Het SIGN-HUB project

In dit webinar bediscussiëren we geselecteerde resultaten van het SIGN-HUB project, een 4-jarig project (2016-2020) gefinancierd door de Europese Unie ('SIGN-HUB: Preserving, researching and fostering the linguistic, historical and cultural heritage of European Deaf signing communities with an integral resource'; www.sign-hub.eu).

Programma

Het project, waaraan zeven landen deelnamen, had de volgende doelen: (i) schrijven van gebarentaalgrammatica’s, (ii) creëren van een atlas van gebarentaalstructuren, (iii) ontwikkeling van instrumenten voor het testen van gebarentaalvaardigheid, en (iv) creëren van een digitaal archief van levensverhalen van oudere doven.

De focus tijdens zal tijdens dit webinar liggen op componenten (i) en (iv), aangezien deze bijzonder relevant zijn voor de tolkpraktijk.

In het webinar komen de volgende drie onderwerpen aan bod, met gelegenheid voor vragen en commentaren bij elk onderwerp:

1.    Hoe schrijf je een grammatica van een gebarentaal, en hoe zit de recent gepubliceerde grammatica NGT (Klomp 2021) in elkaar?
2.    Welk nut heeft een gebarentaalgrammatica voor de tolkpraktijk?
3.    Wat kunnen we, op linguïstisch en socio-cultureel gebied, leren van de levensverhalen van oudere doven?

Leerdoelen:

·     Taal- en tolkvaardigheden: inzicht in het nut en het gebruik van een descriptieve grammatica van de Nederlandse Gebarentaal;
·     Doelgroepen: inzicht in specifieke levenservaringen en belangen van oudere doven, als ook hun taalgebruik.

Relevantie voor tolken gebarentaal:

Tijdens de opleiding tolk/leraar Nederlandse Gebarentaal heb je je de belangrijkste aspecten van het lexicon en de grammatica van NGT eigen gemaakt. Maar in de tolkpraktijk kom je waarschijnlijk regelmatig met klanten in aanraking die net ietsje anders gebaren dan je gewend bent. Een groep doven die mogelijk onbekende gebaren en/of ongewone grammaticale structuren gebruiken zijn oudere doven. Het is daarom belangrijk om aan deze groep aandacht te schenken, en we doen dit aan de hand van fragmenten uit levensverhalen van oudere doven. Bovendien bediscussiëren we een aantal karakteristieken van een recent verschenen grammatica NGT, een ‘open access’ bron die essentiële informatie beschikbaar maakt welke relevant is voor de tolkpraktijk en voor wetenschappelijk onderzoek naar NGT.

Leesopdracht

Vooraf lezen:

  • Klomp, Ulrika. 2021. A descriptive grammar of Sign Language of the Netherlands (Part 0: Introduction). Proefschrift, Universiteit van Amsterdam. Utrecht: LOT. (10 pagina’s)
  • Cramer, Jens-Michael & Markus Steinbach. 2021. Conducting interviews with elderly Deaf people: opportunities and challenges. In Roland Pfau, Aslı Göksel & Jana Hosemann (eds.), Our lives – our stories: Life experiences of elderly Deaf people. Berlin: De Gruyter Mouton, 19–43 (25 pagina’s).

Deze artikelen worden toegevoegd aan Mijn KTV > Cursussen > Documentatie

NB: deelnemers die hun punten registreren bij Bureau Wbtv mogen hiervoor 1,75 pe-punt registreren. Dit geldt niet voor deelnemers die hun nascholingspunten bij de stichting RTGS registreren.
 

Dr. Roland Pfau werkt sinds 20 jaar als universitair hoofddocent Gebarentaallinguïstiek (Sign Language Linguistics) bij de opleiding Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. In zijn onderzoek bestudeert hij vooral aspecten van de syntaxis en morfologie van gebarentalen (bijv. congruentie, ontkenning). Daarbij staan vaak typologische vragen centraal, d.w.z. de kwestie in hoeverre gebarentalen van elkaar verschillen wat betreft bepaalde grammaticale fenomenen – en in hoeverre deze verschillen typologische classificaties weerspiegelen die voorgesteld zijn op basis van onderzoek naar gesproken talen. Sinds 2007 is Roland uitgever van het internationale tijdschrijft Sign Language & Linguistics.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,75
Totaal
3,75
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
33143
Categorie
 
Doelgroepen
0,200
Totaal
0,20

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 12 mei 2021 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 12 mei 2021
  • PE 3.75
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online