Taalbarrières in de zorg

Dit boekje beoogt de gevoeligheden rond ‘taal’ te benoemen en te beschouwen en op basis daarvan een taalbeleid voor de gezondheidszorg te formuleren. In dit kader gaat het onder meer over: taal en taalvaardigheid, de emotionele en politieke betekenis van taal, het overbruggen van de taalkloof in een consult, tolk- en taalbeleid en de economische, ethische en praktische aspecten daarvan.

Programma

Ongeveer de helft van de patiënten met een migratieachtergrond spreekt onvoldoende Nederlands om een gesprek met een hulpverlener te kunnen voeren en begrijpen. Dit geldt ook voor veel doven en slechthorenden. Dat is een zorgelijke constatering.

Er wordt in dit boekje volop aandacht besteed aan de gespreksvoering zelf en de inzet van tolken bij speciale doelgroepen: patiënten en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en kinderen die in een meertalige omgeving opgroeien.

Dit boek vormt de neerslag van de jarenlange betrokkenheid van de auteur bij het thema taal, tolken en toegang tot de zorg. Haar kennis en ervaring bouwde zij op door onderzoek, het geven van workshops en onderwijs, en in de samenwerking met tolken in de praktijk van de hulpverlening. Een groot deel van de geboden informatie is ook van toepassing op gespreksvoerders buiten de gezondheidszorg, zoals in de juridische sfeer en in de maatschappelijke dienstverlening. Voor tolken is het zinvol te lezen wat tolkgebruikers over hun werk te vertellen hebben.

 

Bekijk hier de inhoudsopgave en inleiding.

(Verzendkosten binnen Nederland zijn in de prijs inbegrepen.)

Voertaal

Nederlands

Over de auteur:

Dr. Ir. Hanneke Bot is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidzorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek. Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij nog door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen.

Sinds februari 2017 is zij lid van het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

Publicatiegegevens

© 2020, KTV Kennisnet BV, Meinsstraat 2, 3862 AE Nijkerk.

NUR      882

ISBN      9789090340517

Redactionele bewerking: Maneno tekstredactie
Grafische bewerking:   KTV Kennisnet
Grafische verzorging: Drukkerij Renea

 

Verzendkosten

 • Binnen Nederland (€ 4,10 bij de prijs inbegrepen)
 • Buiten Nederland, binnen Europa (+ € 5,50) 
 • Verenigd Koninkrijk (+ € 8,00)
 • Buiten Europa (+ € 19,00)

 

Staffel

 • Tot 25 boeken: € 27,50 per boek
 • 25 tot 100 boeken: € 24,75 per boek
 • 100 of meer boeken:  € 22,50 per boek
Datum: 11 aug. 2022
 • 27,- (excl. BTW)
Aantal:
Bestellen

Opties bij deze cursus

 • Verzendkosten binnen Nederland: + € 0,00

  (Inbegrepen à € 4,10 in de prijs)

 • Extra verzendkosten buiten Nederland, binnen Europa: + € 5,00

 • Extra verzendkosten Verenigd Koninkrijk: + € 9,00

 • Extra verzendkosten buiten Europa: + € 19,00

 • Ik koop het boek aan de balie: - € 4,10

  (geen verzendkosten)