VRS/VRI/ online gebarentolken: what's in a name?

Wat als live gebarentolken niet meer de norm is en iedereen achter het scherm kruipt?

Door de coronacrisis zijn vele gebarentolken én de tolkgebruikers genoodzaakt om te communiceren via diverse online platforms. Een 2D-situatie die voor gebarentolken niet altijd even ideaal is. Het is goed om stil te staan bij de technische, ethische en communicatieve aspecten die bij deze nieuwe vorm van gebarentolken komen kijken. Deze webmeeting moet elke tolk de nodige houvast bieden om online tolkklussen tot een goed einde te brengen.

Online tolken, VRS of VRI wat is dit nu precies? Naast het inhoudelijke kader, krijgen deelnemers concrete tips om aan de slag te gaan. Welke fora zijn optimaal voor ons tolken gebarentaal? Welke technische snufjes kunnen je werk verlichten? Wat heb je absoluut nodig en wat mijdt je beter dan de pest? Werken in team online, hoe kunnen we efficiënt werken zonder teveel beslag te leggen op de vergadering? Kortom hoe maak je online tolken aangenaam voor je klant en werkbaar voor jezelf?

Tijdens deze praktische webmeeting van anderhalf uur worden alle aspecten van het online gebaren- en schrijftolken besproken. De volgende leerdoelen staan daarbij centraal:

  • Verwerven van kennis over en inzicht in VRS/VRI.
  • Zicht krijgen op de technische mogelijkheden van het online tolken.
  • Verhogen van de handelingsbekwaamheid in online tolktechnieken.
  • Teamwerk, afstemmingstechnieken toepassen in online structuren.
  • Inzicht verwerven over tolken in '2D'/ online versus 3D/ live.

Relevantie:
Door middel van deze webmeeting komen gebarentolken sterker in hun schoenen te staan, zijn zij beter geïnformeerd en kunnen zij professioneler hun tolkdiensten uitvoeren. Meer handvatten om zelf aan de slag te gaan als VRS/VRI tolk!

Het is een webmeeting waarbij iedereen inbreng heeft en via de webcam zichtbaar is. Livedeelname is verplicht (dus er is geen opname achteraf beschikbaar).

Deelnemers uploaden uiterlijk 25 februari 2021 een foto of video van hun werkplek, alsook een lijstje met welke fora zij al ervaring hebben om online te tolken. Een en ander kan geüpload worden via Mijn KTV > Cursussen.
Indien u een prangende vraag heeft die u de docente graag wilt stellen, dan kunt u deze ook uploaden.

Deelnemers dienen te beschikken over een webcam!

Siegrid Leurs

Siegrid Leurs is sinds 15 jaar werkzaam als tolk Vlaamse gebarentaal en heeft zeer ruime werkervaring. De eerste tien jaar combineerde zij het tolkwerk met maatschappelijk werk en gaf zij les aan de hbo-opleiding 'Tolk voor doven' in Gent. Sinds 2015 werkt zij voltijds als tolk VGT. 

Na een slordige tien jaar gaf ze in 2018 de fakkel als voorzitter van de beroepsvereniging voor tolken Vlaamse Gebarentaal (BVGT) door. Maar zij blijft het beleid ondersteuning bieden daar waar nodig. Regelmatig wordt ze gevraagd als gastdocent in diverse opleidingen en is ze mentor van tolkstudenten. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Technische competentie
Contacturen
1,50
Voorbereiding
 
Totaal
1,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
30981
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
1,500
Totaal
1,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Wij maken u erop attent dat deze webmeeting live gevolgd dient te worden om in aanmerking te komen voor RTGS-punten.

Data: 4 maart 2021     |     Tijdstip webmeeting: 20:00-21:30 uur 

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webmeeting ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het platform en de livewebmeeting kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. 


Tijdens een livewebmeeting kunt u mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 


Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) de live webmeeting volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Compliment voor de presentatie: aardige vrouw, to the point, praktische informatie, geen poespas. Goede webinar voor deze tijd.'

'Een van de verrassendste nascholingen van dit jaar! Heb een hele fijne avond gehad. Dank!'

'De spreekster wist waarover ze het had.  Duidelijk een ervaren tolk die veel online tolkt met plezier.'

Datum: 4 mrt. 2021
  • PE 1.5
  • 20:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online