Schrijftraining voor vertalers

Volgens het Wbtv-vertaalttoetskader dient een professioneel vertaler een tekst nauwkeurig, consistent en cultureel adequaat te vertalen. Het aan te tonen vertaalvaardigheidsniveau dient tenminste gelijk te zijn aan dat van hbo-vertaalgediplomeerden.

Maar hoe weet je óf en hóe je op hbo-niveau vertaalt naar het Nederlands? Deze training biedt handvatten, tips en kennis.

Tijdens deze training komen onderwerpen en oefeningen aan bod die u een stapje verder kunnen brengen in uw vertaalwerk naar het Nederlands. Deze training dient zowel als voorbereiding op de vertaaltoetsen vreemde taal > Nederlands, maar ook als bijscholingstraining voor vertalers die naar het Nederlands vertalen of willen gaan vertalen.

De training begint met een workshop bij KTV in Nijkerk. In deze workshop komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Werkwoordspelling (met een quiz!)
 • Spelling in het algemeen: aaneenschrijven, koppelteken, trema ...
 • Zinsbouw (structuurwoorden)
 • Grammatica (verwijswoorden, evt. ook aandacht voor 'er' en 'het' ...)
 • Stijl (actief-passief, naamwoordstijl, tangconstructies, register, woordkeus, synoniemen, uitdrukkingen)
 • Zinnen herformuleren/herschrijven

Daarna volgen er vijf onlinesessies. Voor de eerste twee sessies maken de deelnemers een opdracht die gerelateerd is aan de stof uit de workshop. Deze opdrachten worden vervolgens online besproken.

Voor de laatste drie sessies maken de deelnemers een vertaalopdracht, van de vreemde (eigen) taal naar het Nederlands. De Nederlandse teksten worden gereviseerd en tijdens de onlinesessies besproken. Veelgemaakte fouten komen dan aan bod en de deelnemers proberen zelf zinnen die niet lekker lopen beter te formuleren. Zo ontdekken ze hoe ze ervoor kunnen zorgen dat zinnen vloeiender — en 'Nederlandser' — klinken.

Tussen de sessies door moet er gerekend worden op 2 tot 3 uur voor zelfstudie.

Tijdens de training krijgt u de volgende voorbereidingstijd/-opdrachten:

Trainingsdag:

 • Schrijfopdracht (1 pagina)

Webmeeting 1:

 • Schrijfoefeningen (2 pagina's)

Webmeeting 2:

 • Schrijfopdracht: Ingezonden brief (2 pagina's)
 • Leesopdracht: Is hun hebben zeggen echt zo dom? (3 pagina's)

Webmeeting 3:

 • Vertaalopdracht 1 - vreemde taal > Nederlands (313 woorden)
 • Leesopdracht: Begrijpelijke taal: wat is dat? (3 pagina's)

Webmeeting 4:

 • Vertaalopdracht 2 - vreemde taal > Nederlands (319 woorden)
 • Leesopdracht: Elite, hoor je dat? (3 pagina's)

Webmeeting 5:

 • Vertaalopdracht 3 - vreemde taal > Nederlands (316 woorden)
 • Leesopdracht: Waarom maken politici graag gebruik van framing? (3 pagina's)

Emily Palmer

De  cursus wordt gegeven door Emily Palmer, de vrouw achter Taalzeker. Zij geeft al sinds 2001 met veel enthousiasme NT2-les aan hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze schrijfvaardigheidstrainingen en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze is auteur van de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’ (niveau B2 naar C1) en van het boek ‘77 puntjes op de i. Perfect Nederlands voor anderstaligen’.

