(Moeder)taalverlies - een probleem voor tolken en vertalers?

Het aantonen van taalvaardigheid is vaak een belangrijk onderdeel van de opleiding en accreditatie voor meertalige professionelen, zoals tolken en vertalers. Echter, er wordt zelden of nooit opnieuw getoetst of deze kennis ook nog jaren later stabiel is. In dit webinar gaan we na of en onder welke omstandigheden taalkennis, zowel in de moedertaal als in een vreemde taal, kwetsbaar is voor verlies en wat de uitwerkingen kunnen zijn voor professionelen.

Programma

Taalontwikkeling en taalverwerving zijn meestal gefocust op de toename van kennis. Op het moment dat een bepaald niveau is bereikt - en met name in een moedertaal! - gaan wij ervan uit dat dit stabiel is en dat verder onderhoud dus niet nodig is. Echter, taalkennis is kwetsbaar wanneer een taal weinig wordt gebruikt of wanneer andere nieuwe talen worden geleerd. Onder welke omstandigheden is het dus zinvol voor taalprofessionals, zoals tolken, vertalers, taalleraren, enz., om eens goed en kritisch te kijken naar hun eigen taalvaardigheid? In dit webinar gaan we kijken naar hoe en wanneer taalverlies gebeurt en of je er iets tegen kunt doen.

Eerst zal een overzicht gegeven worden van relevant onderzoek naar taalverlies. Voorbeelden worden gegeven van wat er kan gebeuren wanneer taalverlies, oftewel 'language attrition', is opgetreden. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de omstandigheden die van invloed zijn op taalverlies. U zult zien dat ideeën zoals "Je kunt een taal alleen verliezen wanneer je deze nooit of nauwelijks meer spreekt" of "Als je een taal in je jeugd hebt, gesproken dan onthoud je die altijd" niet kloppen.

Leerdoelen
- Deelnemers hebben inzicht in het proces van taalverlies;
- Deelnemers kunnen hun eigen situatie kritisch bekijken;
- Deelnemers zijn zich bewust van wanneer het verstandig is om hun taalvaardigheid opnieuw te toetsen.

Voertaal
Nederlands

Leesopdracht

In Mijn KTV vindt u een mapje met 'facultatieve lectuur'. Het is raadzaam om ook de volgende webpagina te lezen; mocht u de Engelse taal niet machtig zijn, dan hoeft u dit niet te lezen.

https://theconversation.com/expats-beware-losing-confidence-in-your-mother-tongue-could-cost-you-a-job-92243

Monika Schmid is hoogleraar Taalkunde aan de Universiteit van Essex (VK) en hoofd van de afdeling Moderne Talen en Taalkunde (https://www.essex.ac.uk/people/schmi49708/monika-schmid). Zij is gespecialiseerd in onderzoek over meertaligheid, en heeft voor haar onderzoek subsidies gekregen van NWO, KNAW en ESRC.

"Ik ben 2000 aan de Universiteit van Düsseldorf gepromoveerd met een proefschrift over moedertaalverlies van Duitse joden. Ik heb sindsdien gewerkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen, en ben sinds 2013 hoogleraar taalkunde aan de University of Essex in het Verenigd Koninkrijk. Mijn specialisme is moedertaalverlies, ik heb hierover meerdere boeken geschreven, bundels en handboeken uitgegeven en meer dan 50 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Ik onderhoud een website met informatie over taalverlies voor niet-specialisten: https://languageattrition.org"

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
27914
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 11 oktober 2021 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Ik vind Monica een prettig persoon om naar te luisteren. Ze komt heel deskundig over. De Polls vond ik ook erg leuk, dat maakte het wat actiever en daagde ook uit om zelf na te denken.  Ik vind het een interessant onderwerp waar ik nog wel meer over zou willen weten. Bijzonder hoe taal en hersenen werken!"

"Heb 2 uur lang genoten!"

"Ik vond heel de presentatie interessant. Het werd heel goed en levendig gepresenteerd en er was veel interactie. Erg leuk dat we regelmatig een poll moesten invullen."

"Ik vond het een hele interessante avond. De introductie was misschien wat aan de lange kant maar overall erg leuk en leerzaam. Daarnaast erg grappig om te merken dat ook bij de spreekster de talen concurreerden om op de voorgrond te komen."

"Eigenlijk heb ik van het gehele webinar genoten. Ik vond het interessant en leuk om naar te luisteren."

"Ik vond alle informatie tijdens dit webinar zeker zinvol, ik heb veel dingen geleerd die relevant zijn voor de beroepspraktijk."

"De spreker was zeer geanimeerd. Wist haar niveau op ons niveau af te stellen en was enthousiast in haar spreken."

Datum: 11 okt. 2021
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online