Arbeidsrecht: procedures en terminologie uitgelegd

Tolken en vertalers komen in de beroepspraktijk (veelvuldig) in aanraking met diverse aspecten van het Nederlands arbeidsrecht; anderstalige mensen die worden geconfronteerd met een ontslag schakelen al snel een tolk in. De gesprekken op het terrein van het arbeidsrecht en daarmee verband houdende correspondentie en stukken, zoals het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst, het geconfronteerd worden met een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, of een aanvraag bij het UWV tot opzegging van het dienstverband, vragen expertise van de (gebaren)tolk.

Aansluitend op deze cursus worden taalspecifieke studiedagen georganiseerd: PoolsOekraïens, Roemeens en Portugees. Wil je één van deze studiedagen combineren met deze training (= goedkoper)? Ga dan naar de betreffende pagina.

Programma

Het is van belang dat tolken en vertalers bekend zijn met de meest voorkomende begrippen uit de arbeidsrechtpraktijk als ook bekend zijn met de (onderscheidende) betekenis van deze begrippen zodat zij bij het tolken en/of vertalen deze begrippen herkennen, begrijpen en op de juiste wijze kunnen toepassen.

Daartoe zal een serie online meetings arbeidsrecht worden aangeboden waarbij aan de hand van documenten uit de praktijk deelnemers bekend worden gemaakt met meest voorkomende begrippen uit het Nederlandse arbeidsrecht.

Enkele onderwerpen die tijdens de online meetings aan bod komen:

  • Wat is een arbeidsovereenkomst? (verschillen met andere arbeidsrelaties)
  • Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst (proeftijd, concurrentiebeding, boetebeding, e.d.)
  • Einde van de arbeidsovereenkomst: disfunctioneren, vertrouwensbreuk, bedrijfseconomische redenen en ontslag op staande voet
  • Ontbinding door kantonrechter, opzegging door UWV en beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)
  • Aansprakelijkheid voor schade binnen het arbeidsrecht

Na afloop van deze driedelige serie hebben deelnemers een goed beeld van kernbegrippen en hun plek en toepassingsbereik binnen het Nederlands arbeidsrecht.

Aansluitend op deze cursus worden taalspecifieke studiedagen georganiseerd: PoolsOekraïens, Roemeens en Portugees. Wil je één van deze studiedagen combineren met deze training (= goedkoper)? Ga dan naar de betreffende pagina en boek daar deze studiedag als optie.

Leerdoelen

Na de workshops hebben deelnemers meer begrip van:
- de inhoud en mogelijkheden/beperkingen van een arbeidsovereenkomst;
- de bijzondere bedingen;
- de ontbinding van een arbeidsovereenkomst;
- de rol van UWV bij een beëindiging van een overeenkomst.

Relevantie

Tolken en vertalers worden regelmatig ingezet bij arbeidsgeschillen. Een (in arbeidsgeschillen) gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat zal specifiek jargon gebruiken die een tolk/vertaler zal moeten begrijpen en omzetten naar zijn/haar vreemde taal. Voor een soepel verloop van de procedure is het uitermate belangrijk dat een tolk/vertaler op hoogte is van de actualiteiten alsook de terminologie van het arbeidsrecht.

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Vooraf ontvang je de reader met voorbeelddocumenten. Op basis hiervan stel je een terminologielijst samen van lastige/moeilijke termen.
Jouw inbreng dien je voorafgaand aan de eerste online meeting te uploaden in jouw KTV-account, zodat er een gezamenlijke lijst samengesteld kan worden.

Uiterste inleverdatum: één week voor aanvang van de cursus.

Rolf Bindels is als advocaat gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en daarnaast als docent Arbeidsrecht verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
2,00
Totaal
8,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Schrijftolken
Nummer activiteit
wordt nog aangevraagd
Categorie
 
Contacturen
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Online meeting 1 16 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Online meeting 2 23 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Online meeting 3 30 mei 2023 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste webmeeting ontvang je een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het platform zodat je de livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die (eventueel) ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. 


Tijdens de live webmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Het is verplicht om bij deze meetings live aanwezig te zijn, er wordt  achteraf geen opname beschikbaar gesteld.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je

1) de live webmeetings volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: je kunt na afloop van elke meeting het evaluatieformulier invullen en tussentijds opslaan. Pas nadat je ook de laatste meeting hebt geëvalueerd, stuur je het evaluatieformulier definitief in.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars en meetings.

PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 25 deelnemers.
Startdatum: 16 mei 2023
  • PE 8
  • van 20:00 tot 22:00
  • 245,- (excl. BTW)
  • Online