Strafuitsluitingsgronden

Dit webinar is bedoeld voor tolken en vertalers die ervaring hebben binnen het strafrecht, en graag een verdiepingsslag willen maken ten aanzien van het onderwerp strafuitsluitingsgronden.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Verdieping strafrecht die op 26 februari start/gestart is.

Inhoud van het programma

De deelnemers begrijpen na afloop wat strafuitsluitingsgronden zijn. Zij begrijpen dan dat om die reden een verdachte van een strafbaar feit minder of helemaal geen straf krijgt voor een delict dat hij wél heeft gepleegd. Wanneer hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, kan hem geen straf worden opgelegd. Wel kan een maatregel, bv. TBS, worden opgelegd. Dit en meer strafuitsluitingsgronden worden uitgelegd en uitgediept.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Verdieping strafrecht die op 26 februari start/gestart is.

Lesschema

DIt webinar bestaat uit twee delen van een uur, met een korte pauze tussendoor.

Leerdoelen

De deelnemers begrijpen na afloop wat strafuitsluitingsgronden zijn. Zij krijgen inzicht in de achtergrond van het niet of minder straffen van verdachten die een delict wel hebben begaan. Ook krijgt de deelnemer inzicht in het onderscheid tussen rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden. Dit en meer strafuitsluitingsgronden worden uitgelegd en uitgediept.

Relevantie

Voor de tolk/vertaler heeft dit webinar als meerwaarde dat zij meer inzicht krijgen in hetgeen op een onderzoek ter zitting aan de orde komt als de strafuitsluitingsgronden worden besproken of wanneer de verdediging aanvoert dat daarvan sprake is.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

MBO-HBO

Mr. J.H.J. (Joost) Verbaan is in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam als wetenschappelijk docent. Hij verzorgt onderwijs in straf(proces)recht. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek op strafrechtelijk gebied. Verbaan is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam. Hij heeft meegewerkt aan meerdere onderzoeken zoals onder andere het rapport Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief (WODC). Daarnaast is hij auteur van Straf(proces)recht begrepen en mede-auteur van Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Momenteel werkt hij onder meer aan de evaluatie van het Wetboek van Strafvordering van de Curaçao, St. Maarten, Aruba en Bonaire, St. Eustatius en Saba.  Hij is tevens gastdocent aan de University of Curacao.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.

Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Het was erg interessant, met name om te zien hoe d.m.v. de jurisprudentie het recht zich over de tijd heeft ontwikkeld. Het was leuk en levendig gepresenteerd." 

"Ik vond de hele webinar even interessant en zinvol."

Datum: 4 mrt. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online