Emily is doctorandus in de Franse taal en cultuur en heeft daarnaast een vertaalopleiding en een specialisatie juridisch vertalen gevolgd (ITV en SIGV). Ze was bevoegd om beëdigde vertalingen te verzorgen, maar tegenwoordig richt ze zich helemaal op taaltrainingen en andere werkzaamheden op het gebied van educatie.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
11,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,25
Schrijfopdracht
1,00
Vertaalopdracht
3,50
Totaal
16,75

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

TRAINING

Data: 30 september 2019    |    Tijdstip dagtraining: 9:30-17:00 uur 

Locatie:
KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Praktische informatie t.b.v. de trainingsdag:

 • Maximaal 10 deelnemers
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. 
 • Catering bij de prijs inbegrepen


ONLINE SESSIES

Data: 7, 14, 28 oktober en 4, 11 november 2019     |    Tijdstip: 20.30-21.30 uur

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het online platform en de livesessie kunt bijwonen. De sessies bestaan uit interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een sessie kunt u mondeling uw vragen stellen aan de spreker en uw webcam delen. U ziet ook de spreker en de andere deelnemers.

Opnames
U wordt geacht deel te nemen aan alle livesessies; hierin wordt namelijk uw huiswerk (anoniem) besproken. Indien u verhinderd bent, kunt u achteraf de opname bekijken. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat u

1) de livesessies volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt;
2) deelneemt aan de trainingsdag; én
3) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

BETALING
U kunt deze training ook in termijnen betalen. Indien u voor deze optie kiest, neemt u eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).


 

''Als beëdigd juridisch vertaler Engels moet ik mij regelmatig laten bijscholen. Als alle bijscholingscursussen zo leuk, interactief, doeltreffend en nuttig waren als die van Emily Palmer van Taalzeker, zou ik veel vaker met een lach op mijn gezicht naar bijscholing gaan. Bedankt voor de leerzame dagen, Emily!''

"De training en de webinars waren van uitstekende kwaliteit. De training werd goed opgebouwd en was in een hoog maar niet te hoog tempo. Elke cursist kreeg aandacht en er werd goed ingegaan op spontane vragen. De docent zorgde ook voor humor, een leuk filmpje met betrekking tot de Nederlandse taal werd getoond. Heel goed werden 'alle lastige puntjes op de i' behandeld. Hoewel het best tegenvalt hoe moeilijk Nederlands kan zijn, word je ook geïnspireerd om altijd grammaticaal correcte zinnen te maken. Ook let ik nog meer op mijn spelling. De webinars waren ook goed en ook voor mij zinvol omdat ik Frans- Nederlandse vertalingen kon maken. De docent heeft goed uitgelegd wat beter kon en wat goed was."

"Veel geleerd over taal, over grammatica en spelling. Ook de reader was erg duidelijk en heb ik veel aan gehad, omdat ik er in kon oefenen. De training op locatie was een goede start. Omdat je persoonlijk kennismaakt met de 'juf' en de andere cursisten ontstaat er een band die ik als positief heb ervaren. Door middel van vertalingen die ik heb moeten maken vanuit het Turks naar het Nederlands heb ik veel kunnen oefenen. Heb bijna artikelen leren schrijven! Ook hebben we veel tips gekregen over allerlei websites waar we informatie over taal kunnen opzoeken. Die genoemde sites zal ik zeker regelmatig raadplegen."

"Ik heb op zinsniveau geleerd te kijken naar de boodschap in een zin, en of je daarvoor een actieve of passieve zin gebruikt. Daarnaast heb ik geleerd dat je bij je woordkeuze altijd moet bedenken of dit is wat de persoon in de tekst zou zeggen en uiteraard of een vertaalde zin/tekst Nederlands klinkt. En altijd even googelen naar het onderwerp om je in te lezen in het onderwerp en de daarbij gebruikte terminologie."

"Het niveau was zeer goed. Keuze van lesonderwerpen waren goed, goed bruikbaar en divers. Toegevoegde teksten waren interessant om te lezen. Erg leuk. Ook goede websites voor vertalers doorgegeven. Ik ben erg enthousiast."

Writing
Datum: 30 sep. 2019
 • PE 16.75
 • 09:30
 • 750,- (excl. BTW)
 • 1 training in Nijkerk, 5 online sessies