Strafuitsluitingsgronden (deel 2, verdieping strafrecht)

Dit webinar is bedoeld voor tolken en vertalers die ervaring hebben binnen het strafrecht, en graag een verdiepingsslag willen maken ten aanzien van het onderwerp strafuitsluitingsgronden.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Verdieping strafrecht die op 6 december 2021 start/gestart is.

Programma

Inhoud van het programma

In het Nederlands strafrecht zijn strafuitsluitingsgronden de redenen waarop een rechter zich kan baseren om geen straf op te leggen voor een feitelijke handeling die onder normale omstandigheden een strafbaar feit zou opleveren, omdat er of geen sprake is van schuld of een rechtvaardiging bestaat voor de handeling. Er zijn echter redenen om geen straf op te leggen. Er kan dan sprake zijn van een strafuitsluitingsgrond. Deze worden onderverdeeld in schulduitsluitingsgronden en  rechtvaardigingsgronden.

De wettelijke schulduitsluitingsgronden zijn:

De wettelijke rechtvaardigingsgronden zijn:

  • overmacht in de zin van noodtoestand
  • wettelijk voorschrift
  • bevoegd gegeven ambtelijk bevel
  • noodweer
  • de buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond is: het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid.

Werkvormen

Alle theorie wordt behandeld aan de hand van casussen. Om de stof levendig te houden, worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt.

Leerdoelen

De deelnemers begrijpen na afloop wat strafuitsluitingsgronden zijn. Zij begrijpen dan dat om die reden een verdachte van een strafbaar feit minder of helemaal geen straf krijgt voor een delict dat hij wél heeft gepleegd. Het kan zijn dat een verdachte in een psychose iemand vermoordt. Wanneer hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, kan hem geen straf worden opgelegd. Wel kan een maatregel, bv TBS, worden opgelegd. Dit en meer strafuitsluitingsgronden worden uitgelegd en uitgediept.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Verdieping strafrecht die op 6 december 2021 start/gestart is.

Jeannette de Vries en Erica uit de Bulten zijn beiden 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het arrondissementsparket Oost-Nederland. In die functie hebben zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen namen. Ook hebben zij beiden als kwaliteitsfunctionaris 5 jaar bij de Nationale Politie gewerkt. Erica is nu adviseur Beleid en Strategie bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en Jeannette werkt als juridisch docent bij de politieacademie Apeldoorn. Door deze werkervaringen kunnen zij veel voorbeelden geven uit de praktijk van zowel Openbaar Ministerie als politie en dat hebben zij ook in de presentaties verwerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 13 december 2021 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Plezierige spreekster, goed gestructureerde opbouw en heldere uitleg van de stof."

"Het was erg interessant, met name om te zien hoe d.m.v. de jurisprudentie het recht zich over de tijd heeft ontwikkeld. Het was leuk en levendig gepresenteerd." 

"Ik vond de hele webinar even interessant en zinvol."

Datum: 13 dec. 2021
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online