Specialisatie 'Tolken in de jeugdzorg'

Voor tolken die tolkdiensten binnen de jeugdzorg verrichten, is het goed om te weten welke problematiek er speelt en wat dit vraagt van de aanpak van professionals. Het doel is dat tolken met de betreffende achtergrondinformatie deze problematiek beter kunnen plaatsen en inzien waarom bepaalde gesprekstechnieken worden ingezet.

Inleiding

Tolken behoeven, om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren, kennis van het veld waarin ze werken. 

Het werken in de jeugdzorg stelt specifieke eisen aan de kennis, aanpak en gesprekstechnieken van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk:

 • de achtergrondinformatie beter kan plaatsen als er beslissingen worden genomen en begrijpt hoe deze beslissingen tot stand zijn gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn.
 • weet welke verschillende rechtbankzittingen er zijn en hoe deze procedureel verlopen.
 • weet welke kenmerken bij deze doelgroep horen en welke gesprekstechnieken bij deze doelgroep ingezet kunnen worden. 
 • weet welke problematiek er rond vechtscheidingen speelt en wat dit vraagt van de aanpak van professionals binnen de jeugdzorg.
 • weet wat verstaan wordt onder kindermishandeling en wat dit vraagt van de aanpak van de professional.

 
Om deze redenen heeft KTV, in nauwe samenwerking met de Jeugdbescherming Akademie, een 20-urige specialisatie ‘Tolken in de jeugdzorg’ opgezet.

Het curriculum bestaat uit een combinatie van vier webinars van twee uur en twee cursusdagen van zes lesuren. U kunt er ook voor kiezen om alleen de webinarserie te volgen of één of meerdere webinars afzonderlijk. 

 

Overzicht van de specialisatie

Do 22 nov. 2018

Webinar 1: Juridische kaders, besluitvorming en maatregelen binnen jeugdzorg 

(2 uur) 

2,50*

Do 29 nov. 2018  

Webinar 2: Problematiek rond veilig opgroeien 

(2 uur)

2,50*

Di 4 dec. 2018

Trainingsdag 1: Gesprekstechnieken over veilig opgroeien 

(2 uur)

6,75*

Do 13 dec. 2018

Webinar 3: (V)echtscheiding binnen de jeugdzorg 

(2 uur)

2,50*

Do 20 dec. 2018

Webinar 4: Tolken voor mensen met een licht verstandelijke beperking 

(2 uur)

2,50*

Di 8 jan. 2019

Trainingsdag 2: Maatregelen en besluiten binnen de jeugdzorg 

(6 uur)

6,75*


* de pe-punten zijn inclusief voorbereidingsopdrachten. Meer informatie vindt u bij in de tab Voorbereiding of op de webpagina van het desbetreffende onderdeel.

 

Leesopdrachten kunt u downloaden vanuit de map 'Cursussen' in uw KTV-account. De opdrachten staan hieronder beschreven. Schrijfopdrachten leveren 0,25 pe-punt per ingeleverd A4'tje op en leesopdrachten 1 pe-punt per 20 bladzijdes.  Tot een maximum zoals hieronder bepaald. Huiswerkopdrachten stuurt u naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Verdere informatie over pe-puntenregistratie leest u onder de tab 'Punten'.

 

Trainingsdag 1: Veel voorkomende problematiek binnen de jeugdzorg, gesprekstechnieken over veilig opgroeien

 • Het verplicht volgen van het webinar ‘Veel voorkomende problematiek binnen de jeugdzorg, kennis over problematiek binnen de jeugdzorg rond veilig opgroeien’ op 28 november 2016.
 • U dient ter voorbereiding van de trainingsdag een voorbereidingsopdracht in te leveren bij KTV. U kunt dit document downloaden in uw account.

  OMVANG: Max. 3 x 4 A4, lettergrootte 11, regelafstand 1,15
  LET OP: Het inleveren van de voorbereidingsopdracht is verplicht voor de pe-puntentoekenning
  INLEVERDATUM: uiterlijk één week voor de training

Trainingsdag 2: Rechtbankzittingen binnen de jeugdzorg

 • Het verplicht volgen van het webinar ‘Juridische kaders, besluitvorming en maatregelen binnen jeugdzorg’ op 7 november 2016.
 • U dient ter voorbereiding van de trainingsdag een voorbereidingsopdracht in te leveren bij KTV. U kunt dit document downloaden in uw account.

  OMVANG: Max. 3 x 4 A4, lettergrootte 11, regelafstand 1,15 
  LET OP: Het inleveren van de voorbereidingsopdracht is verplicht voor de pe-puntentoekenning
  INLEVERDATUM: uiterlijk één week voor de training

Webinars

Voor ieder webinar leest u 10 pagina's ter voorbereiding. 

 

Tamara Dirksen-Schaeffer

Tamara is werkzaam als casemanager binnen gezinnen met multi-problem problematiek. Zij voert werkzaamheden binnen het juridisch kader (gezinsvoogdij) uit en werkt samen met verschillende disciplines binnen de jeugdzorg.

Daarnaast is zij betrokken bij de afdeling opleidingen, met name rondom het juridisch kader van (gezins)voogdij, ouders met een verstandelijke beperking en regievoering. 
Naast de werkzaamheden als gezinsmanager begeleid zij trainee-gezinsmanagers in de inwerkperiode. Tamara heeft oog voor teamprocessen, veiligheid en zet zich in voor het versterken van harmonie binnen het team. 
Tamara heeft specifieke expertise het juridisch kader van gezinsvoogdij en begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking.

 

Hester van Onselen

Hester van Onselen werkt als gezinsmanager bij Jeugdbescherming Amsterdam en werkt als trainer bij de Akademie van Jeugdbescherming Amsterdam.

 

Rianne Westerhof

Rianne is werkzaam als gezinsmanager bij Jeugdbescherming Amsterdam. Voordat zij aan de slag ging bij jeugdbescherming deed zij ruime ervaring op als orthopedagoog binnen de ggz. 

Contacturen

20 (12 uur training + 8 uur webinars)

Competentie

Tolkcompetentie

Voorbereiding

3,50

Totaal te registreren pe-punten

23,50

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Indeling

De vier webinars vinden live plaats op 22 en 30 november en 13 en 20 december 2018.

Inloggen op het webinarplatform
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

 

De twee trainingsdagen vinden plaats van 9:30 tot 17:00 op de volgende data:

Dinsdag 4 december 2018
Dinsdag 8 januari 2019

Locatie trainingsdagen:

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Catering is bij de prijs inbegrepen.


Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt;
2) aanwezig bent bij beide trainingsdagen; én
2) het evaluatieformulier aan het einde van de specialisatie invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen> Specialisatie > Evaluatie invullen. Deze vult u ná de laatste trainingsdag in.Opties bij deze cursus

 • Ik heb in het de webinarserie 'Tolken in de jeudgzorg' al gevolgd: - € 220,00

695,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
22-11-2018
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie
Lestijd:
Hele dag