtenissen beschrijven;
 • werkwoorden kunnen separeren; 
 • parafraseren (heel handig voor à vue tolken!)
 • creatief kunnen schrijven;
 • correct verwijzen naar mensen, gebeurtenissen en dingen; 
 • 'er' en preposities goed toepassen;
 •  'zullen' en 'zouden' goed toepassen;
 • etc.

Andere taalvaardigheden waar aandacht aan wordt besteed zijn:

 • het houden van een monoloog (extreem handig voor consecutief tolken!);
 • mening geven met 'er' en 'daar';
 • samenvatten;
 • presenteren;
 • feedback geven;
 • evalueren;
 • schrijfopdrachten;
 • vragen stellen, controleren en doorvragen; en 
 • gepast reageren

Onder het kopje ‘Voorbereiding’ en 'Overige informatie' vind je meer informatie over het boek en de terminologiemodule voor integrale tolktoetsen die bij de prijs is inbegrepen, de aanmelding en startniveau en de dagindeling.  

 Heb je het STAP-budget aangevraagd voor deze training? Dan vindt er na afloop een opdracht plaats om de opgedane kennis aan te tonen. 

 

Diploma en erkenning door Bureau Wbtv
Wil je de cursus afronden met een Rbtv-taaltoets op C1- of B2-niveau? Dan kun je je hiervoor inschrijven via de 'Optie Taaltoets' in jouw winkelmandje. De taaltoetsen worden afgenomen door een door het Bureau Wbtv aangewezen deskundige. Je kunt de taaltoets afleggen op B2- of C1-niveau. Deze taaltoets beoordeelt jouw luister-, spreek- en leesvaardigheid. Jouw schrijfvaardigheid wordt niet getoetst. Meer informatie lees je hier. 

 

Twijfel je nog? Bekijk hier een interview tussen de docent en een oud-cursist

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is jouw taalbeheersingsniveau in ieder geval verbeterd! Om daadwerkelijk C1-niveau te bereiken, is veel nodig: een goed uitgangspunt (je leervermogen is goed, je kunt vastgeroeste fouten inzien en veranderen, je zet je tussen de lessen door actief in om jouw taal te verbeteren, etc.) Een minimale voorwaarde is dat je alle lessen bijwoont en de huiswerkopdrachten naar behoren maakt.

Voertaal

Nederlands. Ook in de pauzes!

Leesopdracht

 • Vóór iedere bijeenkomst dien je een tekst uit het boek te lezen.

Schrijfopdracht

 • Vóór de eerste lesdag moet je een schrijfopdracht uploaden.
 • Vóór iedere lesdag maak je de bij de leesopdracht behorende vocabulaire-opdrachten. 

Alle cursisten ontvangen het boek ‘Nederlands naar perfectie’ via de post.

Elk hoofdstuk wordt verspreid over twee lessen behandeld.

De teksten in het boek zijn populairwetenschappelijk van aard en bieden de mogelijkheid jouw woordenschat te vergroten op een academisch niveau. Daarnaast bevat het boek interessante luisterfragmenten. In de spreek- en schrijfopdrachten word je uitgedaagd jouw beste beentje voor te zetten. 

Bovendien wordt er in het boek aandacht besteed aan belangrijke studievaardigheden. Zo oefen je met het schrijven van een samenvatting en een verslag, maar ook onderwerpen als presenteren en onderhandelen komen aan bod. De nadruk ligt hierbij op de talige kant, dus niet zozeer op het aanleren van de vaardigheid op zich.

Bij het boek horen een uitgebreide website met de audiobestanden van de leesteksten, oefeningen voor het trainen van de uitspraak, extra oefeningen met het vocabulaire en de uitdrukkingen en woordgroepen uit de teksten, grammatica- en prepositie-oefeningen, liedjes en sketches en links naar leerzame sites over academische vaardigheden.

 

Terminologiemodule

Deelnemers worden bij aanvang van de opleiding gekoppeld aan de Terminologiemodule voor integrale tolktoetsen (zelfstudie). Met deze zelfstudiemodule kun je je verdiepen in de verschillende onderwerpen van de integrale tolktoetsen. Bij elk onderwerp ontvang je een online hoorcollege, een leesmap en een woordenlijst met Nederlandse begrippen. De 15 woordenlijsten kun je vertalen naar jouw vreemde taal, dit is de beste voorbereiding die je kunt treffen!

