Onnodig gebruik van Engels in het Nederlands

We worden bedreigd... door het Engels! Dat is tenminste wat veel mensen lijken te denken. En hoewel er zeker veel Engelse woorden in het Nederlands worden gebruikt, is het nog maar zeer de vraag of dit ook wel een bedreiging is. In dit webinar bekijken we de verschillende theoretische en praktische aspecten van 'de verengelsing'. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen culturele en talige invloed? En kun je Engelse woorden altijd 'zomaar' vervangen door Nederlandse? 

Programma

Er is de Nederlandstalige wereld veel verzet tegen het Engels. Niet zozeer tegen de taal op zich, maar wel tegen het gebruik ervan in Nederland en België. Staat er bijvoorbeeld een keer een ongebruikelijk Engels woord in de krant, dan zijn de ingezonden brieven en boze reacties op sociale media niet van de lucht. Ook is er regelmatig onmin over de hoeveelheid Engels in het hoger onderwijs, en verscheen er zelfs een heel boek met essays onder de duidelijke titel 'Against English'.

Maar komt er nou wel echt zoveel Engels voor als we denken? Waar baseren we dat eigenlijk op? En moeten we ons zorgen maken over de toekomst van het Nederlands?

In dit webinar ontrafelen we verschillende aspecten van de 'verengelsing'. We doen dat aan de hand van een aantal begripsparen: cultuur en taal, taalkeuze en woordkeuze, uniek woord en voorkomen. Daarnaast bekijken we de verengelsing in perspectief: hoe verhoudt het gebruik van deze taal zich eigenlijk tot andere talen in het Nederlands? En hoe uniek is het gebruik van Engels in het Nederlands? We duiken ook dieper in de motieven die mensen hebben om Engels te gebruiken. Ten slotte discussiëren we over de praktische kant van de zaak. Hoe ga je om met Engelse woorden? En betekent 'awkward' eigenlijk wel hetzelfde als 'ongemakkelijk?'

Leerdoelen

Aan het eind van dit webinar:
- kunnen cursisten de verschillende aspecten van de verengelsing onderscheiden;
- hebben cursisten een realistisch en wetenschappelijk onderbouwd beeld van de verengelsing van het Nederlands;
- kunnen cursisten op een geïnformeerde manier omgaan met Engelse woorden.

Relevantie

Verengelsing is een maatschappelijk beladen en terugkerend thema. Deelnemers kunnen na afloop van het webinar keuzes met betrekking tot het Engels verantwoorden.

Voertaal

Nederlands

Marten van der Meulen is promovendus aan de Radboud Universiteit.

Martens promotieonderzoek richt zich op de relaties tussen taaladvies en taalgebruik. Over dat onderwerp publiceerde hij meerdere artikelen, zowel in vaktijdschriften als daarbuiten. Ook schrijft hij regelmatig blogs over zijn onderzoek en onderzoekspraktijk. Naast zijn promotieonderzoek doet Marten onderzoek naar een groot aantal verschillende onderwerpen, waaronder de invloed van Engels op het Nederlands, de rol van autoriteit in wetenschapsnieuws en het gebruik van vloeken en scheldwoorden.

Marten van der Meulen is mede-auteur van verschillende boeken over taal, waaronder Het Groot Nederlands Nederlands Vloekboek en Opzienbarende ontdekkingen over taal.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform zodat u het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

English close up
Datum: 27 sep. 2022
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online