Arbeidsrecht: procedures en terminologie uitgelegd

(Gebaren)tolken en vertalers komen in de beroepspraktijk (veelvuldig) in aanraking met diverse aspecten van het Nederlands arbeidsrecht; anderstalige mensen die worden geconfronteerd met een ontslag schakelen al snel een tolk in. De gesprekken op het terrein van het arbeidsrecht en daarmee verband houdende correspondentie en stukken, zoals het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst, het geconfronteerd worden met een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, of een aanvraag bij het UWV tot opzegging van het dienstverband, vragen expertise van de (gebaren)tolk.

Aansluitend op deze cursus worden taalspecifieke studiedagen georganiseerd: PoolsOekraïens en Roemeens. Wilt u één van deze studiedagen combineren met deze training (= goedkoper)? Ga dan naar de betreffende pagina.

 

Programma

Het is van belang dat tolken en vertalers bekend zijn met de meest voorkomende begrippen uit de arbeidsrechtpraktijk als ook bekend zijn met de (onderscheidende) betekenis van deze begrippen zodat zij bij het tolken en/of vertalen deze begrippen herkennen, begrijpen en op de juiste wijze kunnen toepassen.

Daartoe zal een college arbeidsrecht worden aangeboden waarbij aan de hand van documenten uit de praktijk deelnemers bekend worden gemaakt met meest voorkomende begrippen uit het Nederlandse arbeidsrecht.

Enkele onderwerpen:

 • Wat is een arbeidsovereenkomst? (verschillen met andere arbeidsrelaties);
 • Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst (proeftijd, concurrentiebeding, boetebeding, e.d.);
 • Einde van de arbeidsovereenkomst: disfunctioneren, vertrouwensbreuk, bedrijfseconomische redenen en ontslag op staande voet;
 • Ontbinding door kantonrechter, opzegging door UWV en beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) 

Na afloop van het hoorcollege hebben deelnemers een goed beeld van kernbegrippen en hun plek en toepassingsbereik binnen het Nederlands arbeidsrecht.

Aansluitend op deze cursus worden taalspecifieke studiedagen georganiseerd: PoolsOekraïens en Roemeens. Wilt u één van deze studiedagen combineren met deze training (= goedkoper)? Ga dan naar de betreffende pagina.

Leerdoelen

Na de workshop hebben deelnemers meer begrip van:
- de inhoud en mogelijkheden/beperkingen van een arbeidsovereenkomst;
- de bijzondere bedingen;
- de ontbinding van een arbeidsovereenkomst;
- de rol van UWV bij een beëindiging van een overeenkomst.

Relevantie

Tolken en vertalers worden regelmatig ingezet bij arbeidsgeschillen. Een (in arbeidsgeschillen) gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat zal specifiek jargon gebruiken die een tolk/vertaler zal moeten begrijpen en omzetten naar zijn/haar vreemde taal. Voor een soepel verloop van de procedure is het uitermate belangrijk dat een tolk/vertaler op hoogte is van de actualiteiten alsook de terminologie van het arbeidsrecht.

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Vooraf ontvangt u de reader met voorbeelddocumenten. Op basis hiervan stelt u een terminologielijst samen van lastige/moeilijke termen.
Uw inbreng dient u van tevoren in te sturen aan KTV (training@ktv-kennisnet.nl), zodat er een gezamenlijke lijst samengesteld kan worden.

Rolf Bindels is als advocaat gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en daarnaast als docent Arbeidsrecht verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
2,00
Totaal
8,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
wordt nog aangevraagd
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
0,600
Contacturen
6,000
Totaal
6,60

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 15 deelnemers.
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Deelnemers ontvangen een syllabus.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur
Datum: 28 sep. 2022
 • PE 8
 • van 09:30 tot 17:00
 • 235,- (excl. BTW)
 • Nijkerk