Revisie en feedback op de vertaling van de begrippenlijsten bij online modules

Deze training op maat is bedoeld voor deelnemers aan een van de online lesmodules die de begrippenlijsten hebben vertaald en ingestuurd en hun vertalingen graag willen laten nakijken door een deskundige. Tijdens deze individuele sessie van twee uur wordt de vertaling die de deelnemer heeft gemaakt van de begrippenlijsten besproken met een tweetalige deskundige/beëdigd vertaler.

Individuele bespreking van de vertaling van de begrippenlijsten

Voorbereiding

Deelnemers aan deze training op maat moeten verplicht een van de zelfstudiemodules hebben gevolgd. Je hebt de keuze uit de volgende modules:

Notariële kennis,  aktes en jargon

Institutionele kennis, procedures en jargon

Strafrechtelijke kennis, procedures en jargon

Politie: werkgebieden, wetgeving en terminologie

Geboortezorg: kennis, woordenschat en tolkhouding

Ggz: organisatie, ziektebeelden en behandeling

Als voorbereiding op de individuele revisiesessie moeten de woordenlijsten worden vertaald en geüpload in jouw KTV-account bij de betreffende zelfstudiemodule. Deze vertalingen vormen het uitgangspunt voor de revisiesessie.

De revisor neemt de vertalingen van de deelnemer door en markeert de fouten en knelpunten. Vervolgens wordt er een online afspraak gemaakt om de vertalingen te bespreken. Het doel van de sessie is een goede terminologielijst te verkrijgen en het tweetalig vocabulaire te verrijken. De revisor geeft advies voor verdere zelfstudie naar gangbaar lexicon in het land waar de vreemde taal gesproken wordt. 

Lesvorm

Interactieve online meeting op afspraak.

Zelfstudie

Je hebt de terminologielijsten naar jouw eigen taal vertaald als onderdeel van een van de genoemde online lesmodules.

Tweetalig deskundigen / beëdigd vertalers

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

NB: De pe-punten voor het vertalen van de begrippenlijsten worden toegekend bij de betreffende online lesmodule.

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Individuele sessie die op afspraak wordt gemaakt
  • De sessie vindt plaats via Zoom
In overleg