Opsporing via sociale media en veiligheidsrisico's

Tolken worden naast het “vertalen en tolken” ook ingezet om zelfstandig en/of onder begeleiding onderzoek te doen op bijvoorbeeld het internet. Een belangrijke bron van informatie op het internet is social media. Maar wat is dat nu, social media? En hoe dient u daarmee om te gaan?

In dit 2 uur durende webinar gaan we hierop in vanuit een technisch, tactisch en juridisch oogpunt. Wat zijn de belangrijkste social media, wat heeft u voor mogelijkheden binnen bijvoorbeeld Facebook, waar liggen eventuele juridische beperkingen? U maakt kennis met de verschillende afschermingsniveau’s binnen social media.

  • Facebook: U maakt kennis met de standaard mogelijkheden van Facebook, maar ook het zoeken met Facebook Graph staat op het programma.
  • Twitter: realtime zoeken met Twitter, maar ook het gebruik van andere informatiebronnen om Twitter informatie inzichtelijk te maken.
  • LinkedIn: LinkedIn is NOT Facebook, maar wat is het wel? Wat kunnen we er mee?


Behalve deze grote drie, zullen ook een aantal andere social media de revue passeren. Daarnaast zal u inzicht gegeven worden in welke informatie u eventueel rechtstreeks bij de bron nog kunt verkrijgen d.m.v. rechtshulpverzoeken.
Heeft u al social media-accounts? Heeft u zich al eens afgevraagd of u hier ook gebruik van kunt maken om onderzoek te doen? Kunt u vrienden of vrienden van vrienden worden met anderen zodat u meer informatie te zien krijgt? Wat kan een ander van uw account zien?

 

Dit webinar maakt deel uit van de elfdelige webinarserie 'Werken voor politiediensten: terminologie en wetgeving' (start/gestart op 29 januari 2020).

 

Frank Kolenbrander

Frank Kolenbrander is een computer crime specialist en hij heeft onlangs zijn studie ‘MSc Forensic Computing and Cybercrime Investigation’ aan de Universiteit van Dublin met goed gevolg afgerond. Hij is een zogenaamde instromer in het beroepsonderwijs, afkomstig uit de praktijk van de opsporing. Hij is een digitaal specialist met jarenlange ervaring op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast heeft hij voldaan aan de eisen verbonden aan een pedagogisch-didactische aantekening (PDA) en geeft hij les in binnen- en buitenland.  Hij kan complexe materie op een eenvoudige manier overbrengen. Humor, respect, inzet en gezamenlijk doen, zijn belangrijke aspecten in de manier van lesgeven. Naast onderwijs is hij actief in binnen- en buitenland met advisering en ontwikkeling van software op het gebied van het opsporen van kinderporno.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken en vertalen in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 4 maart 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u:
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier op uitgebreide wijze invult zodat daaruit blijkt dat u de opname daadwerkelijk integraal beluisterd heeft.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Echt nuttig en zeer leerzaam! Ik heb heel veel geleerd."

"Dit webinar was heel erg helder, nuttig en leerzaam."

"De spreker is enthousiast en ter zake kundig. Hulde!"

 

Datum: 4 mrt. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online