Forensische linguïstiek: taal als bewijs

Wist u dat er bij het Nederlands Forensisch Instituut ook taalkundigen werken? Bij een misdrijf zijn niet alleen biologische sporen van belang, maar kan taal ook als bewijs dienen. Geschreven taal kan gevonden worden op papier of in digitale vorm. Spraak blijft alleen bewaard als het is opgenomen, bijvoorbeeld omdat de politie telefoongesprekken heeft afgetapt. In beide gevallen kan de taal sporen bevatten die het opsporingsonderzoek in een bepaalde richting kunnen wijzen. Hoe gaan forensisch taalkundigen op zoek naar dit soort sporen? En waar moet je als tolk of vertaler rekening mee houden bij het vertalen van taal als bewijs?

Dit webinar is het derde deel van de webinarserie Forensische linguïstiek.

Bij de begrippen 'forensisch onderzoek' en 'forensisch bewijs' denkt men al snel aan deskundigen in witte pakken die op een plaats delict zoeken naar bloed- of vingersporen. In veel zaken worden er echter ook andere sporen gevonden die als bewijs kunnen dienen, zoals geschreven of gesproken taal. Daarbij kunt u denken aan een berichtje vanaf de telefoon van een vermiste zoon aan zijn moeder waarin staat dat hij vrijwillig is vertrokken. Of een opname van een telefoongesprek waarin wordt gesproken over de bankoverval die later die dag zal plaatsvinden.

In al deze gevallen is een uitvoerige en specialistische analyse van de taal nodig. Wanneer een verdachte in beeld is, kunnen forensisch taalkundigen onderzoeken of het taalgebruik bij het taalgebruik van de verdachte past. In het geval van een geluidsopname kan ook informatie over de stem van de spreker bij de analyse worden betrokken, zoals toonhoogte, spreektempo of uitspraak van bepaalde klanken In dit webinar leg ik aan de hand van voorbeelden uit hoe forensische linguïstiek een rol kan spelen in rechtszaken en wat voor soort vraagstukken wel en niet te beantwoorden zijn.

Ook laat de spreekster zien welke elementen aan taalgebruik uniek kunnen zijn. Dit soort informatie is onmisbaar voor tolken en vertalers die worden gevraagd om talig bewijs te vertalen, omdat het laat zien dat minimale veranderingen grote gevolgen kunnen hebben voor de uitkomst van het forensisch onderzoek. Het doel van het webinar is om forensic awareness bij de deelnemers te creëren en te laten zien dat voor forensisch onderzoek andere eisen gelden dan voor wetenschappelijk onderzoek.

Dit webinar is het derde deel van de webinarserie Forensische linguïstiek

Leerdoel

De deelnemer heeft forensic awareness en snapt hoe voor forensisch onderzoek andere eisen gelden dan voor wetenschappelijk onderzoek

Leesopdracht:

In uw KTV-account treft u het volgende artikel aan:

  • Maartje Schreuder: Wie uitte die noodkreten, Trayvon Martin of George Zimmerman? Een bespreking van (on)mogelijkheden van forensisch spraakonderzoek

Schrijfopdracht:

In uw KTV-account treft u tevens een schrijfopdracht aan.

Voor deze opdrachten kunt u 0,50 pe-punt bij Bureau Wbtv registreren (leesopdracht: 0,25 | schrijfopdracht: 0,25 [max. 1 A4'tjes]). Om voor punten in aanmerking te komen, uploadt u uw schrijf- en/of vertaalopdracht uiterlijk twee dagen voor het webinar via Mijn KTV > Cursussen.

Meike de Boer heeft een achtergrond in de criminologie, rechtspsychologie en forensische linguïstiek. Ze houdt zich bezig met een diversiteit aan onderwerpen op het gebied van taal en recht, maar is vooral geïnteresseerd in onderwerpen die de rechtsgang eerlijker maken. Zo onderzocht ze meerdere strafdossiers van mogelijk onterecht veroordeelden en deed ze onderzoek naar onder meer (on)eerlijke verhoortechnieken, de accuratesse van processen-verbaal, en bias in forensische transcripties. Momenteel werkt ze binnen het veld forensische fonetiek aan kennisvergroting over de taalkundige elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij (eerlijke) forensische sprekervergelijkingen. Meike ziet het als haar persoonlijke missie om haar wetenschappelijke kennis te verspreiden onder het algemene publiek. Ze is dan ook regelmatig te vinden op wetenschapsbeurzen voor kinderen of volwassenen. Meer informatie over haar projecten is te vinden op https://linguaforensica.home.blog

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,25
Schrijfopdracht
0,25
Totaal
2,50

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/Vertaler in Strafzaken
2,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
26852
Categorie
 
Attitude
0,200
Totaal
0,20

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 3 februari 2021 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 3 feb. 2021
  • PE 2.5
  • 20:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online