Tarifit schrijven en lezen

In deze driedaagse training leer je Tarifit (Berbers van Noord-Marokko) schrijven in Romeinse karakters. Tarifit lezen en schrijven zijn essentiële vaardigheden voor tolken en vertalers, om bijvoorbeeld betrouwbare transcripties van een gesprek te kunnen maken en elkaars transcripten te kunnen lezen. Naast de praktische vaardigheden van lezen en schrijven, leer je ook de grammaticaregels achter het gekozen schrijfsysteem.

Trainingsdag 1 - vrijdag 1 december 2017

Een aantal bestaande schrijfwijzen van het Amazigh in het algemeen en Tarifit in het bijzonder wordt gepresenteerd en besproken. De meest voorkomende problemen bij het schrijven van een taal die geen standaard vorm kent, worden behandeld. Hierbij valt te denken aan het gebrek aan interne consistenties in verschillende geschreven teksten, het weergeven van (te veel) variatie binnen dezelfde taal, enz. Een optimale oplossing voor deze problemen wordt hierbij gepresenteerd. Er wordt gekozen voor de centrale Rif-varianten, met nadruk op de variëteiten van Nador en Al Hoceima. De andere twee alfabetten waarin de Amazightaal soms wordt geschreven, worden ook gepresenteerd samen met argumenten waarom in Nederland het gebruik van de Romeinse karakters de meest praktische oplossing biedt.

Trainingsdag 2 - vrijdag 8 december 2017

Het fonologisch systeem van Tarfit wordt uitgelegd en ter illustratie hiervan doen we een aantal oefeningen. Er wordt uitgebreid ingegaan op het reduceren van fonetische variatie tot een fonologisch systeem met 31 klanken. De deelnemers krijgen een spoedcursus in het klanksysteem van hun moedertaal. Voorbeelden van teksten in Tarifit worden besproken, met nadruk op de meest voorkomende fouten (onregelmatigheden), en de aangeboden oplossingen hiervoor.

Trainingsdag 3 - vrijdag 15 december 2017

In deze laatste bijeenkomst staan morfologie en zinsopbouw in Tarifit, en hoe deze invloed hebben op het schrijven centraal. Hoe ga je om met klanken die hoorbaar zijn in de mannelijke vorm van een naamwoord, maar ‘verdwijnen’ in de vrouwelijke vorm? Naamwoorden die anders worden uitgesproken wanneer ze in het begin van een zin vallen, of een voorzetsel volgen. Klanken die anders worden uitgesproken in de huidige tijd dan wanneer ze naar de verleden tijd verwijzen, enz. Kortom, te veel verschijnselen om op te sommen maar essentieel om rekening mee te houden in het schrijfsysteem van Tarifit.

Deze laatste dag is gereserveerd voor oefeningen. U schrijft zelf een essay en transcribeert enkele gesprekken. Ook worden vragen van de deelnemers beantwoord. Een woordenlijst van een paar duizend woorden wordt aan de deelnemers uitgereikt, om als referentiemateriaal te gebruiken.

Aan het einde van deze driedaagse training heb je genoeg kennis om vlot te kunnen lezen en schijven in Tarifit.

 

Lesmateriaal

  • Woordenboek Tarifit-Frans, te downloaden via deze link.
  • Syllabus, te ontvangen op de eerste lesdag.
  • Woordenlijst Tarifit-Nederlands/Nederlands-Tarifit (te ontvangen op de eerste lesdag)
  • Fragmenten uit boekjes in Tarifit (met vertaling naar het Nederlands).

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van bestaand geschreven materiaal, videofragmenten op YouTube en mondelinge voordrachten (dictee) als oefenmateriaal.

LEESOPDRACHT

  • Lees en luister naar lessen 2 t/m 4 uit het boek Nessawal Tamazight, blz. 11 t/m 29.

  • Lees en luister naar het eerste sprookje uit het boek Berber Sprookjes uit Noord-Marokko (Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam), blz. 8 t/m 25 (Tarifit tekst met Nederlandstalige vertaling).


Deze lesmaterialen worden zo snel mogelijk voor u beschikbaar gesteld in uw KTV-account.

Dr. Abderrahman El Aissati is taalwetenschapper en docent Marokkaanse talen (Marokkaans-Arabisch en Tarifit). In 1996 promoveerde hij aan de Radboud universiteit (Nijmegen) met een onderzoek naar tweetaligheid en taalverlies bij Marokkaanse jongeren. Hij heeft colleges verzorgd op gebied van interculturele communicatie bij Tilburg University, Radboud Universiteit en Universiteit van Utrecht.

El Aissati heeft ruime ervaring als onderzoeker op gebied van Marokkaanse talen en culturen, en als docent van de Marokkaanse talen, en van het Engels voor een aantal jaren. Hij is auteur van een leermethode van het Tarifit (Berber van Noord Marokko) voor volwassenen, en treedt regelmatig op als spreker over thema's gerelateerd aan taal, cultuur en identiteit. Hij publiceert regelmatig over identiteitsvorming in Noord-Afrika (vooral Marokko), taalbeleid, tweetaligheid, onderwijs van Tarifit, overgang van dialect naar standaard, et cetera. 

Publicaties van Abderrahman El Aissati

 

 

Contacturen

18

Competentie

linguïstische en tekstuele competentie
culturele competentie
technische competentie

Voorbereiding

2 (evt. extra punten zullen naderhand worden toegekend)

Totaal 

20


Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

TRAININGSLOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 15 deelnemers
  • Catering bij de prijs inbegrepen
  • Voor alle trainingsdagen geldt: ontvangst en registratie vanaf 09:00 uur. Het programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

NIEUW

Schrijven
575,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
01-12-2017
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie
Lestijd:
Hele dag