Orde en Vooruitgang. Over de rechten van de mens in Brazilië.

Aan de hand van concrete cases van actuele mensenrechtenverdedigers wordt tijdens dit webinar ingegaan op de situatie van de rechten van de mens in Brazilië. Hoe en onder welk politiek gesternte kwamen ze tot stand? Uit welke hoek komen de bedreigingen? Welke uitdagingen zijn er nog in het verschiet? Daarbij tracht de spreker het geheel in een historisch perspectief te brengen teneinde een helder beeld te kunnen overbrengen op de enorme politieke tegenwind die het scala aan verworven mensenrechten in dit fascinerende Zuid-Amerikaanse land op dit moment in de geschiedenis ondervindt.

Nop Duijs, landenmedewerker-Brazilië voor de Nederlandse en Vlaamse sectie van Amnesty International, aan het woord:

"Ik zal tijdens mijn twee uur durende webinar ingaan op de geschiedenis en de huidige situatie van de rechten van de mens in Brazilië. Ik zal dat doen aan de hand van een zestal cases van mij persoonlijk bekende Braziliaanse mensenrechtenverdedigers om aan de hand van hun verhaal de belangrijkste issues in kaart te brengen. Zo zal ik ingaan op de kwesties als landrechten, milieu-activisme, inheemse volkeren, marteling, vrouwenrechten en alledaags politiegeweld in al haar vormen en gedaantes.

Daarnaast wil ik de deelnemers meenemen in een historische duiding van het Braziliaanse mensenrechtendiscours. Door de recente politieke ontwikkelingen in Brazilië staan verworven rechten van de mens in dit land onder een enorme druk door een sterke conservatief-politieke tegenbeweging. Op die manier hoop ik tolken en vertalers te laten zien hoe bepaalde machtsstructuren gedurende de Portugese koloniale tijd, het 19de eeuwse keizerrijk en de 20ste eeuwse republikeinse politieke episodes tot op de dag van vandaag stand hebben weten te houden.

Het nationale motto 'Orde en Voortuitgang', zoals dat sinds 1889 de Braziliaanse vlag siert, blijkt hierdoor, als het om mensenrechten gaat, voor tweeërlei uitleg vatbaar. Enerzijds de traditionele kant met haar nadruk op een conservatieve wereldorde waarin familie en geloof centraal staan en vooruitgang vooral het vergaren van materiële rijkdom behelst en anderzijds een (sociaal-)liberale staatsinrichting waarin vooruitgang zich uit in persoonlijke vrijheid en emancipatie van alle bevolkingsgroepen.

Ik hoop aan het einde van mijn betoog dat de deelnemers nieuwe achtergrondinformatie en inzichten hebben kunnen opdoen over de manier waarop een liberale notie als de rechten van de mens binnen de Braziliaanse politiek tot stand komt en welke hindernissen er in Brazilië bestaan om daar wasdom aan te kunnen geven."

Mijn naam is Nop Duys. Tijdens mijn afgeronde geschiedenisstudie heb ik mij gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van Brazilië en de rechten van de mens. Dit resulteerde in een afstudeerscriptie waarin ik onder meer ben ingegaan op de vrijheid van meningsuiting van Braziliaanse historici tijdens het recente militair bewind.

Sinds 1998 ben ik landenmedewerker-Brazilië voor de Nederlandse en Vlaamse sectie van Amnesty International. In die hoedanigheid heb ik tweemaal deelgenomen aan een onderzoeksmissie in Brazilië. Zo was ik in 2002 in São Paulo voor een veldonderzoek naar operaties van doodseskaders in het sloppenwijkcomplex Sapopemba en marteling binnen lokale strafinrichtingen. In 2012 volgde een veldonderzoek naar milities in Rio de Janeiro gecombineerd met lobbywerkzaamheden in Brasília voor de inheemse bevolking van het land. Daarnaast  geef ik advies aan productieteams die in Brazilië films maken, zoals de documentaire “No Rio e no Mar” over de bedreigingen  van traditionele quilombo-vissersgemeenschappen door de petrochemische industrie in de deelstaat Bahia.

Naast mijn werkzaamheden voor Amnesty International ben ik zo nu en dan op de landelijke media te beluisteren voor commentaar op de huidige politieke ontwikkelingen in Brazilië en onderhoud ik daartoe een Facebook-pagina en blog op het internet, beide genaamd ‘Nop’s Braziliaanse Blog’.

Contacturen

2

Competentie

Culturele competentie

 

-

Totaal te registreren pe-punten

2

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 24 april 2018 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

NIEUW!

70,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
24-04-2018
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond