Seksualiteit: wat tolken NGT moeten weten

Het thema seksualiteit komt op eenieders levenspad. Van jong tot oud heeft men hier mee te maken. Het perspectief en de beleving van seksualiteit is voor iedereen verschillend, ook binnen de dovengemeenschap. Als tolk NGT kan je binnen diverse sectoren te maken krijgen met dit onderwerp. Bijvoorbeeld in het onderwijs of tolkdiensten t.b.v. maatschappelijke hulpverlening, jeugdzorg of politie. Tijdens deze training maak je kennis met gebaren rond dit thema én met dove mensen die openlijk over seksualiteit durven te spreken. 

Programma

Iedereen heeft zijn eigen ervaring en visie op seksualiteit. Voor sommige mensen is de relatie met liefde vanzelfsprekend, voor anderen niet. Seksualiteit staat in samenhang met gevoelens en handelingen van lichamelijk aard, zoals lust en seksuele opwinding. Seksualiteit heeft ook te maken met voortplanting met de erkenning van een relatie tussen personen en met de ervaring van genot. Seksualiteit heeft ook te maken met normen, wetten en taboes. Wanneer iets een taboe is binnen een bepaalde cultuur, dan betekent het vaak ook dat er schaamte is en er handelingen verborgen worden gehouden. Hoe wordt er binnen de dovencultuur gesproken en gehandeld binnen deze context? En kan je spreken van geestelijk, sociale en emotionele ontwikkelingsschade wanneer seksualiteit te veel een taboe is?

 

Als tolk kan je geconfronteerd worden met het onderwerp seksualiteit. Tijdens deze trainingsdag wordt je een beetje op de proef gesteld of je over dit thema kunt praten en tolken. Uiteraard op een veilige en begrensde manier. Maar wel zo je in de toekomst volwaardig en bewust een tolkopdracht waarbinnen dit thema langskomt uitstekend kunt uitvoeren.

Tijdens deze dag leer je over de ontwikkeling van seksualiteit binnen de gemeenschap van auditief beperkte mensen. Hoe wordt dit thema in de opvoeding van dove kinderen geïntegreerd? Hoe wordt er op scholen voor dove en slechthorende kinderen over seksualiteit gesproken en lesgegeven en hoe heeft dit zijn uitwerking in de onderlinge omgang binnen de gemeenschap.

Het programma zal ook inzoomen op verleden en heden. Welke verschillende opvattingen, ontwikkeling, belevenis en normen en waarden zien we bij de verschillende leeftijdsgroepen binnen de dovengemeenschap?

 

Seksualiteit kent ook een biologische kant welke jullie op jullie middelbare school bij het vak biologie hebben geleerd. Hoe gaan jullie deze kennis overdragen aan mensen met auditieve beperkingen? Wat betekent seksualiteit voor mensen met auditieve beperkingen? Waar liggen  de grenzen in de verhoudingen tussen klanten en tolken met betrekking tot seksualiteit?

Lesschema

Lesblok 1

09:30 tot 10:00 uur -  Kennismaking met elkaar en docent. Wat maakt dat je er vandaag bij bent? Wat zou je einde van de dag geleerd willen hebben?

10:00 tot 11:00 uur - Tolken en seksualiteit, wat betekent 't?
                               - Gevolgen van het gebrek aan kennis van seksualiteit. Seksuele onwetendheid.
 

Lesblok 2 

11:15 tot 11:30 uur - Gebarentaal van seksualiteit

11:30 tot 12:00 uur - Seksualiteit: sociale mythen, discriminatie over auditieve beperking. Moraliteit, handelen en omgangsvormen (beroepscode).

12:30 tot 12:45 uur - Gebarentaal van seksualiteit in kleine gesprekken met tweeën van deelnemers in groepjes (oefeningen)

 

Lesblok 3 

13:45 tot 15:15 uur – Gastdocent GGMD: Seksualiteit, gezinnen en jongeren

 

Lesblok 4

15:30 tot 16:15 uur – Stellingen klassikaal bespreken en gedachten uitwisselen.Vanuit welke waarde, norm of overtuiging ontstaat jouw gedachten en handel jij?

 

16:15 tot 17:00 uur - Afronding, evaluatie.

Leerdoelen

Interpersoonlijke competentie
De kennis uit deze training kan eventuele miscommunicaties en conflicten voorkomen en leidt tot een betere samenwerking met klanten. Goede voorbereiding van tolkopdrachten is belangrijk om goede werkprestaties te leveren. Als je deze training gevolgd hebt, ben je beter voorbereid op ieder gesprek of behandeling waarin onderwerpen rond seksualiteit besproken worden.

Competent in reflectie en ontwikkeling
Een tolkopdracht waarin thema seksualiteit aan bod komt, moet je kunnen verwerken. Het doel van deze training is dat deelnemers na afloop naar huis gaan met verworven kennis en vaardigheden die hen hierbij helpen. Deze kunnen zij in het vervolg gebruiken om bij zichzelf te onderzoeken hoe het komt dat je op een bepaalde manier handelt of juist niet.

Tolktechnisch competent
Deelnemers worden door middel van deze training ondergedompeld in het gehele NGT-lexicon rond seksualiteit. Beide trainers zijn native speakers NGT en nemen de deelnemers op spontane en intuïtieve wijze mee in het gesprek.

Voertaal

NGT

Instapniveau

Deelnemers beschikken over een diploma Bachelor of Arts (hbo) "Leraar of Tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT)"

Bram Schoemaker is dove docent, pedagogisch begeleider en communicatiedeskundige. Ik ben opgegroeid in een horende gezin met Nederlandse gebarentaal (NGT). Mijn moeder was NGT tolk. Ik heb bijna mijn hele leven in dove onderwijs gevolgd, van Koninklijk Instituut voor Doven 'H.D. Guyot' tot Gallaudet University, daarna bij reguliere Hoger beroepsonderwijs 2e graads lerarenopleiding Maatschappijleer gedaan. Ik werk afgelopen 10-12 jaar bij de Zorg en het Onderwijs als begeleider en docent, Koninklijk Kentalis, Noorderbrug, Trajectum, Hogeschool Utrecht en Zaamzorg. Bij Trajectum heb ik één van vakken: "Lief & Leed" aan dove clienten gegeven. Het gaat over seksualiteit. Ik ben inmiddels een docent bij Koninklijk Kentalis bij VSO voor Communicatieve Meervoudige Beperkt leerlingen in Zoetermeer. Daar geef ik AVO vakken. En voor een vrijwilligerswerk van 10 jaar lang was ik bij Jean Couprie theaterstichting als kinderleider, bestuurslid, coördinator en theaterdocent. Ik ben door mijn vrienden en familie als een ‘sociale vlinder’ genoemd en ik ben gigantisch film-liefhebber en -maker.

Gera Elferink l gezinscoach l opvoedingstrainer l Video Home trainer bij GGMD voor doven en slechthorenden. Hiervoor heeft ze gewerkt als ambulant begeleider van dove/slechthorende jongeren met psychiatrische problemen in leerhuizen.
Gera is zelf doof. Sinds 2009 begeleidt Gera gezinnen bij GGMD (dove/sh ouders of horende ouders met dove/sh kinderen) in de omgang met elkaar en bij de opvoeding. Met als doel het gezin voor iedereen een fijne plek te laten zijn. Gera: “Mijn motto is: iedereen is uniek!”

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33652
Categorie
 
Contacturen
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Praktische informatie

  • Maximaal 12 deelnemers in de training
  • Catering bij de prijs inbegrepen
  • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
  • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
Datum: 19 nov. 2022
  • PE 6
  • van 09:30 tot 17:00
  • 230,- (excl. BTW)
  • Nijkerk