Teletolken, tolken op afstand, online tolken, RSI: het bos door de bomen

De coronacrisis heeft vele tolken, (eind)klanten en teletolkplatformen in snelheid gepakt. De lege agenda's van congrestolken vullen zich gaandeweg op met een nieuw soort opdrachten, waarbij op afstand simultaan moet worden getolkt, via de computer. Een droom voor sommigen, een nachtmerrie voor anderen. Wat vast staat, is dat de meeste congrestolken nog onvoldoende hadden stil gestaan bij deze nieuwe vorm van simultaan tolken. Dit webinar moet elke tolk de nodige houvast bieden om teletolkklussen tot een goed einde te brengen.

Teletolken wordt door de coronacrisis vaak voorgesteld als het manna uit de hemel. Vele tolken hebben tot nu toe nog onvoldoende stil gestaan bij teletolken en weten nog niet goed hoe ze zulke klussen kunnen aanpakken. Dit webinar biedt een aantal antwoorden en zet aan tot verdere reflectie.

Dit webinar geeft een beknopt overzicht van een aantal teletolkplatformen. Verder worden de volgende punten uitgediept:

 • Uitrusting: headset, geluiddichte cabine, internetverbinding;
 • Geluidskwaliteit en akoestische schok;
 • Vereiste uitrusting voor deelnemers, goede praktijken/afspraken;
 • Aanbevelingen van (internationale) beroepsorganisaties;
 • Struikelblokken;
 • Aandachtspunten bij tariefbepaling.

 

Leerdoelen:

 • Congrestolken laten nadenken over teletolken en het bijhorende businessmodel;
 • Congrestolken wapenen tegen slechte arbeidsomstandigheden; en
 • Een algemeen overzicht geven van teletolken en wat erbij komt kijken.

Sébastien Devogele is congrestolk en zaakvoerder van Déesse. Hij is actief op de internationale vrije markt en werkt voor bedrijven in uiteenlopende sectoren en verschillende Belgische overheidsinstellingen zoals de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zijn werktalen zijn het Nederlands (A), het Frans (B) en het Spaans (C).

Hij is ook praktijkassistent aan de Universiteit Gent. In het Postgraduaat Dutch & Translation geeft hij een tolkinitiatie Frans-Spaans aan Erasmusstudenten en in het Postgraduaat Conferentietolken leidt hij aanstormend talent op in het consecutief en simultaan tolken van het Spaans naar het Nederlands.

Sébastien zet zich ook in voor een professionelere sector. Hij stond samen met twee collega-vertalers aan de wieg van GentVertaalt, een organisatie die ijvert voor een betere samenwerking tussen vertalers en tolken.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Technische competentie
Contacturen
1,00
Voorbereiding
 
Totaal
1,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Data: 27 oktober 2020     |     Tijdstip webinar: 20:00-21:00 uur 

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

RTGS
Voor de toekenning van punten door de Stg. Rtgs, is het vereist dat u ieder webinar afzonderlijk digitaal evalueert.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Door de praktische insteek van het webinar en de grote ervaring van spreker met telefonisch tolken was alles zinvol. Daarbij kwam dat door de interactie alleen voor de dagelijkse praktijk interessante thema's aan de orde kwamen."

"Ik vond het interessant omdat ik meer informatie kreeg over hoe zoiets zou kunnen, zelfs al is het niet voor mij. De nadruk op technologie en technische ondersteuning van de kennis die wij hebben wordt steeds groter."

"Zeer aangename spreker. Fijn dat er vrij verschillende aspecten werden besproken (technologie, tarieven, toekomst, problemen en valkuilen). Breed spectrum."

Datum: 27 okt. 2020
 • PE 1
 • 20:00
 • 45,- (excl. BTW)
 • Online