Onderhandeltraining voor tolken en vertalers

Een hogere woordprijs, een beter uurtarief, je naam op het omslag. 

Hoe krijg je dat voor elkaar? Als tolk of vertaler heb je te maken met verschillende opdrachtgevers. Met elke opdrachtgever moet je opnieuw onderhandelen over de inhoud van je overeenkomsten. Dat is niet makkelijk, maar wel belangrijk, want door te onderhandelen versterk je zowel je eigen zakelijke en financiële positie als die van de gehele beroepsgroep.

In de training Succesvol Duurzaam Onderhandelen leer je alles over verbindend onderhandelen: stevig onderhandelen op de inhoud, terwijl je tegelijkertijd de relatie verstevigt. 

Je leert ook hoe je een onderhandeling optimaal voorbereidt. Als deelnemer ontvang je een persoonlijk werkboek en checklists om te gebruiken bij het voorbereiden van al je onderhandelingen. 

Je leert de vijf principes van de Harvard-methode kennen. Deze methode is ontwikkeld om elke situaties waar conflicterende belangen spelen, op de best mogelijke manier op te lossen. 

De training bestaat uit afwisselende werkvormen. Je leert de theorie, oefent met met jullie specifieke situaties, maakt individuele opdrachten en werkt samen in groepjes. 

We gaan in de training ook aan de slag met onderhandelstijlen. Wat is jouw voorkeursstijl voor onderhandelen? Hoe zet je die succesvol in om tot een win-win-uitkomst te komen? Hoe ga je om met mensen die een andere stijl hebben?

Lesschema

Lesblok 1

Kennismaking met de Harvard-methode
Aan de slag met je onderhandelstijl


Lesblok 2

Van standpunten naar belangen
Informatie boven tafel krijgen


Lesblok 3

Objectieve criteria inzetten
Je BAZO kennen en gebruiken


Lesblok 4

Onderhandelen met lastige mensen
Voorbereiding van een onderhandeling

Leerdoelen

  • Je weet hoe je een onderhandeling voorbereidt.
  • Je weet hoe je de regie neemt in een onderhandelingsgesprek.
  • Je weet wanneer je ja of nee zegt tegen een voorstel.
  • Je kent je eigen onderhandelstijl en weet hoe je daarmee naar een win-winuitkomst komt.

Relevantie

Beter leren onderhandelen versterkt de zakelijke en financiële positie van de tolk/vertaler. Daarnaast helpen onderhandelskills om betere en duidelijke afspraken te maken en daar hebben alle partijen profijt van.

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

De korte samenvatting van de theorie van de Harvard-methode (te vinden in jouw KTV-account (Cursussen > de betreffende cursus > Documenten).

Schrijfopdracht

Beantwoorden van drie intakevragen:

1. Welke vaardigheids-/softskillstrainingen heb je eerder gevolgd?

2. Met welke onderhandelsituaties heb je te maken in je werk?

3. Wat vind je lastig in onderhandelingen?

Upload jouw antwoorden uiterlijk een week voor aanvang van de cursus in jouw KTV-account.

Vul ook uiterlijk een week voor aanvang van de cursus de onderhandelstijlentest via https://www.petravries.nl/onderhandelstijltest

Petra Vries is trainer Succesvol Duurzaam Onderhandelen en jurist.

Haar visie: "Ik geloof dat de wereld mensen nodig heeft die op basis van zakelijkheid en empathie in gesprek kunnen gaan en blijven. Mensen die stevig voor hun eigen belangen kunnen opkomen, zonder de belangen van de ander uit het oog te verliezen. Die niet aansturen op polarisatie vanwege verschillende opvattingen of gekwetste ego’s, maar samen aan de optimale oplossing werken voor alle partijen. Niet als tegenstanders, maar als creatieve probleemoplossers."

Petra focust op wat werkt. Dat houdt in dat jullie in de training niet gaan graven naar problemen, maar kijken naar wat wel werkt en hoe je daar meer van kan doen. 

Het betekent niet dat zij lastige gesprekken uit de weg gaat. Integendeel. Succesvol onderhandelen (en trainen)  kan niet zonder lastige gesprekken en het leren verdragen van het ongemak dat daarmee gepaard kan gaan. 

Petra Vries is jurist (opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen, mr/LL.M) en bemiddelde in talloze conflictenin de publieke sector. Door haar bemiddeling vonden de partijen vaak een duurzame oplossing waardoor langslepende juridische procedures voorkomen konden worden. Ook vertegenwoordigde zij overheidsinstanties in beroep- en hoger beroepsprocedures bij de bestuursrechter. 

In 2011 volgde Petra Vries een opleiding tot communicatietrainer. Daarna gaf zij trainingen over vrijwel alle communicatievaardigheden, van slechtnieuwsgesprekken tot het omgaan met emoties in gesprekken tot mediationvaardigheden. Toen zij een onderhandeltraining voor trainers volgde, wist ze: "Dit is het! Onderhandelen is een heel interessante, complexe en complete vaardigheid. Je hebt al je communicatieve vaardigheden nodig om succesvol en verbindend te onderhandelen. Iedereen kan het leren. En je bent er nooit over uitgeleerd."

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Zakelijke competentie
Contacturen
8,00
Voorbereiding
 
Totaal
8,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Kennismaking met de Harvard-methode + Aan de slag met je onderhandelstijl 15 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Van standpunten naar belangen + Informatie boven tafel krijgen 22 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Objectieve criteria inzetten + Je BAZO kennen en gebruiken 5 jun. 2023 20:00u. - 22:00u.
Onderhandelen met lastige mensen + Voorbereiding van een onderhandeling 12 jun. 2023 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste webmeeting ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het platform, zodat je de livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. 
Tijdens de live webmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Er wordt geen opname gemaakt van deze meetings. Live deelname is verplicht.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je

1) de live webmeetings volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elke sessie invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van het evalueren van de laatste sessie stuur je het formulier in.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  

Startdatum: 15 mei 2023
  • PE 8
  • van 20:00 tot 22:00
  • 265,- (excl. BTW)
  • Zoom