Ontkenning in gebarentalen – een cross-modaal typologisch perspectief

Ontkenning in gebarentalen, hoe komt dat tot stand?

In dit webinar bediscussiëren we de realisatie van ontkenning in gebarentalen, in het bijzonder de Nederlandse Gebarentaal (NGT), vanuit een typologisch perspectief.

Ontkenning is een van de grammaticale domeinen die de aanzet heeft gegeven tot gebarentaaltypologie, een jong onderzoeksveld. Ontkenning is dus voor een aanzienlijk aantal gebarentalen goed onderzocht.

In het webinar komen de volgende drie onderwerpen aan bod, met gelegenheid voor vragen en commentaren bij elk onderwerp:

1. Hoe wordt ontkenning (manueel en niet-manueel) gerealiseerd in NGT? We zullen onze discussie beginnen met een overzicht van ontkenningsstrategieën in NGT, gebaseerd op gegevens uit het Corpus NGT.

2. In hoeverre is NGT wat betreft de realisatie van ontkenning te vergelijken met andere gebarentalen? In een tweede stap zullen we de patronen vergelijken met patronen die voor andere gebarentalen zijn beschreven: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

3. In hoeverre zijn gebarentalen wat betreft de realisatie van ontkenning te vergelijken met gesproken talen? In dit onderdeel van het webinar zullen we onderzoeken in hoeverre de gebarentaalpatronen passen binnen de typologische classificatie van ontkenning, zoals voorgesteld voor gesproken talen.

Leerdoelen

De deelnemer heeft inzicht in de manier waarop ontkenning wordt gerealiseerd in NGT.

De deelnemer is op de hoogte van ontkenningsstrategieën in de NGT.

De deelnemer kent de verschillen en overeenkomsten in ontkenning tussen NGT en andere gebarentalen.

De deelnemer weet hoe ontkenning in gebarentalen zich verhoudt tot gesproken talen.

De deelnemer heeft kennis van de gebarentaalpatronen van ontkenning in de NGT.

De deelnemer heeft inzicht in de typologie van ontkenning. 

Relevantie

Tijdens de opleiding tolk/leraar Nederlandse Gebarentaal heb je je de belangrijkste aspecten van de realisatie van ontkenning in NGT eigen gemaakt. Corpusdata laten echter zien dat gebarentaalgebruikers soms andere strategieën toepassen (bijv. wat betreft gebruik van manuele ontkenningselementen in de zin). We zullen een aantal, mogelijk verrassende, fenomenen toelichten. Verder kijken we ook naar de realisatie van ontkenning in andere gebarentalen en in gesproken talen om een beter beeld te krijgen van de bestaande typologische variatie in dit grammaticale domein. Deze kennis stelt je in staat om NGT binnen de typologie van ontkenning te plaatsen en daardoor de bijzonderheden van ontkenning in NGT te waarderen.

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Facultatief leesmateriaal:

Klomp, Ulrika, Marloes Oomen & Roland Pfau. Submitted. Negation in Sign Language of the Netherlands. To appear in L. Veselinova & M. Miestamo (eds.), Negation in the languages of the world. Berlin: Language Science Press.

Dit artikel is te vinden in Mijn KTV > Cursussen > Documentatiemap

Dr. Roland Pfau werkt sinds ruim 20 jaar als universitair hoofddocent Gebarentaallinguïstiek (Sign Language Linguistics) bij de opleiding Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. In zijn onderzoek bestudeert hij vooral aspecten van de syntaxis en morfologie van gebarentalen (bijv. congruentie, ontkenning). Daarbij staan vaak typologische vragen centraal, d.w.z. de kwestie in hoeverre gebarentalen van elkaar verschillen wat betreft bepaalde grammaticale fenomenen – en in hoeverre deze verschillen typologische classificaties weerspiegelen die voorgesteld zijn op basis van onderzoek naar gesproken talen. Sinds 2007 is Roland uitgever van het internationale tijdschrijft Sign Language & Linguistics.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
33782
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.  

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  

Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Hoog niveau. De spreker wist zeer zeker waar hij het over had. Hij vertelde dit vol passie en enthousiasme.
De inhoud gaat over ons werk en kunnen we meenemen tijdens het uitoefenen ervan.'

'Ik vond het een fijn webinar om te volgen, niet te langdradig. De filmpjes ter verduidelijking vond ik prettig, ook voor afwisseling. Ook vond ik Roland een fijne spreker om naar te luisteren.'

'Roland had ontzettend veel kennis. Dit deelde hij op een leuke manier. Op alle vragen had hij antwoord en ik vond het vooral erg leuk dat hij schik had in de vragen.'

'Fantastische spreker. Roland past zich goed aan aan zijn publiek en bouwt het webinar zo helder op, dat je compleet meegenomen wordt in zijn verhaal en dus alle inhoud goed tot je kunt nemen. Ik zou graag nog eens een nascholing van hem bijwonen.'

handen beschilderd met de wereldkaart
Datum: 7 feb. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online