Sociaal-emotioneel ontwikkelen met een tolk erbij

In deze workshop weten de deelnemers wat het hebben van een gehoorverlies kan betekenen voor met name de sociale- en emotionele ontwikkeling van jongeren en de doorwerking op hun dagelijks leven en de omgang met anderen. Naast het aanreiken van theoretische kennis wordt dit bereikt door het bieden van ervaringsoefeningen ten behoeve van bewustwording en inzicht.

Ochtendgedeelte door Marijke ten Dam

Naast het geven van theoretische achtergrond en (recente) onderzoeksbevindingen staat vooral het zelf ervaren en het vergroten van bewustzijn centraal. Praktische en reflectieve werkvormen en filmfragmenten zorgen voor verdieping. De ervaring leert dat het zelf ervaren en reflecteren veel meer inzicht geeft dan alleen het uitleggen van theorie. Het geeft meer begrip voor jongeren met een gehoorverlies en het laat mensen beter observeren. Het leert te ‘puzzelen’ naar de betekenis van gedrag. Dat wat aanvankelijk ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ van een jongere lijkt, blijkt vaak een gevolg van (de doorwerking) van het gehoorverlies te zijn. Er is dan eerder sprake van onvermogen dan van onwil.

 • Hoe is het om je voortdurend in te moeten spannen om de communicatie te volgen.. begrippen eenzijdig te begrijpen zonder dat je je daar bewust van bent…. snel een vol hoofd te hebben?
 • Hoe is het om je buitengesloten en niet begrepen te voelen… de clou van een grapje te missen.. later te reageren dan anderen?
 • Hoe is om als puber anders te zijn. …jezelf af te vragen of je wel naar een sportclub in de buurt kan… of je verkering met een horende kan hebben… of je naar feestjes kan gaan?
 • Hoe is het als je niet goed voor jezelf op kan komen…je het gevoel hebt dat anderen het vaak op je gemunt hebben?
 • Hoe werkt dit alles door in het zelfbeeld, de identiteitsontwikkeling en het gedrag? Wat zou de jongere willen dat de ander dan zegt of doet? En wat vooral niet? Wat betekent dat voor jou als tolk in je benadering?

Middaggedeelte door Marcha Renia-van Deventer

De tolken hebben in de ochtend theoretische kennis- en ervaringsgestuurde opdrachten gekregen. In het middaggedeelte brengen we de tolken en mensen met fors gehoorverlies met elkaar in contact en is er ruimte voor casuïstiek. De tolken zullen de dove mensen verschillende vragen en situaties voorleggen. Voorafgaand aan de kennismaking met deze ervaringsdeskundigen wordt een strategische techniek voorgelegd om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk informatie te verzamelen.

De vraaggestuurde interviews zijn gestoeld op de volgende onderwerpen: identiteitsontwikkeling, zelfbeeld, socialisatie, informatieverwerking, tolkgebruik, relatievorming, taal en communicatie. Verschillende gespreksscenario’s worden besproken. Zo krijgen de tolken antwoord op de volgende vragen:

 • Stel dat je als een van de weinige doven in een groep met horenden bent. Hoe ga je dan om met humor, grapjes? Wat doe als je de clou mist? Of (te) laat lacht? En wat gebeurt er als een van de horende ‘plots’ erg geëmotioneerd raakt? Wat doet dit/deed dit met de ervaringsdeskundige, hoe gaan zij hiermee om en vormt hen dit?

We vragen een aantal dove mensen om naar dit middaggedeelte te komen. De dove mensen kunnen van verschillende leeftijden zijn. Ook ouders kunnen hierbij aansluiten en informatie verstrekken. De dove deelnemers kunnen deze opdracht benutten in het kader van eigen onderzoek en studie, maar ook zelfontplooiing. We waarborgen een veilige setting waarin de dove/slechthorende steeds met een beperkt aantal tolken in gesprek gaat. De tolken verzamelen in kleine teams (van 3-4 personen) hun informatie en delen deze vervolgens met hun collega’s. In het plenaire gedeelte kijken we naar eventuele conclusies of hypotheses en maken de vertaalslag: Wat betekent dit dus voor onze beroepsvorming? Het laatste gedeelte van de workshop zal gericht zijn op het verbinden van de verkregen theorie met de ervaringen vanuit de middag, met daarbij het inzetten van collegiale consultatie: het geven van tips en adviezen.

Marijke ten Dam is GZ-psycholoog en orthopedagoog generalist en werkt, met veel plezier en passie, als behandelcoördinator bij de ambulante zorg van Kentalis in Nijmegen. Kentalis biedt behandeling aan kinderen en jongeren met een auditieve en/of communicatieve beperking. Tevens is Marijke (groeps)supervisor voor postdoctorale opleiding tot GZ psycholoog en Orthopedagoog Generalist. 

Marcha Renia – van Deventer (1985) is eigenaar van Handmate Gebarentolk & Communicatie.
Sinds februari 2009 is zij werkzaam als Tolk Nederlandse Gebarentaal en ontdekte al snel haar passie voor ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van zichzelf als professional en het ondersteunen van anderen in hun ontwikkeling. Sinds 2012 begeleidt ze daarom ook tolkstudenten in hun stage. Heeft ze eigen workshops gegeven. Ook heeft ze twee jaar op de tolkopleiding gewerkt als docent tolkvaardigheden en stagebegeleider. Momenteel is ze in opleiding tot coach. Tolken en ontwikkelen is een geweldige combinatie voor Marcha. Functioneren als een communicatiebrug (meer dan twee talen!) geeft haar veel voldoening. En het begeleiden van collega's in hun ontwikkeling als tolk NGT vindt zij elke keer weer leerzame uitdaging.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
34253
Categorie
 
Contacturen
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang een digitale reader in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de reader uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit te printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de reader niet meer uitprinten.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.

"Ik kan mij veel beter verplaatsen in mijn klanten. Zeer interessant!"

"Zeer nuttig, praktisch."

"Theorie die aansluit bij de praktijk."

"Zinvol voor mijn werk als tolk. Eye-opener."

Pubermeisje
Datum: 9 mrt. 2024
 • PE 6
 • van 09:30 tot 17:00
 • 250,- (excl. BTW)
 • Nijkerk