Schrijftraining voor vertalers

Volgens het Wbtv-vertaalttoetskader dient een professioneel vertaler een tekst nauwkeurig, consistent en cultureel adequaat te vertalen. Het aan te tonen vertaalvaardigheidsniveau dient tenminste gelijk te zijn aan dat van hbo-vertaalgediplomeerden.

Maar hoe weet je óf en hóe je op hbo-niveau vertaalt naar het Nederlands? Deze training biedt handvatten, tips en kennis.

Tijdens deze training komen onderwerpen en oefeningen aan bod die u een stapje verder kunnen brengen in uw vertaalwerk naar het Nederlands. Deze training dient zowel als voorbereiding op de vertaaltoetsen vreemde taal > Nederlands, maar ook als bijscholingstraining voor vertalers.

De training begint met een workshop bij KTV in Nijkerk. In deze workshop komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Werkwoordspelling (met een quiz!)
 • Spelling in het algemeen: aaneenschrijven, koppelteken, trema ...
 • Zinsbouw (structuurwoorden)
 • Grammatica (verwijswoorden, evt. ook aandacht voor 'er' en 'het' ...)
 • Stijl (actief-passief, naamwoordstijl, tangconstructies, register, woordkeus, synoniemen, uitdrukkingen)
 • Zinnen herformuleren/herschrijven

Daarna volgen er vijf onlinesessies. Voor de eerste twee sessies maken de deelnemers een opdracht die gerelateerd is aan de stof uit de workshop. Deze opdrachten worden vervolgens online besproken.

Voor de laatste drie sessies maken de deelnemers een vertaalopdracht, van de vreemde (eigen) taal naar het Nederlands. De Nederlandse teksten worden gereviseerd en tijdens de onlinesessies besproken. Veelgemaakte fouten komen dan aan bod en de deelnemers proberen zelf zinnen die niet lekker lopen beter te formuleren. Zo ontdekken ze hoe ze ervoor kunnen zorgen dat zinnen vloeiender — en 'Nederlandser' — klinken.

Tussen de sessies door moet er gerekend worden op 2 tot 3 uur voor zelfstudie.

Tijdens de training krijgt u de volgende voorbereidingstijd/-opdrachten:

 • 3x 250 woorden vertalen vreemde taal > Nederlands (3 pe)
 • 2x schrijfopdrachten (3 pe)
 • 2 à 3 uur zelfstudie per sessie

Emily Palmer

De  cursus wordt gegeven door Emily Palmer, de vrouw achter Taalzeker. Zij geeft al sinds 2001 met veel enthousiasme NT2-les aan hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze schrijfvaardigheidstrainingen en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze is auteur van de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’ (niveau B2 naar C1) en van het boek ‘77 puntjes op de i. Perfect Nederlands voor anderstaligen’ (verschijnt voorjaar 2019 bij Uitgeverij Coutinho).

Emily is doctorandus in de Franse taal en cultuur en heeft daarnaast een vertaalopleiding en een specialisatie juridisch vertalen gevolgd (ITV en SIGV). Ze was bevoegd om beëdigde vertalingen te verzorgen, maar tegenwoordig richt ze zich helemaal op taaltrainingen en andere werkzaamheden op het gebied van educatie.

 

 

Contacturen

11

Competentie

vertaalcompetentie

Voorbereiding

6 (vertaalopdrachten en schrijfopdrachten)

Totaal te registreren punten

17


Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinars
Data: 14, 21 maart, 4, 11 en 18 april 2019     |    Tijdstip webinars: 10.00-11.00 uur

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt;
2) deelneemt aan de trainingsdag; én
3) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

BETALING
U kunt deze training ook in termijnen betalen. Indien u voor deze optie kiest, neemt u eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).

De Dagtraining
Data: 8 maart 2019    |    Tijdstip dagtraining: 9:30-17:00 uur 

Locatie:
KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Praktische informatie t.b.v. de trainingsdag:

 • Maximaal 10 deelnemers in de training
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. 
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 

''Als beëdigd juridisch vertaler Engels moet ik mij regelmatig laten bijscholen. Als alle bijscholingscursussen zo leuk, interactief, doeltreffend en nuttig waren als die van Emily Palmer van Taalzeker, zou ik veel vaker met een lach op mijn gezicht naar bijscholing gaan. Bedankt voor de leerzame dagen, Emily!''

750,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
08-03-2019
Locatie:
online en Nijkerk
Lestype:
Combinatie