Emily Palmer

De cursus wordt gegeven door Emily Palmer, de vrouw achter Taalzeker. Zij geeft al sinds 2001 met veel enthousiasme NT2-les aan hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze schrijfvaardigheidstrainingen en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze is auteur van de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’ (niveau B2 naar C1), van het boek ‘77 puntjes op de i. Perfect Nederlands voor anderstaligen’ en van 'Spreken met beeld. Spraakmakende plaatjes voor anderstaligen'.

Emily is doctorandus in de Franse taal en cultuur en heeft daarnaast een vertaalopleiding en een specialisatie juridisch vertalen gevolgd (ITV en SIGV). Ze was bevoegd om beëdigde vertalingen te verzorgen, maar tegenwoordig richt ze zich helemaal op taaltrainingen en andere werkzaamheden op het gebied van educatie.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
82,50
Voorbereiding
 
Totaal
82,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Dag 1 28 sep. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 2 5 okt. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 3 12 okt. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 4 26 okt. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 5 2 nov. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 6 9 nov. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 7 16 nov. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 8 23 nov. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 9 30 nov. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 10 7 dec. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 11 14 dec. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 12 21 dec. 2023 09:30u. - 16:15u.
Dag 13 11 jan. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 14 18 jan. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 15 25 jan. 2024 09:30u. - 16:15u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Taalniveau bij aanvang:
  • Als je geen intake Nederlands bij KTV hebt afgelegd, neem dan eerst telefonisch contact op. Op die manier kunnen wij beoordelen of jouw taalbeheersingsniveau voldoende is om bij de groep aan te sluiten. 

   Het is belangrijk dat jouw taalbeheersingsniveau zich bij aanvang daadwerkelijk op B2-niveau bevindt. Slagen voor een Staatsexamen II is daarvoor niet altijd een realistische aanwijzing. Indien je een intake Nederlands hebt afgelegd bij KTV dan is een score tussen de 2,4 en 2,9 een goede indicatie om goed aan te kunnen sluiten bij de groep van Nederlands naar perfectie.

 • Dagindeling
  • Je bent alle lesdagen vanaf 9:00 uur welkom bij KTV. Het programma start om 9:30 uur en eindigt om 16:15 uur.
  • In de ochtend bespreken we de schrijfopdracht die je als huiswerk hebt gemaakt. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het vocabulaire, waaronder veelgebruikte uitdrukkingen, en besteden we veel aandacht aan grammatica. In de middag staan spreken en uitspraak centraal. De lessen vinden wekelijks plaats (met uitzondering van schoolvakanties midden Nederland), van 9.30-16.15 uur. Er is een lunchpauze van drie kwartier.
 • Huiswerk
 • Betaling
  • Je kunt de opleiding in maximaal zes termijnen betalen. Als je voor deze optie kiest, neem dan eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering en boek bij de prijs inbegrepen
 • In jouw KTV-account vind je 'Instructies voor lesdagen met coronaklachten of quarantaine'
 • Neem hier alvast onze coronamaatregelen door. Blijf altijd thuis als je coronaklachten heeft. Twijfel je of je naar jouw afspraak kunt komen? Bekijk hier de beslisboom

Certificering & Aanwezigheidsplicht
Om een bewijs van deelname te verkrijgen mag je maximaal één lesdag (5,5 uur) missen. Indien je door ziekte een lesdag afwezig bent, dien je een medische verklaring te overleggen. In dit geval mag je maximaal twee dagen afwezig zijn. De gemiste uren (1 uur = 1 pe-punt) worden in mindering gebracht op jouw certificaat. In alle overige gevallen ontvang je geen certificaat.

Afsluitende taaltoets
In de loop van de cursus kan je beslissen om het traject af te sluiten met een door het Bureau Wbtv erkende taaltoets Nederlands op B2- of C1-niveau. Deze toetsen worden afgenomen op een nader te bepalen datum en kosten normaliter €595,- excl. btw. Als cursist kan je hiervoor een kortingscode ter waarde van 200 euro krijgen. Als je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met administratie@ktv-toetsing.nl.

STAP-subsidie
Voor deze bijscholingsactiviteit kun je STAP-budget aanvragen. Via de knop ‘STAP aanvragen’ vraag je een aanmeldbewijs aan. Dit heb je nodig om de STAP-subsidie aan te vragen bij UWV (via www.uwv.nl/stap). Op deze webpagina lees je alle informatie over de STAP-subsidie en kun je de veelgestelde vragen doornemen. Het belangrijkste is in ieder geval dat je op de eerste dag van de volgende aanvraagperiode vóór 10:00 uur achter jouw computer zit met je aanmeldbewijs en je DigiD. Veel succes!

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet worden speciaal ontwikkeld t.b.v. tolken en vertalers, maar kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. In het geval van deze cursus is de entree-eis Nederlands op ERK-niveau B2.

De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, zo ook deze cursus. Op hoog niveau de Nederlandse taal beheersen zorgt absoluut voor een betere arbeidsmarktpositie binnen het bedrijfsleven. 

Ook mensen die niet werkzaam zijn binnen de taalsector en hun taalbeheersing op een hoog niveau willen brengen, kunnen bij KTV terecht. KTV biedt taalcursussen van ERK-niveau B2 tot C2 en vreemde taalopleidingen vanaf niveau B2. Oftewel: je kunt pas bij KTV terecht als je een taal al behoorlijk goed beheerst. Dit aanbod vormt een exclusieve niche op de Nederlandse markt en is van grote meerwaarde voor de positie van hoogopgeleide statushouders en arbeidsmigranten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

KTV Kennisnet is door het Bureau Wbtv geaccrediteerd als opleidingsinstelling. Dit betekent dat tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, permanente educatiepunten kunnen vergaren door het volgen van KTV-scholingsactiviteiten. Maar het betekent niet dat er geen mensen aan KTV-cursussen kunnen deelnemen die niet in aanmerking komen voor deze punten. 

''Als beëdigd juridisch vertaler Engels moet ik mij regelmatig laten bijscholen. Als alle bijscholingscursussen zo leuk, interactief, doeltreffend en nuttig waren als die van Emily Palmer van Taalzeker, zou ik veel vaker met een lach op mijn gezicht naar bijscholing gaan. Bedankt voor de leerzame dagen, Emily!''

"KTV is niet alleen maar voor tolken zoals heel veel mensen denken. Je kunt hier ook Nederlands leren spreken, schrijven en luisteren. Toen ik u voor de eerste keer belde, vroeg ik u als ik deze cursus zou kunnen doen. Ik herinnerde me nog wat u mij antwoordde. Ik citeer u: “Als ik uw Nederlands hoor, denk ik dat u het best aankunt." Daarom durfde ik deze cursus te volgen. Deze cursus is de beste cursus die ik ooit heb gehad. Onze goeroe Emily is de beste Nederlandse docent die ik heb gekend. Bij haar is iedereen gelijk en we kregen dezelfde kansen. Ik vraag me echt af waar ze de energie vandaan haalt. Ze was heel duidelijk met ons, heeft een goede sfeer gecreëerd vanaf het begin al: we moeten naar elkaar luisteren, respecteren en vooral elkaar uit laten praten. Kort samengevat: ik heb mijn collega's verteld dat niemand te oud of dom is om te leren. Je moet gewoon durven, proberen en tenslotte doen."

"Ik heb veel geleerd van deze cursus, zoals grammatica, een monoloog houden, nieuwe woorden, en ik heb ook meer zelfvertrouwen gekregen."

"De manier waarop Emily Palmer les geeft is makkelijk te volgen en te begrijpen."

"Door deze cursus heb ik geleerd om te durven praten. Mijn spreekvaardigheid is hierdoor sterk verbeterd."


Interview tussen Emily Palmer (docent) en Zaneta Mentel (oud-cursist):
 

Startdatum: 28 sep. 2023
 • PE 82.5
 • van 09:30 tot 16:15
 • 2.475,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
Volgeboekt

Opties bij deze cursus

 • Ik betaal nu in één keer: - € 25,00